Kritiky.cz > Recenze knih > DESIDERATA ŠTĚSTÍ

DESIDERATA ŠTĚSTÍ

311709739 10220571024457687 8623715616621312355 n
311709739 10220571024457687 8623715616621312355 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na kni­hu „DESIDERATA ŠTĚSTÍ“ od Maxe Ehrmanna jsem se moc těši­la, neboť kro­mě úžas­né obál­ky, láka­la i na skvě­le napsa­nou ano­ta­ci: 

V tom­to krás­ně gra­fic­ky upra­ve­ném svaz­ku najde­te bez­má­la čty­ři­cet slav­ných tex­tů od Maxe Ehrmanna. Jejich kva­li­tu potvr­zu­je fakt, že jsou již víc než půl sto­le­tí stá­le čte­ny a kniž­ně ree­do­vá­ny. Pro čte­ná­ře ezo­te­ri­ky a self-help lite­ra­tu­ry jsou hod­not­né pře­de­vším tím, že jsou přímý­mi před­chůd­ci tak­zva­ných afir­ma­cí, jak je zná­me v moder­ní podo­bě napří­klad od Louise Hayové. Jejich medi­ta­tiv­ní nádech a krás­ný jed­no­du­chý jazyk vám dopře­jí uklid­ňu­jí­cí chví­le pokaž­dé, když je ote­vře­te.“

Bohužel mě tato kni­ha vel­mi zkla­ma­la, a nespl­ni­la mé oče­ká­vá­ná tj. „malá kni­ha for­má­tem, vel­ká však obsa­hem“.

Osobně jsem na strán­kách kni­hy čeka­la jakési afirmace-myšlenky zamě­ře­né na štěs­tí, jak být šťast­ný, ale kni­ha je bohu­žel plná bás­ni­ček zamě­ře­ných kaž­do­den­ní život. Jednotlivé krát­ké tex­ty bás­ní v próze roz­hod­ně čte­ná­ři nepo­mů­žou v tom, jak dosáh­nout štěs­tí ve svém živo­tě.

Kniha tedy dle mého názo­ru nespl­ni­la svůj původ­ní záměr a ani ilu­stra­ce uvnitř kni­hy se mi osob­ně moc nelí­bi­ly.

DESIDERATA ŠTĚSTÍ

Napsal: Max Ehrmann

Přeložila: Dana Balatková

Ilustrace: Tereza Lukešová

Vydala Euromedia Group, a.s., v edi­ci PRAGMA

Vydání prv­ní

Počet stran: 80

ISBN: 978-80-7549-792-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,36203 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61777 KB. | 24.09.2023 - 05:47:41