Kritiky.cz > Pro domov > Dětské hřiště na vaší zahradě

Dětské hřiště na vaší zahradě

img a292775 w1682 t1505160952

Vyberte si z širo­ké nabíd­ky atrak­cí, kte­ré může­te snad­no u mís­tit i na svou tera­su nebo zahra­du. Nebude vás to stát tolik, jako pra­vi­del­ná návště­va dět­ských hra­cích cen­ter či pou­tí, a odmě­nou vám bude šťast­ný dět­ský smích.

Pískoviště
Dětské pís­ko­viš­tě není těž­ké posta­vit nebo kou­pit už hoto­vé. Finančně se vejde­te do dvou tisíc, pokud nechce­te mít pís­ko­viš­tě vel­ké jako na hřiš­tích. Pro jed­no či dvě děti sta­čí oprav­du jen malé pís­ko­viš­tě a při­mě­ře­né množ­ství pís­ku. Počítejte s tím, že písek bude všu­de, pro­to je lep­ší pís­ko­viš­tě dát na kraj zahra­dy nebo si poří­dit mobil­ní, napří­klad plas­to­vé ve tva­ru zví­řát­ka, kte­ré lze pokaž­dé zavřít a chrá­nit ho tak před deš­těm.
hraní v písku
Houpačka
Houpaček je spous­ta dru­hů a může­te na nich začít hou­pat mimin­ka hned, jakmi­le sama sedí. Najít správ­né mís­to pro závěs­né hou­pač­ky je však někdy věda. Děti to taky nemu­sí dlou­ho bavit, pro­to si nej­pr­ve pořiď­te jen lev­nou plas­to­vou hou­pač­ku, kte­rou pově­sí­te na strom. Pokud hle­dá­te vel­kou hou­pač­ku pro celou rodi­nu, sto­ja­cí zahrad­ní hou­pač­ku může­te poří­dit za něko­lik tisíc a hou­pa­cí síť ješ­tě lev­ně­ji. Děti milu­jí také vel­ké hou­pa­cí kru­hy, do kte­rých si můžou leh­nout nebo se v nich hou­pat po dvou.
chlapeček na prolejzačce
Klouzačka
Klouzání děti milu­jí ješ­tě dřív, než začnou cho­dit. Pro prv­ní krůč­ky a prá­ci s rov­no­vá­hou je skvě­lé poří­dit na zahra­du malou plas­to­vou hou­pač­ku se tře­mi schůd­ky, pod kte­rou si může dítě i vlézt jako do domeč­ku. Pokud z vrchu dítě spad­ne nebo se samo sklouz­ne, při pádu na tráv­ník se mu nic nesta­ne. Klouzačky na hřiš­tích jsou už vyš­ší a děti se tam čas­to str­ka­jí, pro­to je vždy dob­ré mít u nich dozor dospě­lé­ho.

Kuželky
Dětské kužel­ky jsou vděč­ná hrač­ka na zahra­du, do bytu i do vody. Ještě dřív, než dítě pocho­pí prin­cip háze­ní míč­ku a sha­zo­vá­ní kuže­lek, vyhra­je si s nimi jed­not­li­vě. Sada dět­ských kuže­lek při­tom sto­jí tře­ba jen 150 Kč.
ochranné brýle
Bazén
V let­ních měsí­cích se děti neo­be­jdou bez vod­ních rado­vá­nek, a tak se vypla­tí poří­dit tře­ba i jen malý nafu­ko­va­cí bazé­nek na zahra­du nebo na tera­su. Děti před­škol­ní­ho věku nepo­tře­bu­jí vel­ký a hlu­bo­ký bazén, sta­čí jim mís­to, kde můžou řádit, stří­kat a dová­dět. Bazény jsou k dostá­ní od těch úpl­ně nejmen­ších pro mimin­ka, kte­rá si chtě­jí jen cach­tat ručič­ky, přes nafu­ko­va­cí bazé­ny pro celou let­ní sezó­nu, až po zabu­do­va­né a zastře­še­né bazé­ny, kte­ré oce­ní i náru­ži­ví plav­ci. Ochladit se děti můžou i pod zahrad­ním roz­stři­ko­va­čem, zahrad­ní spr­chou, vod­ním ská­ka­cím paná­kem nebo růz­ný­mi stří­ka­cí­mi zví­řát­ky, kte­ré při­po­jí­te na hadi­ci.
Domeček
Sejdou-li se děti, doká­žou si hodi­ny a hodi­ny hrát na restau­ra­ci, poš­tu, ško­lu nebo obchod. Stačí jim k tomu pár rekvi­zit a ide­ál­ně něja­ký ten dome­ček jejich veli­kos­ti. Postavit dome­ček z dře­votřís­ky není nic těž­ké­ho, ale poří­dit si může­te i hoto­vý se vše­mi detai­ly. Radost jim udě­lá­te i sta­nem.
Skákací atrak­ce
Jednou z nej­ob­lí­be­něj­ších atrak­cí je beze­spo­ru ská­ka­cí hrad, kde děti spo­leh­li­vě vyská­čou pře­by­teč­nou ener­gii. Pokud ovšem nechce­te zby­teč­ně utrá­cet a zdlou­ha­vě nafu­ko­vat pro­sto­ro­vě nároč­ný hrad, pořiď­te si tram­po­lí­nu, kte­rá zaba­ví děti i dospě­lé.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […]
  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […]
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […]
  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]
  • Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky20. ledna 2020 Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky Kanceláře, úřady, ordinace lékařů, zde všude můžeme vidět různé druhy kartoték. Díky nim máme vždy pořádek ve všech potřebných dokumentech, takže se nám nikdy nemůže stát, že bychom […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Česká architektura16. prosince 2019 Česká architektura Češi si získali ve světě velký věhlas v mnoha odvětvích lidské činnosti. Český člověk je totiž velmi pracovitý. Dokáže spojit manuální zručnost, preciznost informací i tvůrčí […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Zkuste živé dekorace a závěsy21. listopadu 2019 Zkuste živé dekorace a závěsy Zdá se Vám, že je Váš byt „jakoby prázdný“? Přesto, že ho máte moderně a vkusně zařízený, přesto mu něco prostě chybí, a na nějaké malé sošky ve vitríně si nepotrpíte? Vyzkoušet můžete […]