Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé

Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé

IMG 20180424 192134
IMG 20180424 192134
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„A hol­čič­ka se pus­ti­la do jíd­la. A jed­la. A jed­la. Zničehonic se v Xanině náru­čí zachvě­la a pro­hnu­la. A vykřik­la – jen jed­nou, a veli­ce nahlas. Pak si spo­ko­je­ně vzdych­la a oka­mži­tě usnu­la, zavr­ta­ná do měk­ké­ho bři­cha čaro­děj­ni­ce.

Když Xan ucí­ti­la, že jí na tvář dopa­dá měsíč­ní svět­lo, pozved­la zrak k oblo­ze. „Ach pro­pá­na­já­na,“ špit­la. Vůbec si nevšimla, že je měsíc v úplň­ku. A má obrov­skou kou­zel­nou moc. Stačil by jeden dou­šek, ale ta malá spo­řá­da­la – no. Víc než jeden dou­šek.

Hltounek malá.

Na kaž­dý pád skut­ko­vá pod­sta­ta byla jas­ná jako měsíc, kte­rý zářil nad vrchol­ky stro­mů. Holčička se naka­zi­la kouz­lem. O tom neby­lo pochyb. A celá situ­a­ce se tak ješ­tě víc zkom­pli­ko­va­la.“

Především ale mohl začít tenhle nád­her­ný pří­běh plný vzá­jem­né náklon­nos­ti, všech forem lid­ské lás­ky i nená­vis­ti i tou­hy po moci zasa­ze­ný do svě­ta upro­střed bažin a lesů. Do měs­ta pota­že­né­ho smut­kem a stra­chem a do kra­jin za lesem, kde se nao­pak žije úpl­ně nor­mál­ní život.

Příběh měsíč­ní­ho svi­tu

Jen si před­stav­te, že ten samý měsíc, kte­rý v noci vychá­zí u nás, vychá­zí i v Protektorátu. A ty samé hvězdy, jejichž zář ovliv­ni­la spous­tu malých novo­ro­zen­ců zdán­li­vě obě­to­va­ných zlé čaro­děj­ni­ci. A taky tu budou dra­ci, čaro­děj­ni­ce a obrov­ská chuť po moci. A všech­no je svým způ­so­bem tak podob­né svě­tu, kte­rý žije­me my.

Vážně jsem si chví­le­mi necha­la mysl i srd­ce opo­jit poci­tem, že jsem upro­střed lesa, celé­ho toho svě­ta obklo­pe­né­ho močá­lem v podiv­né izo­la­ci a že to všech­no se v růz­ných obmě­nách děje i v našem svě­tě. Výrazně vykres­le­né posta­vy, kte­ré mají napros­to jedi­neč­né pova­hy a reak­ce byly roz­hod­ně tím, co mne nuti­lo dál číst, víc je poznat.

Přát si, aby se v nej­růz­něj­ších kom­bi­na­cích potká­va­li a ved­ly roz­ho­vo­ry.

Lidsky tajem­ná Xan, čaro­děj­ni­ce, kte­rá snad pře­ce jen byla víc člo­vě­kem než něja­kou nad­po­zem­skou bytos­tí, přes­to z jejích pro­měn do zví­řat jsem byla vždy fas­ci­no­va­ná a bylo to z hle­dis­ka pří­bě­hu tako­vou třeš­nič­kou na dor­tíč­ku.

A malá Luna… tak jest­li víte, jaké to je dospí­vat, začí­nat být v puber­tě, nebo s někým tako­vým prá­vě žije­te, milí rodi­če – tak asi hod­ně pocho­pí­te i Lunu. Oceňuji, že autor­ka tak cit­li­vě a při­tom hlu­bo­ce popsa­la a pro­ži­la ty chví­le, kdy se dív­ka stá­vá ženou a je z toho celá zma­te­ná.

Ukázka:

„NIKDO MI NIC NEŘEKNE!“  zakři­če­la Luna. Ale neby­la to prav­da. Věděla, že není. Někdy jí něco řek­la babič­ka nebo Glerk, jen­že jejich slo­va jí šla jed­ním uchem dovnitř a dru­hým věn. Dokonce i teď si Luna vyba­vo­va­la, jak jí slo­va stou­pa­la jako kou­síč­ky roz­cu­po­va­né­ho papí­ru ze srd­ce a vzná­še­la se jí těs­ně před oči­ma, než zmi­ze­la, jako když je rozfou­ká vítr. Vraťte se, žado­ni­lo její nešťast­né srd­ce…“

A to tu v hlav­ní roli je ješ­tě jed­no poka­že­né kouz­lo, kte­ré je potře­ba co nejdřív napra­vit, nebo to s Luninou puber­tou a Xaniným živo­tem bude ješ­tě hor­ší, než je.  Netušila jsem do posled­ní chví­le, jak všech­no dopad­ne a… to je na tom pří­bě­hu to nej­lep­ší.

A ješ­tě něco…

Měla jsem někdy chuť si upít měsíc… pro­to­že… pro­to­že jsem to pros­tě chtě­la zku­sit.

Věřte, že vy bude­te mít taky.

O auto­ro­vi:

Kelly Barnhillová je autor­kou pěti knih pro děti a mlá­dež, napsa­ných v žán­ru fan­ta­sy. Ačkoli se i prv­ní čty­ři setka­ly s vře­lým při­je­tím kri­ti­ků a zís­ka­ly něko­lik oce­ně­ní, tepr­ve pátá – Dívka, kte­rá upí­je­la měsíc – při­nes­la Barnhillové doslo­va famóz­ní úspěch. Byla oce­ně­nou význač­nou Cenou Johna Newberyho, čímž ale výčet cen a chvá­ly nekon­čí. Spisovatelka žije v Minnesotě s man­že­lem a tře­mi dět­mi.

Vydalo nakla­da­tel­ství Argo, 2018, www.argo.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Wars: The Princess and The Scoundrel - recenze27. září 2022 Star Wars: The Princess and The Scoundrel - recenze Po Rebel Rising představuje spisovatelka Beth Revis svůj v pořadí druhý román ze světa Star Wars s názvem The Princess and The Scoundrel. Příběh začíná prakticky okamžitě po konci Epizody […] Posted in Recenze knih, Audioknihy
  • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […] Posted in Recenze knih
  • V lásce a válce- román o lásce a odvaze17. března 2023 V lásce a válce- román o lásce a odvaze Máte rádi válečné romány? Chcete prožít velmi emotivní příběh mladé dobrovolnice? Maggie Brookes vás zavede do roku 1937 do válečné Anglie. Čeká vás neskutečný příběh o lásce, o obětování, […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání11. března 2023 Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání Milujte vůni chleba a Skotsko?  Chcete zažít báječnou letní romanci uprostřed zimy? Tak právě vám je určena novinka s názvem Štěstí voní jako chleba, kterou vydala Grada Publishing pod […] Posted in Recenze knih
  • Obřad8. března 2023 Obřad Máte-li chuť si přečíst skvělou detektivku, u které se rozhodně nebudete nudit, určitě sáhněte do knihovničky po knize Obřad od autorky Carmen Mola, určitě nezklame Vaše očekávání. Příběh […] Posted in Recenze knih
  • Dvorní zahradnice - Jarní sen-1.díl4. března 2023 Dvorní zahradnice - Jarní sen-1.díl Máte rádi rodinné ságy? Milujete vůni šeříků a nádherné barvy rododendronů? Pokud ano, tak právě vám je určena novinka s názvem Dvorní zahradnice, jejíž autorkou je Rena […] Posted in Recenze knih
  • Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí23. února 2023 Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí Máte rádi romány Julie Caplinové? Chcete zažít krásnou zimní romanci na chátrajícím hradě ve Skotsku? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena novinka této skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Češtinářky - román z prostředí elitního gymnázia20. února 2023 Češtinářky - román z prostředí elitního gymnázia Máte rádi romány z učitelského prostředí? Chcete se zasmát, možná i sami sobě? Tak právě vám je určena kniha s názvem Češtinářky, jejíž autorkou je Veronika Valíková, učitelka gymnázia, […] Posted in Recenze knih
  • Jiné místo-netušili, co skrývá mlha18. února 2023 Jiné místo-netušili, co skrývá mlha Máte rádi tajemno? Milujete Luhačovice, tak jako já? Chcete prožít neskutečný příběh plný tajemna a dobrodružství? Milujete české autory? Tak právě vám je určena novinka české autorky […] Posted in Recenze knih
  • 12. února 2023 Milujete-li romantiku s nádechem dávných časů, ale i současnosti, a zároveň i rádi odhalujete skrytá tajemství, tak si určitě nenechte ujít tuto rozsáhlou knihu "Ohnivý pták" od autorky […] Posted in Krátké recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00057 s | počet dotazů: 281 | paměť: 60627 KB. | 24.03.2023 - 12:48:28