Kritiky.cz > Recenze knih > Disney: Pohádkový adventní kalendář

Disney: Pohádkový adventní kalendář

PohadKalendar

Místo slad­ké­ho advent­ní­ho kalen­dá­ře zkus­te letos děti potě­šit pohád­ko­vým.  Pokud vaše rato­les­ti milu­jí Disneyovky a rádi jim čte­te, máte vymyš­le­no, co k Mikuláši nebo jak si ukrá­tit čeká­ní na Štědrý den. Stačí roz­vá­zat čer­ve­nou šňůr­ku…

Velkoformátovou kníž­ku, kte­rá má po ote­vře­ní podo­bu advent­ní­ho kalen­dá­ře, kdy se pod zálož­ka­mi s čís­ly scho­vá­va­jí malé bro­žo­va­né kníž­ky s pří­běhy, v obý­va­cím poko­ji nikdo nepře­hléd­ne…
Mezi čty­ři­a­dva­ce­ti pohád­ka­mi nechy­bí noto­ric­ky zná­mé jako Bambi, Peter Pan, Popelka nebo Kráska a zví­ře, ale také Na vlás­ku, pohád­ka o prin­cezně s kou­zel­ný­mi vla­sy bar­vy zla­ta nebo Příšerky s.r.o. či Toy Story.

Právě Toy Story je prv­ním pří­bě­hem, kte­rý vám advent­ní kalen­dá­ře nabíd­ne. Stejně jako všech­ny ostat­ní kní­žeč­ky sází tato na obra­zo­vou slož­ku. Krátkozrakým, stej­ně jako začí­na­jí­cím čte­ná­řům bude mož­ná vadit malé písmo na čte­ní pod lam­pič­kou. Obrázky jsou ale kou­zel­né a skvě­le dopl­ňu­jí děj. Příběhy nejsou tolik „ose­ka­né“, jed­nu kníž­ku zvlád­ne­te hra­vě pře­číst jako plno­hod­not­nou pohád­ku na dobrou noc.

V řaze­ní pohá­dek k jed­not­li­vým dnům adven­tu jsem sys­tém nena­šla, a pro­to mě pohád­ka, kte­rá při­jde na řadu na Štědrý den, pře­kva­pi­la. Vaiana je pří­běh o odváž­né dív­ce, před­ur­če­né k tomu, aby se sta­la náčel­ni­cí ves­ni­ce. Jde mož­ná o jeden z pro čes­ké děti slo­ži­těj­ších pří­bě­hů, pro­to­že se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Motunui a vyprá­ví o živo­tě ost­rov­ní­ho lidu, srd­ci mat­ky ost­ro­vů Te Fiti, duši zemře­lé babič­ky Taly, zlém démo­nu Te Kã a polo­bo­hu Mauim, kte­rý se s pomo­cí kou­zel­né­ho háku pro­mě­ňu­je v jes­třá­ba. Právě kvů­li cizím jmé­nům se pří­běh sává poně­kud nepře­hled­ným a dětem musí v jeho pocho­pe­ní pomo­ci obráz­ky: „Maui se s pomo­cí háku pro­mě­nil v jes­třá­ba a spo­leč­ně se vyda­li na pouť za Te Fiti. Když se blí­ži­li k ost­ro­vu, obje­vil se Te Kã a sra­zil Mauiho z oblo­hy. Vaiana Mauiho chy­ti­la, ale Te Kã pozdvi­hl pěst a chys­tal se roz­dr­tit jejich loď. Maui v posled­ní chví­li zdvi­hl hák, aby pada­jí­cí pěst zasta­vil.“

Při vyn­dá­vá­ní kní­žek z oba­lů budou mít asi men­ší děti pro­blém a bude potře­ba pomoc rodi­čů.  I přes drob­né výhra­dy jde o skvě­lý advent­ní dárek pro děti od čtyř let. A i pro rodi­če, pro­to­že vám zaru­ču­ji, že mini­mál­ně jeden z advent­ních pří­bě­hů znát nebu­de­te. Pokud chce­te mít 24 Disneyovek pohro­ma­dě v úhled­ném dár­ko­vém balíč­ku, s kou­pí nevá­hej­te.


 • Disney: Pohádkový advent­ní kalen­dář
 • Počet stran: 612
 • Nakladatelství: Egmont
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
 • Hodnocení: 90 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití10. října 2016 Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití Gay Hendricks je autorem mnoha knih s psychologickou tématikou a jeho nejen spisovatelská kariéra je už věru rozkvetlá. A s touto u nás zatím poslední vydanou knihou pustil i u nás do […]
 • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
 • Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy25. dubna 2017 Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy Také vaše děti milují disneyovky? Pohádky o kolouškovi Bambim, slůněti jménem Dumbo, o Lvím králi, Sto jedna dalmatinechPetru Panovi, Alence v říši divů, Knize džunglí a Aristokočkách? […]
 • Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %1. dubna 2017 Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 % Harry je malé štěně, které musela jeho majitelka, malá holčička Bětka, dát do útulku, protože se stěhovala s rodiči pryč a nebylo možné vzít pejska sebou. Byla z toho strašně smutná, ale […]
 • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]