Kritiky.cz > Filmové recenze > Divoké Kočky

Divoké Kočky

Film vyprá­ví o jed­né vel­mi naděj­né, krás­né a mla­dé začí­na­jí­cí zpě­vač­ce, kte­rá se sna­ží pro­drat do ame­ric­ké­ho showbusi­nessu. Je mla­dá, krás­ná a sexy. Protože má zpě­vec­ký talent, odjíž­dí do New Yorku, kde se sna­ží uplat­nit, ale kon­ku­ren­ce je tvr­dá a nemá to leh­ké.

 

Pronajme si malý byt v New Yorku, kde má svo­je klá­ve­sy a kaze­ťák a nahrá­vá si své demíč­ka pro hudeb­ní agen­tu­ry a dou­fá, že její talent, kte­rý má po mámě někdo oce­ní a pro­de­re ji do showbusi­nessu. No neda­ří se jí to a jed­nou v kavár­ně uvi­dí krás­né sleč­ny, kte­ré se baví, popí­jí a roz­ha­zu­jí spous­tu peněz. Nahlas hovo­ří o tom, že jejich kole­gy­ně odchá­zí a že potře­bu­jí nut­ně náhra­du. Prostě pra­cu­jí v klu­bu Divoké Kočky. Naše hl. hrdin­ka zbystří a roz­hod­ne si při­vy­dě­lat v tom­to klu­bu a při­hlá­sí se tam. Nakonec ji při­jmou k sobě, i když jí to na začát­ku moc nejde. To je klub, kde se číš­ni­ce pro­chá­zí po baru a vyta­hu­jí z lidí pení­ze, roz­lé­va­jí alko­hol a děla­jí kaž­dou noc pro New Yorkčany vel­kou show a zato jsou nále­ži­tě potom odmě­ně­ny. No a pro­to­že je krás­ná, také si najde tam pří­te­le a ten se také sna­ží její talent pře­mě­nit ve skvě­lý obchod a dostat ji navr­chol a vybu­do­vat ji skvě­lou kari­é­ru. V klu­bu si vydě­lá­vá hod­ně peněz a pro­to­že tam vědí, že umí parád­ně zpí­vat, tak tam začne zpí­vá­vat a lidi to tam žerou. Je krás­ná, mla­dá, umí zpí­vat, ale jen co jí chy­bí je tro­cha odva­hy, mys­lí si, že je tak zba­bě­lá po mámě, kte­rá se o to být úspěš­nou také sna­ži­la, ale nepo­da­ři­lo se jí to. Ve sku­teč­nos­ti její máma talent také měla, tré­mu nemě­la, jen zpí­vá­ní necha­la kvů­li rodi­ně. No a to až se dce­ra dozvě­dě­la od její­ho táty, tak nako­nec v jed­nom klu­bu před lid­ma zazpí­va­la a vše o co se dopo­sud sna­ži­la se jí v ten osud­ný večer vyda­ři­lo. Během fil­mu spo­lu oni dva ješ­tě pro­ží­va­jí různá milost­ná dob­ro­druž­ství a film je dopro­vá­zen úžas­ný­mi pís­ně­mi, kte­ré děla­jí z fil­mu vel­ko­film.

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Ve stínu upíra9. září 2005 Ve stínu upíra Pro upírské filmy mám velkou slabost. Ale kvalitní a originální upírský horor aby člověk pohledal. Shadow of Vampire (Ve stínu upíra) je jednou z výjimek, která dokáže i dnešní publikum […] Posted in Filmové recenze
  • Zdroj9. ledna 2006 Zdroj Ropa jako Zdroj – zdroj bídy, utrpení, nesvobody, ponižování,... Ropa jako Zdroj - zdroj bohatství, blahobytu, pohodlí, svobody,... Říká se jí černé zlato. Zatímco to opravdové "zlaté" […] Posted in Filmové recenze
  • Velká voda9. června 2005 Velká voda Každý z nás se určitě v životě ocitl v novém, neznámém a někdy nepřátelském prostředí. Zároveň zažil touhu po tom patřit někam, identifikovat se s někým. Někdy bylo tak těžké si vybrat […] Posted in Filmové recenze
  • Výsledky soutěže o tričko21. září 2004 Výsledky soutěže o tričko Naše poslední, červencová soutěž nemá vítěze. Respektive nemá vítěze jednoho, ale hned dva. A oba dva získávají hodnotné subjektivní tričko Kinomol.cz. Kdo jsou ti šťastlivci? Jedná se […] Posted in Filmové recenze
  • Valiant14. října 2005 Valiant Animovaný film o elitních holubech, kteří během 2. světové války doručují tajné zprávy. Tuto činnost jim ovšem maří letka německých sokolů. Hlavním hrdinou filmu je mladý holub Valiant, […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...