Kritiky.cz > Recenze knih > Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy

Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy

Deník mimoňky

Oblíbená mimoň­ka Nikki Maxwellová se vra­cí již po desá­té a při­ná­ší dal­ší vár­ku pří­bě­hu ze své­ho živo­ta, tra­pa­sů i šíle­ných nápa­dů. Ve sna­ze pomoct své­mu ido­lo­vi Brandonovi se roz­hod­ne posta­rat se o sedm ště­ňá­tek i jejich chun­de­la­tou mamin­ku. Netuší ale, jak se vše šíle­ně zkom­pli­ku­je. 

Ukrýt pej­sky doma i navzdo­ry nesou­hla­su rodi­čů? Vzít je do ško­ly a scho­vat je v ředi­tel­ně? Pokud jde o dobrou věc nebo o pomoc přá­te­lům, není to pro Nikki žád­ný pro­blém. A to se mi na ní - spo­lu s jejím smys­lem pro humor a odhod­lá­ním nikdy se nevzdát - líbi­lo nej­víc.

Příběh mě hned vtáh­nul do děje. Při čte­ní jsem měla pocit, jako­by Chloe a Zoe byly moje kama­rád­ky a já je zna­la odjak­ži­va. Zamilovala jsem si Brandona a nená­vi­dě­la MacKenzie a ty její big mac úto­ky. Naopak, zbož­ňo­va­la jsem Nikkiinu mlad­ší sestřič­ku Briannu a její ori­gi­nál­ní nápa­dy i Maxwellovic rodi­če.

Kniha je plná situ­a­cí, kte­ré zna­jí hlav­ně dospí­va­jí­cí dív­ky, ale při čte­ní si na ně vzpo­me­ne i dospě­lý čte­nář: pro­blémy s rodi­nou i lás­kou, nesku­teč­né tra­pa­sy, po kte­rých má člo­věk chuť jít se zahra­bat, věč­né boje o popu­la­ri­tu a své mís­to pod slun­cem i přá­tel­ství na celý život. Tohle všech­no dopl­ňu­je množ­ství vtip­ných ilu­stra­cí, kte­ré kni­hu odli­šu­jí od vět­ši­ny pří­bě­hů pro hol­ky.  Líbí se mi, jak jsou zde rea­lis­tic­ky popsá­ny rados­ti i stras­ti dospí­vá­ní, což dělá kni­hu auten­tic­kou, a tak máte při čte­ní pocit, jako­by se to všech­no sku­teč­ně sta­lo.

Jedinou při­po­mín­ku mám k posta­vě MacKenzie. Proč má pořád potře­bu kom­pli­ko­vat Nikki život, když už má vše, co chtě­la? Ale i tako­ví lidé jsou a já dou­fám, že se o ní i její moti­va­ci v dal­ších dílech dozví­me víc. Je to oprav­du pove­de­ná zápor­ná posta­va.

Myslím, že hlav­ní myš­len­kou kni­hy je to,  že se všech­no dá nějak vyřešit.Jak říká Nikki, člo­věk si pros­tě MUSÍ věřit.

A jak že to ona ví? Nejspíš pro­to, že...

JE PROSTĚ HROZNÁ MIMOŇKA!! 🙂

Protože se jed­ná o dět­skou kni­hu, dospě­lým ji moc nedo­po­ru­ču­ji, ale jako zábav­né deníč­ko­vé kni­ze urče­né pře­de­vším pro nác­ti­le­té dív­ky jí není co vytknout. Je zábav­ná, nád­her­ně ilu­stro­vá­na a při­ná­ší dal­ší dra­ma­ta a vzru­šu­jí­cí zážit­ky z praš­tě­né­ho živo­ta Nikki Maxwellové.

Hodnocení: 80%

Deník mimoň­ky: Příběhy neschop­ný psí chůvy

Originální název: The Dork Diaries 10: Tales from a Not-So-Perfect Pet Sitter

Překlad: Jana Hejná

Nakladatelství: Mladá fron­ta

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 256

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta.

A co vy? Oblíbili jste si pří­běhy Nikki Maxwellové? Jestli ano, její nový, již desá­tý deník zakou­pí­te zde.


Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže31. července 2017 Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a staršími bratři, kteří pracují společně s otcem v rodinném holičství. Čas tráví stejně jako jiní […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Tajná válka Coco Chanel6. července 2017 Tajná válka Coco Chanel Gabrielle "Coco" Chanel stvořila vzhled moderní ženy a vybudovala módní impérium. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstával tajemstvím, o kterém nemluvila ani ona, ani autoři jejích […]
  • Šofér, který změnil dějiny7. července 2017 Šofér, který změnil dějiny Atentát na Františka Ferdinanda, následníka trůnu, který se odehrál 28. června 1914 v Sarajevu, je známá a historiky dopodrobna zpracována událost. Kniha Šofér, který změnil dějiny je […]
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]