Dítě Bridget Jonesové - 70%

dite bridget jonesove

Je jí čty­ři­cet tři let pra­cu­je jako pro­dukč­ní v tele­vi­zi. Ve vol­ném čase vyrá­ží se svý­mi stej­ně neza­da­ný­mi kama­rá­dy do noč­ních barů a cítí se být št’ast­ná a proč taky ne, když má dobrou prá­ci a taky si kou­pi­la nové auto. V jejím živo­tě není nou­ze o spous­tu šíle­nos­tí, včet­ně dáv­né­ho uvěz­ně­ní v thaj­ském věze­ní. Jmenuje se Bridget Jonesová.

Čtvrté pokra­čo­vá­ní dení­ku Bridget Jonesové se jme­nu­je Dítě Bridget Jonesové a jak už to z názvu vyplý­vá, není to jen pří­běh o jed­né neza­da­né čty­ři­cát­ni­ci, kte­rá si uží­vá plný­mi douš­ky svo­bod­né­ho živo­ta, tak jako kdy­si.

Bridget je v těhot­ná, neza­da­ná a mož­ná i při­jde o prá­ci. Na tom všem by neby­lo zase nic tak vyji­meč­ně zají­ma­vé­ho, kdy­by tou nastá­va­jí­cí mamin­kou neby­la prá­vě cha­o­tic­ká Bridget, kte­rá má zase jeden malič­ka­tý pro­blém, zjis­tit kdo je otcem její­ho dítě­te. Adepti jsou dva, domýš­li­vý spi­so­va­tel Daniel Clever a advo­kát Mark Darcy, se kte­rý­mi se po něko­li­ka letech náhod­ně potka­la a aby zase její její dosa­vad­ní život obrá­ti­li na ruby.

V kni­ze je popsá­no něko­lik humor­ných situ­a­cí, at“ už jde o prá­ci v tele­vi­zi, kde s kole­gy­ní Mirandou neu­stá­le něco kazí, gyne­ko­lož­ku, kte­rou už nemů­že v ordi­na­ci nic pře­kva­pit, její part­ne­ry, vel­ké riva­ly, šíle­nou mat­ku, kte­rá kan­di­du­je do cír­kev­ní rady, či její přá­te­lé, kte­rý jí dáva­jí cen­né rady do živo­ta.

Příběh jsem pře­čet­la rych­le, během dvou veče­rů a mám pocit, že po před­cho­zích dílech od Helen Fieldingové, znám už osob­ní život hrdin­ky nato­lik, že mě pros­tě zají­ma­lo jak to u ní bude dál.

Proč jsem si kni­hu vybra­la ? Postava Bridget se mi líbi­la od prv­ní­ho dílu a vlast­ně neznám niko­ho z mého oko­lí, kdo by jí neznal a nedr­žel jí pal­ce, aby vše dob­ře dopadlo. Líbí se mi poje­tí sin­gles hol­ky, hlav­ně v tom poje­tí, jak ji autor­ka ztvár­ni­la. Co by svo­bod­nou, eman­ci­po­va­nou lon­dýňan­ku, kte­rá se bere tako­vá jaká je, a své sta­ros­ti, pro­blémy s muži, v prá­ci, či poškle­bo­vá­ní pokryt­ců bere s nad­hle­dem sobě vlast­ním a nikdy jí pozi­tiv­ní ener­gie nedo­jde.

Kniha vznik­la z autor­či­ných sloup­ků v časo­pi­se The Indepedent, ve kte­rém pra­co­va­la jako novi­nář­ka.

V roce 2014 měla spi­so­va­tel­ka auto­gra­mi­á­du v praž­ském knih­ku­pec­tví Quadrio, kde se setka­la se svý­mi fanouš­ky a před­sta­vi­la kni­hu Bridget Jones-Láskou šíle­ná.

Možno objed­nat zde : Albatrosmedia.cz.

Hodnoceni : 70%

Dítě Bridget Jonesové

Autor : Helen Fielding

Nakladatel : XYZ

Datum vydá­ní : 21.11 2016


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%2. března 2017 Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60% Odejít ze světa a ještě za to získat ocenění? Tak to se může povést jen těm, kteří nepřežili díky své vlastní hlouposti. Řeč je o Darwinově ceně, která se uděluje od roku vznikla v roce […]
 • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
 • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
 • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […]
 • Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let13. června 2018 Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému deníku a zaznamenávat všechno, co se děje v domově důchodců, ve kterém tráví stáří. Pořád nemůže […]
 • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […]
 • FRANK, Dorothea Benton. Sestry hurikánu.30. listopadu 2016 FRANK, Dorothea Benton. Sestry hurikánu. Jak se vyrovnat s něčím, co nás ohrožuje? Někdy pomůže to pojmenovat. A proto dostávají hurikány svá jména, jsou pojmenovány podle jednotlivých písmen abecedy, vždy podle svého pořadí. […]
 • Bridget Jonesová: S rozumem v koncích - Hlavní postavy zůstaly stejné, stejně tak jako jejich charaktery, takže o zábavu není nouze.8. července 2019 Bridget Jonesová: S rozumem v koncích - Hlavní postavy zůstaly stejné, stejně tak jako jejich charaktery, takže o zábavu není nouze. Bridget (Renée Zellweger) "už není žádná chuděrka". Má Marka, kterého šíleně miluje, který ji bere i s jejími výstřelky a je sexuální bůh. Bridget má také pořádnou práci, je seriózní […]
 • Cestovat po světe zadarmo? Ano, jde to!10. května 2017 Cestovat po světe zadarmo? Ano, jde to! Cestovat po světě, poznávat bohaté a úspěšné lidi a přitom spát v luxusních vilách, drahých hotelích a to vše zadarmo? Tak přesně takový byl plán Stanislava Gálika i moje důvody proč jsem […]
 • Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka3. dubna 2019 Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka Pacifická hřebenovka je turistická hřebenovka ve Spojených státech, která je dlouhá 4286 kilometrů a patří mezi nejtěžší turistickou trasu na světě. Ročně se na ní vydá zhruba 3000 lidí, a […]
Další naše články...