Kritiky.cz > Pro domov > Dětské hřiště na vaší zahradě

Dětské hřiště na vaší zahradě

img a292775 w1682 t1505160952

Vyberte si z širo­ké nabíd­ky atrak­cí, kte­ré může­te snad­no u mís­tit i na svou tera­su nebo zahra­du. Nebude vás to stát tolik, jako pra­vi­del­ná návště­va dět­ských hra­cích cen­ter či pou­tí, a odmě­nou vám bude šťast­ný dět­ský smích.

Pískoviště
Dětské pís­ko­viš­tě není těž­ké posta­vit nebo kou­pit už hoto­vé. Finančně se vejde­te do dvou tisíc, pokud nechce­te mít pís­ko­viš­tě vel­ké jako na hřiš­tích. Pro jed­no či dvě děti sta­čí oprav­du jen malé pís­ko­viš­tě a při­mě­ře­né množ­ství pís­ku. Počítejte s tím, že písek bude všu­de, pro­to je lep­ší pís­ko­viš­tě dát na kraj zahra­dy nebo si poří­dit mobil­ní, napří­klad plas­to­vé ve tva­ru zví­řát­ka, kte­ré lze pokaž­dé zavřít a chrá­nit ho tak před deš­těm.
hraní v písku
Houpačka
Houpaček je spous­ta dru­hů a může­te na nich začít hou­pat mimin­ka hned, jakmi­le sama sedí. Najít správ­né mís­to pro závěs­né hou­pač­ky je však někdy věda. Děti to taky nemu­sí dlou­ho bavit, pro­to si nej­pr­ve pořiď­te jen lev­nou plas­to­vou hou­pač­ku, kte­rou pově­sí­te na strom. Pokud hle­dá­te vel­kou hou­pač­ku pro celou rodi­nu, sto­ja­cí zahrad­ní hou­pač­ku může­te poří­dit za něko­lik tisíc a hou­pa­cí síť ješ­tě lev­ně­ji. Děti milu­jí také vel­ké hou­pa­cí kru­hy, do kte­rých si můžou leh­nout nebo se v nich hou­pat po dvou.
chlapeček na prolejzačce
Klouzačka
Klouzání děti milu­jí ješ­tě dřív, než začnou cho­dit. Pro prv­ní krůč­ky a prá­ci s rov­no­vá­hou je skvě­lé poří­dit na zahra­du malou plas­to­vou hou­pač­ku se tře­mi schůd­ky, pod kte­rou si může dítě i vlézt jako do domeč­ku. Pokud z vrchu dítě spad­ne nebo se samo sklouz­ne, při pádu na tráv­ník se mu nic nesta­ne. Klouzačky na hřiš­tích jsou už vyš­ší a děti se tam čas­to str­ka­jí, pro­to je vždy dob­ré mít u nich dozor dospě­lé­ho.

Kuželky
Dětské kužel­ky jsou vděč­ná hrač­ka na zahra­du, do bytu i do vody. Ještě dřív, než dítě pocho­pí prin­cip háze­ní míč­ku a sha­zo­vá­ní kuže­lek, vyhra­je si s nimi jed­not­li­vě. Sada dět­ských kuže­lek při­tom sto­jí tře­ba jen 150 Kč.
ochranné brýle
Bazén
V let­ních měsí­cích se děti neo­be­jdou bez vod­ních rado­vá­nek, a tak se vypla­tí poří­dit tře­ba i jen malý nafu­ko­va­cí bazé­nek na zahra­du nebo na tera­su. Děti před­škol­ní­ho věku nepo­tře­bu­jí vel­ký a hlu­bo­ký bazén, sta­čí jim mís­to, kde můžou řádit, stří­kat a dová­dět. Bazény jsou k dostá­ní od těch úpl­ně nejmen­ších pro mimin­ka, kte­rá si chtě­jí jen cach­tat ručič­ky, přes nafu­ko­va­cí bazé­ny pro celou let­ní sezó­nu, až po zabu­do­va­né a zastře­še­né bazé­ny, kte­ré oce­ní i náru­ži­ví plav­ci. Ochladit se děti můžou i pod zahrad­ním roz­stři­ko­va­čem, zahrad­ní spr­chou, vod­ním ská­ka­cím paná­kem nebo růz­ný­mi stří­ka­cí­mi zví­řát­ky, kte­ré při­po­jí­te na hadi­ci.
Domeček
Sejdou-li se děti, doká­žou si hodi­ny a hodi­ny hrát na restau­ra­ci, poš­tu, ško­lu nebo obchod. Stačí jim k tomu pár rekvi­zit a ide­ál­ně něja­ký ten dome­ček jejich veli­kos­ti. Postavit dome­ček z dře­votřís­ky není nic těž­ké­ho, ale poří­dit si může­te i hoto­vý se vše­mi detai­ly. Radost jim udě­lá­te i sta­nem.
Skákací atrak­ce
Jednou z nej­ob­lí­be­něj­ších atrak­cí je beze­spo­ru ská­ka­cí hrad, kde děti spo­leh­li­vě vyská­čou pře­by­teč­nou ener­gii. Pokud ovšem nechce­te zby­teč­ně utrá­cet a zdlou­ha­vě nafu­ko­vat pro­sto­ro­vě nároč­ný hrad, pořiď­te si tram­po­lí­nu, kte­rá zaba­ví děti i dospě­lé.

  • Zahrada má své kouzlo23. května 2020 Zahrada má své kouzlo Jaké jsou naše potřeby a představy, jakou funkci by měla zahrada v našem životě plnit? Chceme raději bezúdržbovou zahradu s minimem následné péče či budujeme prostor, o který budeme […] Posted in Pro domov
  • Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu9. dubna 2020 Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu Každý toužíme po klidném posezení, ale také po pohodlné práci, když máme zahrady a to nejen před naším rodinným domem. Aby bylo na vašich zahradách a to nejen před domem, ale na kdejakých […] Posted in Pro domov
  • Trendy pro rok 20177. března 2020 Trendy pro rok 2017 Ať už si zařizujete nové bydlení, nebo rádi udržujete krok s módou, připravili jsme pro vás přehled trendů, které budou v následujícím roce kralovat na trhu s nábytkem a […] Posted in Pro domov
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce bytu30. ledna 2020 Rekonstrukce bytu Koupili jste byt či dům, který už má lepší časy za sebou? Rozsáhlejší rekonstrukci řeší hypotékou či úvěrem téměř každá rodina. Banky se předhánějí s co  nejnižšími úrokovými […] Posted in Pro domov
  • Kreativní a originální dekorace17. března 2020 Kreativní a originální dekorace Každý rok je to stejné. Procházíme se ulicemi, které září různými vánočními světýlky. Obchody jsou vyzdobené snad každý rok dřív a dřív. Během nákupů posloucháme koledy. Předvánoční […] Posted in Pro domov
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […] Posted in Pro domov
  • Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy25. dubna 2020 Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy Češi jsou vyhlášení jako nadšení chataři a chalupáři, hlavně v dobách ještě nedávných měla téměř každá domácnost chatu či chalupu, kam jezdili o víkendech, ať už kvůli relaxaci, přírodě, […] Posted in Pro domov
  • Doma je i tam, kde nejsme každý den2. března 2020 Doma je i tam, kde nejsme každý den Jo, chataři a chalupáři. Pro ně je chata nebo chalupa takovým druhým domovem. Tráví tam sice mnohem méně času, než ve svém opravdovém domově, ale protože si tam jezdí odpočinout, těší se […] Posted in Pro domov
  • Ptačí krmítka na zahradě7. dubna 2020 Ptačí krmítka na zahradě Již několik let se hovoří o tom, že počty mnoha drobných ptačích druhů v přírodě rapidně klesají, proto je třeba ptáčkům pomáhat alespoň na naší zahradě. Právě zahrady tvoří velice […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...