Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 %

Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 %

big divne dny laska v peti novelach 94F 286676

Divné dny – prv­ní a nejdel­ší povíd­ka z kni­hy. Mladá dív­ka jmé­nem Alžběta má poměr­ně bez­sta­rost­ný život. Škola je v pořád­ku, bez­pro­blé­mo­ví rodi­če a cho­dí s Kamilem, i když ne nijak naváž­no. První trh­li­na se obje­ví, když zjis­tí, že vztah rodi­čů není tako­vý, za jaký ho po celou dobu pova­žo­va­la. Zjistí totiž, že mamin­ka je nevěr­ná tatín­ko­vi. Do toho při­jdou pro­blémy s Kamilem a všech­no se Alžbětě začne bor­tit. Autorkou je Hana Pražáková.

Na rubu plát­na – tře­tí nej­krat­ší. Matka odlé­tá leta­dlem za svou dce­rou jmé­nem Lucia, kte­rá si v posled­ním obdo­bí pro­šla vel­mi špat­ný­mi zku­še­nost­mi. Její part­ner je toho času v nemoc­ni­ci s váž­ným zra­ně­ním, kte­ré si způ­so­bil vlast­ně sám – chtěl spáchat sebe­vraž­du. Autorkou je slo­ven­ská spi­so­va­tel­ka Etela Farkašová. Třetí nove­lou v pořa­dí je Něco se musí stát, kde vycho­vá­vá Maruš svo­ji dce­ru Jaruš, kte­ré vlast­ně upře­la prá­vo na vlast­ní­ho otce. Ten posí­lal dce­ři roky dopi­sy, ale mat­ka je scho­vá­va­la do mat­ra­ce – Věra Nosková.

Jednoho dne je opro­ti těm ostat­ním ostřej­ší. Je to pří­běh dce­ry a mat­ky, při­čemž mat­ka těž­ce one­moc­ní a zane­dlou­ho zemře. Vlastně se celou povíd­kou pro­lí­na­jí nemo­ci a zdra­vot­ní pro­blémy – napsa­la Markéta Hejkalová. Závěrečnou povíd­kou jsou Slunce a piš­ko­ty od Evy Tvrdé. Ema je dospě­lá žena, vda­ná za muže, jenž je lékař a pra­cu­je v nemoc­ni­ci.

Emě začnou cho­dit spros­té a uráž­li­vé ano­ny­my, je evi­dent­ní, že od ženy. Jelikož pra­cu­je jako uči­tel­ka, tak začne nej­pr­ve pode­zří­vat svo­ji zlou a neob­lí­be­nou kole­gy­ni, ale nebu­de mít prav­du. Rozuzlení nako­nec před­čí všech­ny její oče­ká­vá­ní.

Všechny tyto povíd­ky jsou ohrom­né, hodí se to vylo­že­ně pro žen­ské čte­nář­ky, muži by z toho asi moc nemě­li, ale mně se líbi­ly všech­ny, dopo­ru­ču­ju vše­mi dese­ti. Má 216 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Hejkal.

 • Autor: Hana Pražáková, Etela Farkašová, Věra Nosková, Markéta Hejkalová, Eva Tvrdá
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Hejkal
 • Datum vydá­ní: 2016
 • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […] Posted in Články, Recenze knih
 • Měj mě rád/a - kniha3. října 2017 Měj mě rád/a - kniha Vše začíná jednoho pátečního večera roku 1902. V Berlíně, v jednom z bytů se nachází služka, které říkají Hilda, i když se tak vlastně nejmenuje, ale pro ně je prostě Hilda. V bytě čekají […] Posted in Recenze knih
 • Andělé dne a noci - kniha25. června 2017 Andělé dne a noci - kniha Příběhem prochází několik postav s různými životními osudy, které se však svým způsobem spolu protnou. Marta je podnikatelka v oboru jazykových služeb. Spolu s manželem mají jazykovou […] Posted in Recenze knih
 • Živý na vlastním pohřbu - kniha21. června 2017 Živý na vlastním pohřbu - kniha Příběh začíná ve vánočním čase roku 1940, kdy v laponském městečku Salla slaví tyto svátky rodina o šesti členech, přičemž nejmenší je tam dvouletý Artti. Zrovna zuří v Evropě válka a […] Posted in Recenze knih
 • Láska a tma - kniha18. června 2017 Láska a tma - kniha Muž má přítelkyní a té v průběhu jejich vztahu vypráví, co zažil jako mladý chlapec. Téměř pokaždé se řeč stočí na jednu jeho dívku z minulosti – Marvi. Jednoho večera hráli pasiáns a on […] Posted in Recenze knih
 • Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude - kniha9. června 2017 Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude - kniha Jeden muž žil úplně obyčejný život. Chodil do práce, byl ženatý a tak to šlo každý den dokolečka, přičemž se to celé odehrávalo v Helsinkách. Jednoho dne šel z práce domů jako každý den. […] Posted in Recenze knih
 • Malostranské humoresky - kniha7. června 2017 Malostranské humoresky - kniha Malostranské humoresky jsou soubor povídek od spisovatele Karla Pecky, rozdělených do tří částí, přičemž dohromady jich je v této knize osmnáct a všechny jsou dobré, aspoň teda podle mého […] Posted in Recenze knih
 • Čtyři západy slunce - kniha5. června 2017 Čtyři západy slunce - kniha Příběh vypráví o muži, jehož okolnosti donutili provozovat řemeslo hřebíkáře. Vyráběl hřebíky, jakékoliv si člověk zamanul. Jenže se mu to začalo zajídat a tam s nástupem zimy přestal tuto […] Posted in Recenze knih
 • Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 %24. dubna 2017 Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 % Mladá žena Lucia a slonice Emilka – to jsou dvě hrdinky tohoto románu. Lucia Lucander, pravým jménem Sanna Tarkiainenová je krotitelkou v cirkuse a pracuje se svým miláčkem Emilkou. Zdá […] Posted in Recenze knih
 • Upřímnou soustrast11. srpna 2019 Upřímnou soustrast Kniha "Upřímnou soustrast" mě upoutala především pro svůj velmi nevšední název a zvolené téma, neboť co si budeme nalhávat, o řemeslu "funebráka" a smrti může psát buď jen opravdový […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,01800 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53321 KB. | 05.12.2021 - 11:45:29