Kritiky.cz > Domácí rady > Děti: Ďáblové nebo andělé?

Děti: Ďáblové nebo andělé?

deti
deti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Činy hovo­ří hla­si­tě­ji než slo­va. (Mark Twain)

Vzhledem k tomu, že děti stej­ně vět­ši­nou nepo­slou­cha­jí, nedě­lej­te si pří­liš sta­ros­tí s tím, co říká­te. Ale dělej­te si hod­ně sta­ros­tí s tím, co dělá­te.

Vždy si pama­tu­ji na vzá­jem­ný vztah, kte­rý jsem měl před mno­ha lety se synem Keithem. je jed­ním z dvoj­čat a jako dítě byl anděl. Proto měl lož­ni­ci na kon­ci haly, nemu­se­li jsme si totiž dělat sta­ros­ti o něj ani o to, co dělá, když se za ním zavřou dve­ře.

V té době nás hod­ně potrá­pil jeho bra­tr Jeffrey. Jeho lož­ni­ce byla pro­to celou dobu pří­mo na dohled a občas jsem vysa­zo­val dve­ře, abych se ujis­til, že vsta­ne a půjde včas do ško­ly.

Jednoho dne ke mně při­šel Keith a řekl: „Nedáváš mi 20 pro­cent své­ho času.“

„Co tím mys­líš?“ zeptal jsem se.

Keith pro­ne­sl: „Máš pět dětí a měli bychom tedy mít kaž­dý 20 pro­cent.“

„Ano,“ řekl jsem, „ale z tvé­ho bra­t­ra šílí­me, a pro­to má 40 pro­cent.“

Z toho­to roz­ho­vo­ru se synem jsem se dozvě­děl, že „andě­lé“ ve vašem živo­tě potře­bu­jí vědět, že o ně také peču­je­te a máte je rádi. Myslí si, že jsou na kon­ci haly pro­to, že je tolik nemi­lu­je­te, zatím­co „ďáblo­vé“ vědí, že je milu­je­te, pro­to­že jim pat­ří vět­ši­na vaší pozor­nos­ti.

Věnujte vel­kou pozor­nost tomu, jak vaše děti vní­ma­jí vaše činy.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,99321 s | počet dotazů: 272 | paměť: 61650 KB. | 04.10.2023 - 05:37:09