31.03.2018 19:00 - Neudáno - Stavovské divadlo - „Bára Basiková zpívá pro Mathildu“

Bára Basiková zazpí­vá zná­mé melo­die spo­leč­ně s Prague Lecian Strings tak, jak je nezná­te. Kromě smyč­co­vé­ho orchest­ru zpě­vač­ku dopro­vo­dí i mla­dý nada­ný nevi­do­mý kla­ví­ris­ta Martin Jozífek, na saxo­fon hra­je Christian J. Campet. Tradiční bene­fič­ní kon­cert na pod­po­ru nevi­do­mých. Všichni sólis­té vystu­pu­jí bez náro­ku na hono­rář a celý výtě­žek jde na výcho­vu a výcvik vodi­cích psů pro nevi­do­mé. Provází Eva Holubová.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *