Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))

Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))

vlcsnap 2018 08 17 22h33m43s866
vlcsnap 2018 08 17 22h33m43s866

První díl nové­ho seri­á­lu od tvůr­ci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v pří­tom­nos­ti, Futurama v budouc­nos­ti a Disenchantment o minu­los­ti.

Seriál o stře­do­vě­ké prin­cezně, plný magie, rytí­řů a krve je přes­ně tím, co ješ­tě v nabíd­ce seri­á­lů chy­bě­lo. Hlavní hrdin­ka prin­cez­na Bean se má vdá­vat za prin­ce cizí­ho krá­lov­ství, není moc ráda, a tak se svat­ba nekoná.Během svat­by se sezná­mí s elfem Elfem a zje­ví se jí její vlast­ní démon Luci.

To všech­no je základ o prv­ní epi­zo­du, kte­rá má sezná­mit s hlav­ní hrdin­kou a její­mi kama­rá­dy.

Seznamovací ritu­ál si pod­stat­ný­mi posta­va­mi během 35 minut pro­bě­hl bez pro­blé­mů, všech­ny posta­vy mají svo­jí vlast­ní chvil­ku, abychom se o nich moh­li dozvě­dět více a proč se při­dal elf a vlast­ní démon k hlav­ní hrdin­ce. Účel to to spl­ní a kaž­dý fanou­šek si najde svo­jí oblí­be­nou posta­vu.

Seriál také je plný vtíp­ků, kte­ré urči­tě jsou pro pře­kla­da­te­le oříš­kem, a tak je vel­mi zábav­ný a až se dosta­ne i do čes­ké­ho dabin­gu, tak bude ješ­tě vtip­něj­ší.

Mně se pros­tě před­sta­ve­ní svě­ta v krá­lov­ství Dreamland začí­ná líbit a během násle­du­jí­cích dní oče­ká­vej­te recen­zi dal­ších epi­zod.

CZ Titulky

https://www.kritiky.cz/titulky/2018/disenchantment-s01e01-a-princess-an-elf-and-a-demon-walk-into-a-bar/

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66214 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56807 KB. | 02.07.2022 - 03:43:21