Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Díra u Hanušovic - Tisková konference

Díra u Hanušovic - Tisková konference

p7163264
p7163264

Ve stře­du 16.7.2014 se usku­teč­ni­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce s tvůr­ci nové­ho čes­ké­ho fil­mu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( pro­fe­sí psy­cho­log)  napsa­li scé­nář, kte­rý je žánro­vě těž­ko  zařa­di­tel­ný. Co se může jed­no­mu zdát jako čer­ný humor,  může být odraz rea­li­ty. Díra u Hanušovic je mís­to, kde se musí člo­věk  roz­hod­nout, zda ode­jde nebo zůsta­ne. Lenka Krobotová hra­je Jarunu, kte­rá se roz­hod­ne pro prv­ní vari­an­tu. Přestože se nejed­ná o žád­né vel­ké dra­ma, pro­du­cent Ondřej Zima fil­mu věří. Filmy o oby­čej­ném živo­tě se lidem líbí.

Fotky ve vet­ším roz­li­še­ní najde­te na našem part­ner­ském ser­ve­ru 10Mpix.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,82747 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55958 KB. | 23.05.2022 - 17:07:44