Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Divoký Zapadákov - recenze

Divoký Zapadákov - recenze

stažený soubor 1
stažený soubor 1

Televize Markíza na Slovensku se pokou­ší při­chá­zet stá­le s něčím novým a výjim­kou nejsou ani původ­ní slo­ven­ské seri­á­ly. Úplnou sou­čas­nou novin­kou, kte­rá se zača­la vysí­lat, je seri­ál Divoký Zapadákov. Jedná se vlast­ně svým způ­so­bem o parafrá­zi na wes­ter­ny. Můžete tu najít míst­ní krás­ku, kte­rá uhá­ní kaž­dé kalho­ty nebo vel­mi zvlášt­ní­ho indi­án­ské­ho náčel­ní­ka a jeho malé­ho syna, nemluvě o hos­pod­ské, míst­ní­ho pohos­tin­ství. V hlav­ních rolích jsou samé herec­ké hvězdy – Tomáš Maštalír, Jozef Vajda, Roman Pomajbo a dal­ší.

A co na seri­ál říka­jí divá­ci – no nic moc. Před odvy­sí­lá­ním prv­ní­ho dílu se na to chys­ta­li s vel­kým oče­ká­vá­ním, ale bohu­žel to se nena­pl­ni­lo. Hned po uve­de­ní prv­ní čás­ti na strán­kách Markízy zača­lo kupit ohrom­né množ­ství názo­rů, pře­váž­ně nega­tiv­ních. Ty nejmír­něj­ší hovo­ři­li o tom, jak se mohl tako­vý Tomáš Maštalír, kte­rý je pře­zdí­va­ný jako slo­ven­ský sexsym­bol, na něco tako­vé­ho dát. Dále pada­ly už vel­mi spros­té a hrubé nadáv­ky na adre­su tvůr­ců.

Samotní her­ci jsou však ze seri­á­lu nad­še­ní. Doufají, že po dal­ších čás­tech lidé změ­ní názor. Ovšem je doce­la mož­né, že se nic tako­vé­ho nesta­ne a dru­há série už by se neto­či­la. Takových pří­pa­dů je u slo­ven­ských tele­vi­zí mno­ho. Samotné nega­tiv­ní názo­ry Markíza hned sma­za­la, což je u ní běž­ná pra­xe. Uvidíme, jak se seri­ál ujme nebo neuj­me dále.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […] Posted in TV Recenze
  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […] Posted in TV Recenze
  • Varte s nami - rychlé vaření15. března 2017 Varte s nami - rychlé vaření V každé z televizí se vaří. Je jedno jestli u nás nebo na Slovensku, ale všude se vaří. Pořadů je mnoho a jedním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jednou týdně a trvá zhruba […] Posted in TV Recenze
  • Šťastný domov - pomoc v nouzi9. března 2017 Šťastný domov - pomoc v nouzi Slovenská televize Markíza se specializuje na vymýšlení nových pořadů a seriálů. Nejde vyloženě jen o formáty čistě zábavné, velmi často se v nových pořadech i pomáhá v uvozovkách […] Posted in TV Recenze
  • O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne?7. března 2017 O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne? Televize Markíza na Slovensku kromě původních seriálů přichází i s různými novými pořady, možná lépe řečeno reality show. Jedním z úplně nových formátů je show O 10 rokov mladší. Je to […] Posted in Reality show
  • Baby boom - reality show budící emoce3. března 2017 Baby boom - reality show budící emoce Unikátní reality show, od které si televize Markíza na Slovensku slibovala velkou sledovanost. Svým způsobem se tak stalo, ale tento pořad budí, dá se říci, pekelné emoce. Hned první díl, […] Posted in Reality show
  • Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda6. srpna 2019 Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda Katarína Gillerová je nazývána slovenskou Danielle Steelovou. Její romány mají vždy zajímavou zápletku. U novinky "Jestli mě uvěříš" tomu není jinak.  Život je plný náhod a nedorozumění. […] Posted in Recenze knih
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56146 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56640 KB. | 03.07.2022 - 14:09:26