Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Retro games > Destiny

Destiny

vlcsnap 2016 07 20 09h36m14s375 150x150 1
vlcsnap 2016 07 20 09h36m14s375 150x150 1

Destiny je akč­ní stří­leč­ka, kde bude­te kolem sebe stří­let hla­va nehla­va. Velké stu­dio rov­ná se vel­ké pení­ze vyna­lo­že­né na hru, ale né vždy se hra pove­de pod­le plá­nu a tak po gra­fic­ké strán­ce je hra pro­pa­dák mís­to slí­be­né­ho sním­ko­vá­ní 60fps hra běží pou­ze na 30fps. Ano, kva­li­ta je zde na prv­ním mís­tě, pěk­ná rekla­ma, kli­py, ale sku­tek utek. Activision chtě­lo vytvo­řit hru, kte­rá by se svý­mi kva­li­ta­mi rov­na­la hře HALO, ale bohu­žel.

Jak už bylo napo­vě­ze­no, jed­ná se o akč­ní stří­leč­ku růz­ných mecha­nic­kých pří­šer na pla­ne­tě, kte­ré říka­jí Země. Ve hře máte mož­nost hrát i pří­běh nepří­běh, kte­rý nemá ani hla­vu ani patu a tak po chví­li si začne­te říkat, co vlast­ně tady kro­mě stří­le­ní pohle­dá­vá­me. Ano jed­ná se pou­ze o stří­leč­ku, kde si postup­ným rase­ním nepřá­tel bude­te vylep­šo­vat svo­je skó­re a postup­ně si vylep­šo­vat svůj arze­nál zbra­ní.

Světy jsou cel­kem 4 a kaž­dý má svou mapu, tyto svě­ty pro­jde­te nesčet­ně krát, ale komu by vadi­lo opa­ku­jí­cí se pro­stře­dí, když se sou­stře­dí­te pou­ze na zni­če­ní nepřá­tel růz­ných pří­šer robo­tů a dal­ší­ho zvěr­stva tvůr­ců z Activision, kte­ří občas nema­jí moc rozu­mu. Ovládání je jed­no­du­ché a zvlád­ne jej kaž­dý. Graficky hra vel­mi pokul­há­vá, avšak po hudeb­ní strán­ce je to o tro­chu lep­ší. Zbrojní arze­nál máte k dis­po­zi­ci nor­mal, spe­cial a hea­vy a dále se ješ­tě tří­dí do růz­ných pod­ty­pů. Hráče si může­te samo­zřej­mě vylep­šo­vat pod­le nasbí­ra­ných zku­še­nos­tí, talent však vylep­šo­vat nemů­že­te, ten se řídí pod­le ode­hra­ných misí. Ve hře také nalez­ne­te spe­ci­ál­ní schop­nos­ti, kte­ré může­te vyu­žít ve všech módech hry.

Hra se moc auto­rům nepo­ved­la a je oprav­du jen pro stří­le­jí­cí fana­ti­ky a pro ty co rádi hra­jí kom­pe­ti­tiv­ní mul­tipla­yer s přá­te­li, pro jiné je to zába­va oprav­du jen chvil­ko­vá, radě­ji si počkej­te na lep­ší titu­ly, kte­ré nabíd­nou více než jen láka­vý kom­pe­ti­tiv­ní mul­tipla­yer.


  • Žánr: akč­ní
  • Jazyk: ang­lic­ky
  • Multiplayer, sin­glepla­yer
  • Výrobce: Activision
  • Datum vydá­ní: 9.9.2014
  • Doporučený věk (PEGI): 16
  • Hodnocení: 50%

 

vlcsnap-2016-07-20-09h36m14s375
vlcsnap-2016-07-20-09h36m17s159
vlcsnap-2016-07-20-09h36m20s661
vlcsnap-2016-07-20-09h36m25s679
vlcsnap-2016-07-20-09h36m28s501
vlcsnap-2016-07-20-09h36m34s830
vlcsnap-2016-07-20-09h36m39s000
vlcsnap-2016-07-20-09h36m42s410
vlcsnap-2016-07-20-09h36m44s742
vlcsnap-2016-07-20-09h36m47s615
vlcsnap-2016-07-20-09h36m50s236
vlcsnap-2016-07-20-09h36m52s638
vlcsnap-2016-07-20-09h36m55s224
vlcsnap-2016-07-20-09h36m57s503
vlcsnap-2016-07-20-09h37m00s085
vlcsnap-2016-07-20-09h37m04s780
vlcsnap-2016-07-20-09h37m09s144
vlcsnap-2016-07-20-09h37m11s751
vlcsnap-2016-07-20-09h37m15s923
vlcsnap-2016-07-20-09h37m19s024
vlcsnap-2016-07-20-09h37m21s836
vlcsnap-2016-07-20-09h37m24s304
vlcsnap-2016-07-20-09h37m27s736
vlcsnap-2016-07-20-09h37m53s641
vlcsnap-2016-07-20-09h37m57s441
vlcsnap-2016-07-20-09h38m00s817
vlcsnap-2016-07-20-09h38m03s653
vlcsnap-2016-07-20-09h38m09s509
vlcsnap-2016-07-20-09h38m12s712
vlcsnap-2016-07-20-09h38m20s310
vlcsnap-2016-07-20-09h38m24s475
vlcsnap-2016-07-20-09h38m27s677
vlcsnap-2016-07-20-09h38m30s492
vlcsnap-2016-07-20-09h38m32s667
vlcsnap-2016-07-20-09h38m35s258
vlcsnap-2016-07-20-09h38m37s910
vlcsnap-2016-07-20-09h38m40s630
vlcsnap-2016-07-20-09h38m44s198


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,50289 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56731 KB. | 01.07.2022 - 09:46:40