Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Disney Junior - Zlatá kniha pohádek - Nejoblíbenější hrdinové z Disney Junior

Disney Junior - Zlatá kniha pohádek - Nejoblíbenější hrdinové z Disney Junior

KnihaPohadek

Knížka Disney Junior - Zlatá kni­ha pohá­dek obsa­hu­je 320 stran. V kníž­ce nalez­ne­me pří­běhy z řady Disney Junior. Konkrétně jsou nám v kníž­ce nabíd­nu­ty pohád­ky od Sofie První, Doktorky Plyšákové, Minnie, Mickeyho klubí­ku a Jake a pirá­tů ze Země Nezemě.

U Sofie První nalez­ne­me pohád­ky s názvy Amulet a hym­na a V krá­lov­ské pří­prav­ce. Dále se může­me těšit u Doktorky Plyšákové na pohád­ky s názvem Bublinkové rados­ti, Brontyho tra­ble s dechem a Stroj devět, sil­ný jako med­věd. S Minnie si uži­je­me pohád­ky zva­né Zdvojené řádě­ní a Rozkvetlý butik. Od Mickeyho klubí­ku nám byly nabíd­nu­ty pohád­ky s názvy Na far­mě, Goofy v říši pohá­dek a Superhrdinové v akci. V posled­ní řadě se může­me těšit u Jake a pirá­tů ze Země Nezemě na pohád­ky o Pokladu v Krokodýlí záto­ce a Klíče k Útesu leb­ky.

Písmo v kni­ze je men­ší, a tak bude­te muset dětem před­čí­tat, s čímž se u tako­vé kni­hy počí­tá. Text pohá­dek je krát­ký a spí­še obsa­hu­je více obráz­ků, což dělá jed­not­li­vé pohád­ky od Disney kou­zel­né. Obrázky odpo­ví­da­jí pří­bě­hu a děti se při Vašem před­čí­tá­ní roz­hod­ně nudit nebu­dou. Kniha je sice těž­ší a tlus­těj­ší, ale men­ších roz­mě­rů, a tak kni­hu může­te dětem při­ba­lit do batůž­ku, což je vel­ké plus. Vazba kni­hy je pev­ná a zdá se, že strán­ky po čas­tém lis­to­vá­ní jen tak nevy­pa­da­jí. Vzhledem k množ­ství popu­lár­ních pohá­dek od Disney Junior nám kníž­ka nabíd­ne oprav­du mno­ho čte­ní pro naše děti. Hodí se jak pro klu­ky, tak hol­ky. Na večer­ní čte­ní je kníž­ka jako děla­ná a ani vy, ani děti se nebu­de­te nudit.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 254 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22821 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53298 KB. | 27.09.2021 - 18:13:09