Devadesátkrát jinak - Může se Sophie za devadesát dnů změnit?

DevadeskatJinak

Během posled­ní­ho dne na střed­ní ško­le dosta­ne Sophie kopač­ky od své­ho pří­te­le, pro­to­že je moc nud­ná a před­ví­da­tel­ná. Její nej­lep­ší kama­rád­ka ji potvr­dí, že by se oprav­du měla nějak odvá­zat a začít pořád­ně žít. Kvůli tomu pro ni při­chys­tá deva­de­sát dnů, kdy bude dělat věci jinak, než děla­la celý život. Všechno bude sdí­let na soci­ál­ních sítích a nau­čí se život pořád­ně pro­ží­vat tak, jak by lidé v jejím věku měli.

Z ano­ta­ce kni­ha vypa­da­la na super odde­cho­vou kníž­ku na let­ní čte­ní, ale musím říct, že za mě to bylo jed­no vel­ké zkla­má­ní. Většinu času jsem byla otrá­ve­ná tím, jak Sophie pořád zdů­raz­ňo­va­la, jak musí všech­no dávat na face­book, instagram a twit­ter, pro­to­že chce, aby to všich­ni vidě­li.

Taky jsem nemě­la ráda posta­vy. Sophie jsem měla ješ­tě aspoň tro­chu ráda, ale abso­lut­ně jsem nechá­pa­la Ellu, kte­rá pořád jenom zdů­raz­ňo­va­la, jak se ved­le Sophie cítí ošk­li­vá a na můj vkus na ni byla mož­ná až moc hnus­ná a sto­jím si zatím, že kama­rád­ky se k sobě takhle necho­va­jí. Jednoduše mi to celé při­šlo neu­vě­ři­tel­né a dia­lo­gy nesmy­sl­né. Takhle si lidi nepo­ví­da­jí.

Abych jenom nekřiv­di­la, tak chci říct, že se kni­ha čet­la vel­mi rych­le a pře­čte­te ji za jeden den. Místy tam jsou i zají­ma­vá dob­ro­druž­ství, o kte­rých číst je doce­la sran­da. Pořád jsem tomu ale nevě­ři­la a bylo to všech­no moc úžas­né a doko­na­lé na to, abych si to doká­za­la před­sta­vit v reál­ném svě­tě.

Vím, že tohle je kni­ha, ke kte­ré se asi už nikdy nevrá­tím, pro­to­že jsem po dočte­ní byla doce­la ráda, že už to skon­či­lo. Myslím, že mi kni­ha nemě­la co pře­dat a dopo­ru­či­la bych ji pou­ze oprav­du mla­dým čte­ná­řům. Pokud vám je více jak pat­náct let, mys­lím, že kni­hou bude­te zkla­má­ní stej­ně, jako jsem byla já.


 • Originální název: 90 Days of Different (2017)
 • Žánr: Literatura svě­to­vá, Pro děti a mlá­dež, Dívčí romá­ny
 • Vydáno: 2018, CooBoo
 • Počet stran: 288
 • Překlad: Adéla Špínová
 • Vazba kni­hy: pev­ná / váza­ná
 • ISBN: 9788075445667


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %1. dubna 2017 Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 % Harry je malé štěně, které musela jeho majitelka, malá holčička Bětka, dát do útulku, protože se stěhovala s rodiči pryč a nebylo možné vzít pejska sebou. Byla z toho strašně smutná, ale […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 %6. prosince 2016 Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 % Už první vydání této knížky bylo opravdu úžasné a po světě velmi úspěšné mezi skupinou lidí zabývající se stravováním a fitness tématikou obecně, ale nedávno vyšlo již druhé vydání této […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Nebe je všude20. dubna 2017 Nebe je všude Ztráta někoho blízkého je vždycky nepříjemnou dobou plnou smutku, stesku, trápení a mnohých změn. Sedmnáctiletá Lennie si právě prochází takovým obdobím. Dosud žila ve stínu své sestry […]