Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Děsnej doják

Děsnej doják

date movie poster 11
date movie poster 11
A je tu dal­ší recen­ze! Další film od Wayansových bra­trů s názem Date Movie (Děsnej doják)!
Film Děsnej doják z roku 2006 je o mla­dé ženě jmé­nem Julia Jones. Kvůli tomu jak vypadá(viz. obrá­zek) nemá žád­ný­ho chla­pa. Rodiče po ni chtě­jí, aby měl stej­né koře­ny. Nechá se tro­šič­ku upra­vit v autosá­lo­nu a hurá do rea­li­ty show!
Julia vyhra­je v sou­tě­ži Granta Funkyerdodera a chce ho před­stait sým rodi­čům a on zase nao­pak. Pak je čeká svad­ba. Když jdou u bazé­nu, Grant chce Julii před­sta­vit její bej­val­ku Andy (na obr.), kte­rá po něm stá­le tou­ží.
Když si Julia jede vybrat sva­teb­ní šaty tak spad­ne na elek­tri­ku a má schop­nost sly­šet co si lidi mys­lí! Dozví se, že Andy chce Granta zpět! Julia si to nene­chá líbit a začí­ná paro­die na film Kill Bill 2!
Andy se poku­sí pře­ka­zit svat­bu a Julia ode­jde a vrá­tí se domů. Grant ji chce, ale zpět! Nakonec se dají zase dohro­ma­dy!
Svatbu nikdo nepo­ka­zí a oba jedou na líban­ky! A co ješ­tě? Nakonec natá­če­jí film King Kong... Tenhle film je fakt nářez:DDD, tle­mil sem se snad furt a záě­reč­ná King Kong scé­na je boží! O troš­ku lep­ší než Děsnej dupák;) Film paro­du­je: Deník Briget Jonesové, Kill Bill 2, King Kong, pořad „Pimp My Ride,“  Pravá blon­dýn­ka a dal­ší!
Moje hod­no­ce­ní: 75%
Super zábav­ný film paro­du­jí­cí sko­ro všech­ny žán­ry, ale občas už je to pře­hna­né nebo nechut­né;)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66461 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55831 KB. | 22.05.2022 - 03:11:53