Kritiky.cz > Filmové recenze > Divoká stvoření (Fierce Creatures)

Divoká stvoření (Fierce Creatures)

Multimiliardář Rod McCain (Kevin Kline) věnu­je celý život budo­vá­ní své­ho impe­ria a shro­maž­ďo­vá­ní majet­ku. Neustále kupu­je dal­ší a dal­ší fir­my a od kaž­dé poža­du­je zis­ko­vost 20%. Mimo jiné prá­vě kou­pil něja­kou zoo­lo­gic­kou zahra­du, pro kte­rou je ten­to poža­da­vek pocho­pi­tel­ně nespl­ni­tel­ný. Proto tam dosa­zu­je své­ho člo­vě­ka z Číny - Rolla Lee (John Cleese).

Rollo při­jde na šíle­ný nápad, nechat v zoo jen ta zví­řa­ta, kte­rá návštěv­ní­ky při­ta­hu­jí a těmi mají být výhrad­ně divo­ká stvo­ře­ní. Ošetřovatelé zví­řat se ho nyní sna­ží za kaž­dou cenu pře­svěd­čit, že jejich papou­šek už vyklo­val oči 6 lidem, lemur je tak vztek­lý, že se k jeho kle­ci vůbec nemů­že­te při­blí­žit, žira­fa může úde­rem hla­vy člo­vě­ka i zabít a mra­ve­neč­ník žere mra­ven­ce, jen když nemá nic jiné­ho, jinak je to v pod­sta­tě šel­ma. Rollo si nako­nec zoo­lo­gic­kou zahra­du oblí­bí, ale to už tam má kon­t­ro­lu od Roda McCaina a spo­leč­ně s ošet­řo­va­te­li zví­řat nyní hájí zoo­lo­gic­kou pro­ti vede­ní fir­my, kte­ré z ní chce, v pří­pa­dě komerč­ní­ho neú­spě­chu, udě­lat gol­fo­vé hřiš­tě.

Kevin Kline si v tom­to fil­mu zahrál dvoj­ro­li - Roda McCaina i jeho nezdár­né­ho syna Vince McCaina. Velmi kuri­oz­ní je pak scé­na, kdy se Vince McCaine pře­vlé­ká za své­ho otce. Přestože tato bláz­ni­vá kome­die vol­ně nava­zu­je na film Ryba zva­ná Wanda (A Fish Called Wanda), není ani pří­liš posti­že­na syn­dro­mem sla­bých pokra­čo­vá­ní jed­no­ho úspěš­né­ho fil­mu. Suchý čer­ný humor sku­pi­ny Monthy Python se pros­tě neza­pře.

O filmu:

Rok: 1997
Režie: Robert Young
Hudba: Jerry Goldsmith
V hlav­ních rolích: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin, Robert Lindsay, Ronnie Corbett, Carey Lowell, Derek Griffiths

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 %30. ledna 2017 Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 % Malé městečko Manchester-by-the-Sea nabízí poklidnou a romantickou atmosféru, kdy lodě mohou být zdrojem obživy nebo jen radostí z rekreačního rybaření. Každý se zná s každým a nic se tu […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Madagaskar22. června 2005 Madagaskar Jako jeden z prvních vysoce očekávaných kreslených filmů letošního roku (další smršť se chystá) se nám do kina vloupali čtyři tučňáci kormidlující loď do Antarktidy a spolu s nimi zebra, […] Posted in Filmové recenze
  • 18. února 2005 Blade: Trinity Třetí díl upírského filmu Blade začíná kdesi v syrijské poušti, kam partička upírů přišla oživit... ano Draculu. Tady mu sice říkají Drake, zřejmě aby si ho mohli upravit po svém a […] Posted in Filmové recenze
  • Cesta draka / Drak přichází24. února 2005 Cesta draka / Drak přichází Tang Lung (Bruce Lee) jede z Hong Kongu do Říma, kde má ochránit restauraci jedné krásné dámy před místní mafií, která chce restauraci převzít. Nejprve se mu to daří, pak mafie přitvrdí a […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Zákon přitažlivosti30. května 2005 Zákon přitažlivosti Co se škádlívá, škádlívá se tak dlouho, až se to rádo mívá. Asi tak by se dal velice stručně charakterizovat film Zákon přitažlivosti. Taky by se mohlo použít pořekadlo o protikladech, […] Posted in Filmové recenze
  • Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40%12. července 2018 Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40% Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...