Kritiky.cz > Filmové pojmy > DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY

DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY

DivOhen
„Substance hoří tak žha­vě, že spá­lí dře­vo, kámen…dokonce ocel…a samo­zřej­mě maso! Substance hoří tak žha­vě, že roz­pouš­tí maso…jako lůj.“
Hallyne

Divoký oheň (Wildfire) je vel­mi nebez­peč­ná slou­če­ni­na, kte­rou vyrá­bí a kon­t­ro­lu­je Cech Alchymistů v Králově pří­sta­viš­ti, dáv­ná spo­leč­nost ucho­vá­va­jí­cí dáv­né zna­los­ti. Je to vyso­ce těka­vý mate­ri­ál, schop­ný explo­do­vat s obrov­skou silou a hoří zele­ným ohněm, kte­rý nemů­že uha­sit ani voda, maxi­mál­ně vel­ké množ­ství pís­ku.

Divoký oheň je vel­mi snad­no roze­zna­tel­ný, pro­to­že hoří jas­ně zele­ným

pla­me­nem. Dokonce i když je skla­do­ván, je jas­ně zele­ný. Pyromanceři mu říka­jí „Substance“, zatím­co vmno­ha jiných kru­zích je pohr­da­vě ozna­čo­ván jakopyro­man­ce­ro­va moč.

Sehrál klí­čo­vou roli během Války pěti Králů při Bitvě na Černovodě.

Jakmil je jed­nou zapá­len, nelze ho prak­tic­ky uha­sit. Zapaluje jaké­ko­li dal­ší mate­ri­á­ly, se kte­rý­mi se setká. Hoří dokon­ce i teh­dy, pokud pla­ve na vodě, což ho před­ur­ču­je jako vyni­ka­jí­cí zbraň vod­ních bitev. Rudý kněz Thoros z Myru boju­je mečem pokry­tým sla­bou vrst­vou divo­ké­ho ohně, díky kte­ré­mu zbraň hoří celou hodi­nu.

Výroba je dlou­hý a nebez­peč­ný pro­ces, jehož postup Cech peč­li­vě stře­ží spo­lu s tvr­ze­ním, že ope­ra­ce zahr­nu­je magii. Skladuje se v malých lah­vič­kách a nádob­kách, sklo i kera­mi­ka jsou zdrs­ně­né, aby se lépe drže­ly. Ty jsou skla­do­vá­ny na kamen­ných poli­cích, při­čemž ve skla­dech je dost pís­ku na to, aby jaká­ko­li neho­da byla oka­mži­tě zažeh­ná­na.

Starý divo­ký oheň je nestá­lý a může ho zapá­lit i sebe­men­ší jis­křič­ka. I krát­ký pobyt na pří­mém slun­ci může sub­stan­ci zapá­lit. Díky sil­né­mu žáru může jeho zapá­le­ní vést k řetě­zo­vé reak­ci s mno­ha jiný­mi mate­ri­á­ly v oko­lí.

Pokud je pře­vá­žen, je trans­por­to­ván pou­ze v noci, v bed­nič­kách boha­tě napl­ně­ných pís­kem a všech­ny nádo­by jsou zape­če­tě­ny vos­kem a násled­ně ulo­že­ny v míst­nost s dostat­kem vody.

Řekli o něm:

„Substance pro­té­ka v mých žilách a žije v srd­ci kaž­dé­ho pyro­ma­na. Respektujeme jeho sílu.“

Hallyne k Tyrionu Lannisterovi

„Pochčij divo­ký oheň a uho­ří ti pták.“

Davos Seaworth při vzpo­mín­ce na rybář­sé pří­slo­ví.

Části seriálu:  HRA O TRŮNY

  • R’hllor – Hra o Trůny22. dubna 2016 R’hllor – Hra o Trůny „Pane Světla! Přijď k nám v naší temnotě. Nabízíme ti tyto falešné bohy. Přijmi je a sešli na nás své světlo. Protože noc je temná a plná hrůzy.“ Melisandřina modlitba k […] Posted in Filmové pojmy
  • Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny22. dubna 2016 Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny Varys: „Jeho Výsost má mnoho starostí: důvěřuje nám s těmi malými, pak můžeme ulehčit náklad.“ Petyr Baelish: „Jsme tu pány malých záležitostí.“ Varys a Lord Baelish k Eddardu […] Posted in Filmové pojmy
  • Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák15. března 2017 Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák Sonický šroubovák je multifunkční nástroj používaný Doktorem. Podobně jako TARDIS se stal jednou z ikon seriálu a našel si cestu i do jeho spinnoffů a to v různých formách […] Posted in Filmové pojmy
  • Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky!12. června 2012 Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky! Jeden z najočakávanejších filmov tohoto roka,síce nedopadol podľa našich predstav ale zarába dosť peňazí na to aby si čím viac ľudí ktorý ho videli,prestali klásť otázky ktoré im film […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Radka Třeštíková: Bábovky8. května 2016 Radka Třeštíková: Bábovky Zkuste si vybavit ten pocit, když se dává v neděli na stůl ke kávě bábovka. Vůně, která je rozpoznatelná, ale pokaždé je v ní něco nového. Když se náhodou spálí, dají se oříznout okraje a […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Rittermann Antje: Jednoduše ze dřeva15. prosince 2016 Rittermann Antje: Jednoduše ze dřeva Bylo vám někdy líto starého nevyužitého dřeva a říkali jste si, co všechno by se z něj asi tak dalo ještě vyrobit? Pokud ano, pak jistě oceníte knihu Jednoduše ze dřeva od Antje […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...