Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Deník tramvajačky - Karolína Hubková

Deník tramvajačky - Karolína Hubková

20230723 125702
20230723 125702
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

„Koleje lidi spo­ju­jí. I když, důle­ži­těj­ší je spíš kaž­dý jeden ces­tu­jí­cí, kte­ré­ho sve­ze­me. Kdo bychom byli, kdy­bys­te neby­li?„

dk 4

Autorka kni­hy je zapá­le­ná tram­va­jač­ka, šťast­ný to člo­věk, kte­rý má rád své povo­lá­ní a tak i vět­ši­na její­ho dení­ku je o tram­va­jích a pra­cov­ním pro­stře­dí, ale nechy­bí ani infor­ma­ce ze sou­kro­mý.
Knížku jsem si vybra­la nejen díky pěk­né­mu oba­lu, kte­rý pro­dá­vá, ale také pro­to, že mám ráda dení­ky, kte­rým pisa­tel sezna­mu­je čte­ná­ře se svým živo­tem. A tím dru­hým důvo­dem je ten, že mám ráda lidi, kte­rý si ze své­ho povo­lá­ní udě­la­li své hob­by a tak mís­to čes­ké­ho rem­cá­ní na dal­ší pra­cov­ní den, si ráda pře­čtu o tom, že se někdo do prá­ce těší a srší pozi­tiv­ním smýš­le­ním na všech­ny stra­ny. A proč ne? Proč nedě­lat svo­jí pro­fe­sy s lás­kou a ješ­tě být na ní hrdá. Vždyť si lidé pra­cov­ní pozi­ce vybí­ra­jí sami (pokud je k tomu netla­čí tíži­vá situ­a­ce).
Karolínu Hrbkovou jako autor­kou jsem pozna­la až prá­vě díky této kni­ze, i když uvá­dí že už dáva­la něja­ké roz­ho­vo­ry do médií a v doprav­ním pod­ni­ku pat­ří mezi slav­nou tram­va­jač­ku, kte­rá o své pro­fe­si ráda hovo­ří. Lásce k tram­va­jím jí při­ve­dl její otec - tram­va­ják a nyní ji v ní udr­žu­je také její man­žel Pepa, kte­ré­ho pozna­la v prá­ci.
Ale zpět k dení­ku, kte­rý je spí­še tako­vý občas­ník. Je to žen­ský pohled na kaž­do­den­ní život řidi­če, tedy řidič­ky a v dení­ku komen­tu­je běž­né kaž­do­den­ní situ­a­ce. Dává nahléd­nout také do kaž­do­den­ní ruti­ny tram­va­já­ků a vlast­ně i dal­ších pro­fe­si­o­nál­ních řidi­čů, kte­ří mají zod­po­věd­nost za bez­peč­nou pře­pra­vu masy lidí, kte­rý neu­stá­le pen­dlu­jí. Vyznává se také k vozov­ně ve Střešovicích, oblí­be­ným his­to­ric­kým vozům či těm zce­la moder­ním, sezna­mu­je čte­ná­ře s tech­ni­kou říze­ní , ale také napří­klad s tram­va­jác­kou han­týr­kou. A co se týče zmí­ně­né­ho sou­kro­mý, nechci pro­zra­zo­vat detai­ly, ale v sou­hr­nu nechy­bí tam ani život­ní vzle­ty či pády, svat­ba, naro­ze­ní mimin­ka, hos­to­vá­ní v pořa­dech, vol­ný čas s mužem či tram­va­jo­vý­mi přá­te­li opět v blíz­kos­ti vozov­ny.
Myslím, že odteď než nastou­pím do tram­va­je, podí­vám se, zda ji náho­dou neří­dí Karolína, pro­to­že i řidič není jen stroj, kte­rý vás dove­ze z bodu A do bodu B, ale také cit­li­vý člo­věk, pozo­ro­va­tel z kabi­ny, kte­rý má také všed­ní sta­ros­ti.
Knihu jsem pře­čet­la během dvou dnů a na rela­xa­ci mi úpl­ně sta­či­la. Díky zna­los­ti pro­fe­se, kte­rou vyko­ná­vá už deset let, jsem si před­sta­vi­la, jaké to je být tram­va­jač­kou. A bylo to fajn poznat zase něja­ký jiný obor, než ten ve kte­rým pra­cu­ji.

Počet stran: 200

Datum vydá­ní: 4.5 2023

Formát : 300 - 200 mm, váza­ná s lami­no­va­ným oba­lem

Ilustrace: Monika Pavlovičová

Knihu lze objed­nat zde:

Deník tram­va­jač­ky | Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jen mezi námi - T.L.Swanová16. září 2023 Jen mezi námi - T.L.Swanová Autorka T.L. Swanová je australská psycholožka a spisovatelka romantických knih, které bývají označovány za bestsellery pro její dobře popsané charaktery postav. Christopher Miles je […] Posted in Recenze knih
  • DoJÍT k sobě25. dubna 2023 DoJÍT k sobě DoJÍT k sobě je další motivující kniha od Jarmily Mandžukové, která jak už název vypovídá, se tentokrát zaměřuje na pěší chůzi a její přínos pro zdraví a spokojený život. Sama autorka o […] Posted in Recenze knih
  • Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory23. dubna 2023 Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory To, že je paměť důležitá pro normální fungování v našem životě se shodneme všichni. Ono i občasné zapomínání a tak zvaně děravá paměť v produktivním věku, kterou máme občas všichni není […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Generace 89 - český a slovenský komiks17. prosince 2019 Generace 89 - český a slovenský komiks Události roku 1989 zásadně proměnily celou československou společnost a s ni i domácí komiks. Mladá autorská vlna dostala poprvé po mnoha letech příležitost svobodně vyprávět a kreslit […] Posted in Recenze knih
  • P. G. Wodeouse - Horká lázeň9. listopadu 2019 P. G. Wodeouse - Horká lázeň Městečko St. Rocque leží na mořském Pobřeží na severu Francie. Zámek Blissac stojí poblíž městečka St. Rocque, jenž si pronajal pan Wellington Gedge se svojí ženou. Jejich vztah není […] Posted in Recenze knih
  • Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová11. května 2019 Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová Kuchařka se sladkými recepty, je pro všechny vyznávající zdravé stravování, ale i pro ty, který chtějí zhubnout a neví, jak si pochutnat na sladkém dezertu, s minimem kalorií a větší […] Posted in Recenze knih
  • Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.21. května 2019 Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.2 Komiksová kniha od Jana Šorma je, jak už název napovídá o Janu Zajícovi, tedy skutečné osobě, která stejně jako více známý Jan Palach spáchal sebevraždu, co by protest a nesouhlas s ruskou […] Posted in Recenze komiksů
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih
  • Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka3. dubna 2019 Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka Pacifická hřebenovka je turistická hřebenovka ve Spojených státech, která je dlouhá 4286 kilometrů a patří mezi nejtěžší turistickou trasu na světě. Ročně se na ní vydá zhruba 3000 lidí, a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,12714 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61663 KB. | 26.09.2023 - 19:29:34