Kritiky.cz > Filmové recenze > Deník Bridget Jonesové

Deník Bridget Jonesové

200411121732 bridge

Na fil­mo­vé dve­ře nám poma­lu kle­pe dru­hý díl roman­tic­ké kome­die o lehce poma­te­né Bridget Jones. Osvěžme si tedy paměť, co si v prv­ním díle psa­la do své­ho dení­ku.

Otázkou je, zda má vůbec smy­sl o fil­mu psát. Komu se líbil, viděl ho dost mož­ná od jeho pre­mi­é­ry v roce 2001 už něko­li­krát. Koho neza­u­jal, nebu­dou ho zají­mat ani násle­du­jí­cí řád­ky. Přesto….

Bridget (Renée Zellweger) je hol­ka téměř v Kristových letech, kte­rá nemů­že spla­šit toho správ­né­ho chla­pa. V této neleh­ké situ­a­ci ji vehe­ment­ně pomá­há její mat­ka, kte­rá se jí sna­ží pořád něko­ho doho­dit, ale záro­veň jí cpe do šatů, ve kte­rých se pros­tě nedá sezná­mit s nor­mál­ním člo­vě­kem. Přesto se do hry dostá­va­jí hned dva zájem­ci. Jako prv­ní si Bridget všim­ne její „sexis­tic­ký“ šéf Daniel Cleaver (Hugh Grant). Druhým „pánem na hole­ní“ je muž ze sou­sed­ství, seri­óz­ní práv­ník Mark Darcy (Colin Firth), kte­rý spíš obdi­vu­je její zvlášt­ní pova­hu.

Postupně se vyví­je­jí­cí vzta­hy hlav­ních tří hrdi­nů dotvá­ří sku­pin­ka přá­tel, kte­rým se Bridget, ved­le své­ho dení­ku, svě­řu­je se svý­mi tra­ble­mi. Je to tako­vá zvlášt­ní ban­da indi­vi­duí, ale mají ji rádi. To, co při­spě­lo k úspě­chu Bridget Jones, je jis­tě i hud­ba, kte­rá dotvá­ří nála­du scén, v nichž je Bridget jed­nou dole, jed­nou naho­ře.

A prá­vě scé­nou, v níž je Bridget „naho­ře“ a správ­ně si po všech peri­pe­ti­ích z dvo­ji­ce nápad­ní­ků vybe­re, film kon­čí. Co nám tedy moh­li tvůr­ci při­pra­vit pro pokra­čo­vá­ní, v němž má být Bridget „s rozu­mem v kon­cích“? Jak se jí daří ve vzta­hu se seri­óz­ním mužem a jak se za tu dobu změ­nil Daniel? Byla pro něj Bridget jen jed­nou z mno­ha nebo to bylo váž­něj­ší? Uvidíme Bridget opět jako krá­líč­ka? …

O filmu:

Rok: 2001
Režie: Sharon Maguire
Scénář: Helen Fielding
V hlav­ních rolích: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

Délka fil­mu: 97 minut

  • Pýcha a předsudek9. listopadu 2006 Pýcha a předsudek Všichni známe tradiční námět romantických filmů. ONA se zamiluje, ON ji ignoruje, vše vypadá beznadějně. Najednou dojde ke zvratu kdy zjistíme, že jeho ignorace je pouze zdánlivá, ovšem je […] Posted in Filmové recenze
  • Bridget Jonesová - S rozumem v koncích22. dubna 2005 Bridget Jonesová - S rozumem v koncích Je to jen pár týdnů od doby, kdy Bridget Jones (Renée Zellweger) v roztomilých spoďárech skočila do náruče upjatému Marku Darcymu (Colin Firth). A vypadá to, že sympatická baculatá hrdinka […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Bridget Jonesová: S rozumem v koncích - Hlavní postavy zůstaly stejné, stejně tak jako jejich charaktery, takže o zábavu není nouze.8. července 2019 Bridget Jonesová: S rozumem v koncích - Hlavní postavy zůstaly stejné, stejně tak jako jejich charaktery, takže o zábavu není nouze. Bridget (Renée Zellweger) "už není žádná chuděrka". Má Marka, kterého šíleně miluje, který ji bere i s jejími výstřelky a je sexuální bůh. Bridget má také pořádnou práci, je seriózní […] Posted in Retro filmové recenze
  • n200710201202 Kontroll21. října 2007 Revizoři (Kontroll) Film nabízející únik z kolotoče klonovaných snímků, kterých má každý z nás jednou za čas dost, a tak potřebuje něco naprosto odlišného, neortodoxního a neokoukaného.Hlavní hrdina jménem […] Posted in Filmové recenze
  • Kašlu na lásku16. ledna 2004 Kašlu na lásku V nečekaně dobré parodii na milostné příběhy ze 60. let se setkávají nenapravitelný svůdník žen a emancipovaná slečna. Muži, pojďte do kina, ať se dozvíte, jak svést starou pannu, která se […] Posted in Filmové recenze
  • MirrorMask - vizuálně originální dílo13. března 2006 MirrorMask - vizuálně originální dílo Tento, podle názvu pro vás dost možná neznámý nezávislý film z produkce pánů Davea McKeana a Neila Gaimana spatřil světlo světa celkem nedávno, přesto ale už obíhá nejrůznější […] Posted in Filmové recenze
  • Pátek třináctého31. srpna 2003 Pátek třináctého Pátek třináctého je už klasickým horrorem.Respektive je to startér k již nesmírně klasické horrorové sérii, která si jednou pod režijním a desetkrát pod producentským dohledem Seana S. […] Posted in Filmové recenze
  • Téměř dokonalá tajemství - další verze "prý" nejvíce remakované italské komedie2. července 2020 Téměř dokonalá tajemství - další verze "prý" nejvíce remakované italské komedie Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Zprávy se přečtou […] Posted in Filmové recenze
  • Nemilosrdní - 65 %5. října 2015 Nemilosrdní - 65 % Serge Buren je policajt, který žije v Paříži, městu plného zločinců. Jeho kolegové jsou nejen chytří, ale také mají své metody vyřizování účtů se zločinci. Společně se vydávají dennodenně […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...