DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY

DivOhen

„Substance hoří tak žha­vě, že spá­lí dře­vo, kámen…dokonce ocel…a samo­zřej­mě maso! Substance hoří tak žha­vě, že roz­pouš­tí maso…jako lůj.“
Hallyne

Divoký oheň (Wildfire) je vel­mi nebez­peč­ná slou­če­ni­na, kte­rou vyrá­bí a kon­t­ro­lu­je Cech Alchymistů v Králově pří­sta­viš­ti, dáv­ná spo­leč­nost ucho­vá­va­jí­cí dáv­né zna­los­ti. Je to vyso­ce těka­vý mate­ri­ál, schop­ný explo­do­vat s obrov­skou silou a hoří zele­ným ohněm, kte­rý nemů­že uha­sit ani voda, maxi­mál­ně vel­ké množ­ství pís­ku.

Divoký oheň je vel­mi snad­no roze­zna­tel­ný, pro­to­že hoří jas­ně zele­ným

pla­me­nem. Dokonce i když je skla­do­ván, je jas­ně zele­ný. Pyromanceři mu říka­jí „Substance“, zatím­co vmno­ha jiných kru­zích je pohr­da­vě ozna­čo­ván jakopyro­man­ce­ro­va moč.

Sehrál klí­čo­vou roli během Války pěti Králů při Bitvě na Černovodě.

Jakmil je jed­nou zapá­len, nelze ho prak­tic­ky uha­sit. Zapaluje jaké­ko­li dal­ší mate­ri­á­ly, se kte­rý­mi se setká. Hoří dokon­ce i teh­dy, pokud pla­ve na vodě, což ho před­ur­ču­je jako vyni­ka­jí­cí zbraň vod­ních bitev. Rudý kněz Thoros z Myru boju­je mečem pokry­tým sla­bou vrst­vou divo­ké­ho ohně, díky kte­ré­mu zbraň hoří celou hodi­nu.

Výroba je dlou­hý a nebez­peč­ný pro­ces, jehož postup Cech peč­li­vě stře­ží spo­lu s tvr­ze­ním, že ope­ra­ce zahr­nu­je magii. Skladuje se v malých lah­vič­kách a nádob­kách, sklo i kera­mi­ka jsou zdrs­ně­né, aby se lépe drže­ly. Ty jsou skla­do­vá­ny na kamen­ných poli­cích, při­čemž ve skla­dech je dost pís­ku na to, aby jaká­ko­li neho­da byla oka­mži­tě zažeh­ná­na.

Starý divo­ký oheň je nestá­lý a může ho zapá­lit i sebe­men­ší jis­křič­ka. I krát­ký pobyt na pří­mém slun­ci může sub­stan­ci zapá­lit. Díky sil­né­mu žáru může jeho zapá­le­ní vést k řetě­zo­vé reak­ci s mno­ha jiný­mi mate­ri­á­ly v oko­lí.

Pokud je pře­vá­žen, je trans­por­to­ván pou­ze v noci, v bed­nič­kách boha­tě napl­ně­ných pís­kem a všech­ny nádo­by jsou zape­če­tě­ny vos­kem a násled­ně ulo­že­ny v míst­nost s dostat­kem vody.

Řekli o něm:

„Substance pro­té­ka v mých žilách a žije v srd­ci kaž­dé­ho pyro­ma­na. Respektujeme jeho sílu.“

Hallyne k Tyrionu Lannisterovi

„Pochčij divo­ký oheň a uho­ří ti pták.“

Davos Seaworth při vzpo­mín­ce na rybář­sé pří­slo­ví.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: HRA O TRŮNY


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • R’hllor – Hra o Trůny22. dubna 2016 R’hllor – Hra o Trůny „Pane Světla! Přijď k nám v naší temnotě. Nabízíme ti tyto falešné bohy. Přijmi je a sešli na nás své světlo. Protože noc je temná a plná hrůzy.“ Melisandřina modlitba k […]
  • Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny22. dubna 2016 Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny Varys: „Jeho Výsost má mnoho starostí: důvěřuje nám s těmi malými, pak můžeme ulehčit náklad.“ Petyr Baelish: „Jsme tu pány malých záležitostí.“ Varys a Lord Baelish k Eddardu […]
  • Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák15. března 2017 Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák Sonický šroubovák je multifunkční nástroj používaný Doktorem. Podobně jako TARDIS se stal jednou z ikon seriálu a našel si cestu i do jeho spinnoffů a to v různých formách […]
  • Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky!12. června 2012 Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky! Jeden z najočakávanejších filmov tohoto roka,síce nedopadol podľa našich predstav ale zarába dosť peňazí na to aby si čím viac ľudí ktorý ho videli,prestali klásť otázky ktoré im film […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Radka Třeštíková: Bábovky8. května 2016 Radka Třeštíková: Bábovky Zkuste si vybavit ten pocit, když se dává v neděli na stůl ke kávě bábovka. Vůně, která je rozpoznatelná, ale pokaždé je v ní něco nového. Když se náhodou spálí, dají se oříznout okraje a […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]