Kritiky.cz > TV Recenze > Disenchantment - The Disenchantress (S02E01) - 100 %

Disenchantment - The Disenchantress (S02E01) - 100 %

vlcsnap 2019 09 24 20h45m25s416

Když se nám vrá­ti­la Bean po roce na tele­vi­ze a PC (na Netflix), tak zno­vu budu recen­zo­vat jed­not­li­vé epi­zo­dy.  První epi­zo­da dru­hé půl­ky prv­ní sezó­ny pokra­ču­je v pří­bě­hu hlav­ních postav, tedy Bean spo­lu s démo­nem, po celé řiši.

V před­cho­zí epi­zo­dě jsme oži­vi­li mat­ku Bean a celé krá­lov­ství zka­me­ně­lo. Bean se vyda­la se svo­jí mat­kou za pozná­ním nových svě­tů a svých pří­buz­ných.

V prv­ní epi­zo­dě dru­hé půl­ky prv­ní sezó­ny se dosta­ne­me do rod­né­ho krá­lov­ství oživlé mat­ky a dozví­me se dost zají­ma­vých věcí. Nejen to, že si své pří­buz­né nevy­bí­rá­me, ale není vše, co je na prv­ní pohled dob­ré, stá­le dob­ro i na dru­hý pohled na i dal­ší....

vlcsnap 2019 09 24 20h44m18s104

Rodina Bean je totiž pro­kle­tá a její strýc s tetou spo­lu s její mat­kou usi­lu­jí o něco co vůbec neče­ka­la. Dozvíme se i tem­né pro­roc­tví, kte­ré během 30 minut prv­ní epi­zo­dy způ­so­bí, že se spo­jí jedi­ní pře­ži­vší slav­né tro­ji­ce (Bean + démon Luci+ elf Elf (momen­tál­ně mrt­vý)) a vyda­jí se ces­tou, kte­rou hned tak nor­mál­ní lidi neces­tu­jí.

První díl pokra­ču­je v pří­bě­hu, kte­rý se nám uká­zal v prv­ních dese­ti dílech. Dozvíme se dal­ší infor­ma­ce o rodi­ně ze stra­ny sku­teč­ní Beaniny mat­ky a během pro­dlou­že­né sto­pá­že (30 minut) pro­ži­je­me mno­ho zážit­ku spo­leč­ně s hlav­ní posta­vou.

Jsem zvě­da­vý, co nám tvůr­ci při­pra­ví v dal­ších deví­ti dílech, ale 11 díl prv­ní sezó­ny je nej­lep­ší, co jsem zatím během mnou vidě­ných epi­zod viděl.

vlcsnap 2019 09 24 20h44m22s709


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08))18. září 2018 Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08)) Osmý díl přináší konečně něco zajímavého na to, abychom vydrželi do konce první sezóny. Díly uprostřed sezóny byly takové doplňkové a až poslední tři díly pokračují v příběhu, který nemusí […]
  • Disenchantment (The Princess of Darkness (S01E03))20. srpna 2018 Disenchantment (The Princess of Darkness (S01E03)) Třetí díl o princezně Bean je ještě lepíš než jsem čekal. Po ukončení potíží se svatbou se dostáváme do každodenních problémů, které mohou princeznu potkal během toulek po království svého […]
  • Disenchantment - Stairway to Hell (S02E02)26. září 2019 Disenchantment - Stairway to Hell (S02E02) Mám za sebou další díl. Tentokrát se věnujeme Elfovi, který se v předchozí dílech dostal do nebe a v předchozím díle mu Bean vzkázala, že se sejdou v pekle. Luci peklo zná a slavná […]
  • Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))17. srpna 2018 Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01)) První díl nového seriálu od tvůrci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v přítomnosti, Futurama v budoucnosti a Disenchantment o minulosti. Seriál o středověké princezně, […]
  • Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02))18. srpna 2018 Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02)) Druhý dál seriálu Disenchantment je pokračování toho prvního. Při předchozí recenzi jsem zapomněl připomenout, že končí s hlavními postavami v nesnázích, které jsou ihned na začátku […]
  • Disenchantment (Faster, Princess! Kill! Kill! (S01E05))28. srpna 2018 Disenchantment (Faster, Princess! Kill! Kill! (S01E05)) Pátá epizoda, no to se fanoušci divte, je stále dokonalá. Po předchozí epizodě, kterou Bean ukončila velmi neslavně (trocha mrvol a nas*** taťka), se dostala do kláštera, kde moc dlouho […]
  • Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07))4. září 2018 Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07)) Sedmý díl je konečně méně zábavný, než jsem čekal. Hlavní zápletkou je příběh Elfiho, který během nic nedělání, spolu s Bean a jejím démonem,  vymyslí velkou lež, kterou musí celou dobu […]
  • Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 %12. června 2018 Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 % Tak ještě tři díly a bude konec sezóny. Po několika nudných epizodách v první polovině nám přinesli tvůrci hodně dost dobrých epizod. Epizoda třetí od konce nám přináší příběh výtvoru […]
  • Zaklínač nejen Tv tip11. března 2004 Zaklínač nejen Tv tip Polským tvůrcům se velmi daří, co se týče zfilmováním mnohdy obtížných knižních námětů s lehkostí a bravurou. Získají si Vás zejména svou výpravností a maličkostmi, které dokreslují […]
  • RECENZE: The Umbrella Academy27. února 2019 RECENZE: The Umbrella Academy    Ještě než se nám naplno rozjede blockbusterově komiksová sezóna, svoji troškou do mlýna opět přispěl Netflix na seriálovém poli. The Umbrella Academy je komiksovou adaptací série, která […]