21.06.2018 20:00 - Tabačka Kulturfabrik Košice - Nová scéna - „Záhada tyče“

21.06.2018 20:00 - Tabačka Kulturfabrik Košice - Nová scé­na - „Záhada tyče“
Ohodnoťte člá­nek

Opera Záhada tyče se pokou­ší o rekon­struk­ci živo­ta lidí, ten­to­krát mili­ar­dy kilo­me­t­rů od země na pla­ne­tě 134330 Pluto, kde lid­stvo posta­vi­lo základ­nu jako pře­stup­ní sta­ni­ci do dal­ší gala­xie. Zakončení oper­ní tri­lo­gie v podo­bě nové vari­a­ce insti­tu­ci­o­nál­ně – oper­ní parafrá­ze plné záhad­ných výje­vů. Neřešitelnost exis­ten­ce oper­ní bytos­ti během poby­tu na jiné pla­ne­tě ve tři­nác­ti obra­zech.

Národní divadlo

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *