Kritiky.cz > Recenze knih > Disney Zlatá klasika Romano Scarpa

Disney Zlatá klasika Romano Scarpa

Roman

Nejen pro čte­ná­ře od sed­mi let, ale i pro fanouš­ky Kačera Donalda, Mickeyho Mouse a komik­su je urče­ná kni­ha Zlatá kla­si­ka se tře­mi pří­běhy z díl­ny ital­ské­ho kres­lí­ře Romana Scarpa: Donald a baby­lon­ská čočka, Mickey Mouse a náhr­del­ník Čirikavů a Donald a pověst o „Bludném Skotovi“.

„Romano Scarpa má v sérii Zlatá kla­si­ka význač­né mís­to jakož­to autor, kte­rý pochá­zí z nean­g­lo­fon­ní­ho pro­stře­dí. Nakreslil tisí­ce komik­so­vých stran pro ital­ské časo­pi­sy Topolino (čili Mickey Mouse) a Kačer Donald a vytvo­řil posta­vy, kte­ré se netr­va­lo zabyd­le­ly v disneyov­ském svě­tě. Je oce­ňo­ván nejen jako vyni­ka­jí­cí kres­líř, kte­rý vychá­zí z Barksovy ško­ly, ale také jako tvůr­ce boha­té­ho svě­ta plné­ho odka­zů na mýty, legen­dy nebo kla­sic­ké fil­my, s nimiž si rád hra­je.“

Kniha je roz­dě­le­na do šes­ti kapi­tol. Tři posled­ní jsou jed­not­li­vé dlou­hé pří­běhy Donald a baby­lon­ská čočka, Mickey Mouse a náhr­del­ník Čirikavů a Donald a pověst o „Bludném Skotovi“. První část kni­hy vyprá­ví o kres­lí­ři Scarpovi, o jeho tech­ni­ce a dává pro­mlu­vit i samot­né­mu kres­lí­ři. Právě prv­ní polo­vi­na činí z kníž­ky spí­še zále­ži­tost pro milov­ní­ky komik­sů a sbě­ra­te­le, tedy hlav­ně dospě­lé čte­ná­ře. Druhá část kníž­ky bude ale bavit už i děti škol­ní­ho věku. Právě ty se stá­va­jí vděč­ný­mi čte­ná­ři komik­sů. Zajímavé jsou i pro děti, kte­ré kníž­kám zrov­na nehol­du­jí, a to díky vese­lým barev­ným ilu­stra­cím. Kačer Donald a Mickey Mouse jsou navíc kla­si­kou ve svě­tě disneyo­vek. Tři pří­běhy, kte­ré kni­ha při­ná­ší byly vydá­ny v roce 1960 a 1957. Ačkoli od jejich prv­ní­ho otiš­tě­ní uply­nu­ly desít­ky let, mají roz­hod­ně co říci i dneš­ním čte­ná­řům a jejich „stá­ří“ roz­hod­ně není žád­nou pře­káž­kou.

Každý pří­běh uvo­zu­je text, v němž je popsá­no, za jakých okol­nos­tí vzni­kal, kde bral autor inspi­ra­ci a zají­ma­vos­ti, kte­ré se k pří­bě­hu váží: „Všechny pří­běhy v této kni­ze jsou mis­trov­ská díla. Babylonská čočka je nefal­šo­va­ným komik­so­vým romá­nem s roz­vi­nu­tým pří­bě­hem a mno­ha neče­ka­ný­mi dějo­vý­mi zvra­ty. Převyprávět zde pří­běh by byl pro šťast­liv­ce, kte­ří ho budou číst popr­vé, zlo­čin.“


 • Autor: Romano Scarpa
 • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
 • Nakladatelství: Fragment
 • Rok vydá­ní: 2017
 • Počet stran: 200
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 297 Kč.

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Listování Mickeyho klubík - Moje první knihovnička 4 knížky zábavného učení s oblíbenými hrdiny10. září 2017 Listování Mickeyho klubík - Moje první knihovnička 4 knížky zábavného učení s oblíbenými hrdiny Jako kufřík působí obal na čtyři knížky z edice Moje první knihovnička, zamřené tentokrát na Mickeyho Mouse a jeho přátele – Kačera Donalda, Daisy, psa Pluta, Minnie a Goofyho. Děti si […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Peppa Pig - Co má Peppa ráda28. září 2017 Peppa Pig - Co má Peppa ráda Podle televizního seriálu Peppa Pig autorů Nevilla Astleyho a Marka Bakera Za nás to byl Kačer Donald a Myšák Mickey, nová doba si však žádá nové dětské hrdiny. Od roku 2004 „okupuje“ […] Posted in Recenze knih
 • Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty13. prosince 2019 Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty Původním povoláním architekt, později knižní grafik, později ilustrátor dětských knih Vojtěch Kubašta je celosvětově uznávaným průkopníkem prostorových knih. Od roku 1953 spolupracoval […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší16. října 2017 Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší Tato dětská knížka má 126 stránek a obsahuje čtyři pohádkové příběhy z kolekce Disney Junior. Představí se nám Doktorka Plyšáková v pohádce s názvem hračky zachraňují, jako druhou pohádku […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...