Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek
Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divadlo S+H si i v době, kdy nemů­že hrát, nachá­zí ces­tu ke svým fanouškům a to pro­střed­nic­tvím onli­ne ver­ze Noci diva­del nebo při­pra­vu­je také nové out­do­o­ro­vé hry pro děti a samo­zřej­mě nechy­bí i pro­dej netra­dič­ních vánoč­ních dár­ků, na kte­ré se nebu­de prášit na polič­kách.

Noc diva­del

Již 8. roč­ní­ku Noci diva­del, kte­rý se koná 21. lis­to­pa­du, se účast­ní i Divadlo S+H. Celý den bude na diva­del­ním webu k vidě­ní před­sta­ve­ní Hurvínkova ces­ta do Tramtárie včet­ně doplň­ko­vých mate­ri­á­lů ke sta­že­ní, jako jsou oma­lo­ván­ky, pra­cov­ní lis­ty apod. Návštěvníci diva­del­ních webo­vých strá­nek budou také moci nahléd­nout do diva­dla a jeho záku­li­sí pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ky.


OUTDOOROVÉ HRY „ČLOBRDĚNÍ“

V pří­pra­vě jsou i novin­ko­vé out­do­o­ro­vé hry Divadla Spejbla a  Hurvínka pod zastřešu­jí­cím názvem „ČLOBRDĚNÍ.

Tyto out­do­o­ro­vé hry jsou pri­már­ně urče­ny pro děti před­škol­ní­ho věku a žáč­kům prv­ní­ho stup­ně základ­ních škol za dopro­vo­du rodi­čů nebo pra­ro­di­čů. Avšak účast­ní­ky hry mohou být všich­ni ti, kdo si rádi hra­jí a mají zví­da­vou mysl bez roz­dí­lu věku. Účastníci hry se hra­vou for­mou dozvě­dí něco zají­ma­vé­ho o his­to­rii vybra­ných měst­ských čás­tí Prahy 6, kte­ré bylo letos 100 let stej­ně jako panu Spejblovi.“ říká Denisa Kirschnerová, ředi­tel­ka Divadla Spejbla a Hurvínka. „Pokud to bude mož­né, prv­ní hra by byla spuš­tě­na ješ­tě před Vánoci, kaž­do­pád­ně se na divá­ky bude­me těšit po Novém roce“, dodá­vá.

ZAŽEŇ NUDU S HURVÍNKEM, LOUTKY TOTIŽ NESTŮŇOU

Na webo­vých strán­kách Divadla S+H v rub­ri­ce „Bavte se s námi“ najdou děti, kte­ré nyní trá­ví doma vět­ši­nu své­ho času, účin­nou zbraň v boji pro­ti nudě. Mohou se zde dozvě­dět něco o  diva­dle, vyra­zit s Hurvínkem do pří­ro­dy, něco si nama­lo­vat nebo oma­lo­vat, zkrát­ka se jim nabí­zí plná strán­ka videí, obráz­ků a  tex­tů. Stránka tak nabí­zí kon­takt mezi dět­mi a diva­dlem i v  době, kdy děti do diva­dla osob­ně nemo­hou. Navíc tam také najdou záznam z před­sta­ve­ní „Hurvínek v Hajanech“. Stejně jako při jar­ní pau­ze tam postup­ně budou při­bý­vat pra­cov­ní zázna­my někte­rých před­sta­ve­ní Divadla S+H.

Vánoční dár­ky od Spejbla a Hurvínka

V poklad­ně Divadla S+H si již nyní lze tele­fo­nic­ky objed­nat „Dárkové vstu­pen­ky“, kte­ré divá­ci obra­tem dosta­nou poš­tou. Cena za jeden pou­kaz je 220 Kč a je mož­no si jich objed­nat libo­vol­ný počet. Poukaz lze vymě­nit za vstu­pen­ku na rodin­né víken­do­vé před­sta­ve­ní nebo za vstu­pen­ku na před­sta­ve­ní pro dospě­lé. Platnost nově zakou­pe­ných kupó­nů bude pro­dlou­že­na až do kon­ce příští diva­del­ní sezó­ny, tedy až do červ­na 2022! Dárkové vstu­pen­ky Divadla Spejbla a Hurvínka jsou dár­kem nejen pro Vás, ale i pro pana Spejbla, kte­rý prá­vě letos osla­vil již 100 let.

PŘIJÍMÁME REZERVACE NA PŘEDSTAVENÍ

Pokladna diva­dla je sice uza­vře­na, avšak rezer­va­ce stá­le při­jí­má! V  pra­cov­ních dnech mezi devá­tou a čtr­nác­tou hodi­nou tak může­te na tele­fo­nu 607 911 458 rezer­vo­vat dle libos­ti. Nebo lze napsat na adre­su [email protected].


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Třída smrti14. června 2022 Třída smrti 9/10 – Nejlepší studentský krátkometrážní film, jaký jsem kdy viděl. Naprosto skvělá a bezchybná animace, která člověka okamžitě vtáhne do děje a chvílemi i nažene strach. Děsivost tomu […] Posted in Krátké recenze
  • #80 - Hellraiser (1987)14. září 2020 #80 - Hellraiser (1987) Ne, Clive Barker určitě není autorem jednoho díla, ale je to právě "Hellraiser", jehož si i sám režíroval a díky němuž se zapsal do dějin. Hellraiser Hellraiser Velká Británie, 1987, 94 […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Zombik – 5617. února 2019 Zombik – 56 Posted in Komiks
  • Titulky k The InBetween S01E06 - The Length of a River24. července 2019 Titulky k The InBetween S01E06 - The Length of a River Ve městě řádí jednou za rok sériový vrah a zanechává za sebou mrtvé novomanželské páry. Cassieiny vize způsobí nečekaný zvrat ve vyšetřování. Také pomáhá dávné kamarádce najít klid pro ni […] Posted in Titulky
  • Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks1. června 2018 Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks Přijmout bláznivou výzvu poprvé režírovat, poprvé být scenáristou a natočit film o ženách, které hrají hollywoodské legendy, které se rozhodly říct, že jejich život neskončil, to vše […] Posted in Speciály
  • #1988: Arzach / Hermetická garáž - 95 %29. května 2019 #1988: Arzach / Hermetická garáž - 95 % Arzach / Hermetická garáž (Arzach & le garage hermétique)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. V tomto vydání vyšlo jako "Arzach & le garage hermétique - intégrale […] Posted in Recenze komiksů
  • Herečka – Múza první republiky12. listopadu 2022 Herečka – Múza první republiky Máte rádi romány Jany Poncarové? Chcete se vrátit do dob herečky Jarmily Horákové? Tak se pojďte společně se mnou podívat na příběh avantgardní herečky i období po první světové válce, […] Posted in Recenze knih
  • Krysař10. března 2004 Krysař Jen 24 hodin stačilo F. A. Brabci, aby natočil téměř hodinový snímek Krysař. Tím se film dostal do slavné Guinessovy knihy rekordů. Nerada bych film kritizovala jen proto, že hold […] Posted in Filmové recenze
  • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, […] Posted in Recenze knih
  • Winona Ryder29. října 2014 Winona Ryder Winona Laura Horowitz (* 29. října 1971, Winona, Minnesota, USA ), známá spíše pod profesionálním jménem Winona Ryder je americká herečka. Svoji kariéru zahájila v roce 1986. Přestože […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,17094 s | počet dotazů: 262 | paměť: 58645 KB. | 09.02.2023 - 05:41:57