Kritiky.cz > Filmové premiéry > Den poté

Den poté

Výzkumy kli­ma­to­lo­ga Jacka Halla (Dennis Quaid), nazna­ču­jí, že by glo­bál­ní otep­lo­vá­ní moh­lo spus­tit prud­kou a kata­stro­fál­ní změ­nu zem­ské­ho kli­ma­tu. Všechno zača­lo, když se Hall stal svěd­kem odlo­me­ní ledo­vé kry o veli­kos­ti Rhode Islandu z antark­tic­ké­ho ledo­vé­ho pole. Na celé země­kou­li násle­do­va­ly prud­ké změ­ny poča­sí: v Tokiu pada­ly krou­py o veli­kos­ti gra­pefru­i­tu, rekor­dy láma­jí­cí huri­kán řádil na Havaji, v Dillí napa­dl sníh a přes Los Angeles se pře­hna­la niči­vá série tor­nád. Profesor Rapsona (Ian Holm) potvr­dil Jackovy nej­hor­ší oba­vy: tyto prud­ké změ­ny poča­sí jsou pří­zna­kem vel­ké glo­bál­ní změ­ny. Množství vody z tají­cích polár­ních ledov­ců naru­ši­lo moř­ské prou­dy sta­bi­li­zu­jí­cí náš kli­ma­tic­ký sys­tém. Globální otep­lo­vá­ní posu­nu­lo pla­ne­tu na pokraj nové doby ledo­vé, kte­rá nasta­ne během jed­né glo­bál­ní super­bou­ře..Zatímco Jack varu­je Bílý dům před blí­ží­cí se kli­ma­tic­kou změ­nou, jeho sedm­nác­ti­le­tý syn Sam (Jake Gyllenhaal) uví­zl v New Yorku. Obyvatelstvo je eva­ku­o­vá­no na jih, avšak Jack míří na sever zachrá­nit Sama. Ale ani Jack není při­pra­ven na to, co se sta­ne - jemu, jeho syno­vi a jeho pla­ne­tě.
V Emmerichově fil­mu „Den nezá­vis­los­ti“ Zemi téměř zni­či­li vetřel­ci. Teď ve fil­mu „DEN POTÉ“ je nepří­te­lem mno­hem niči­věj­ší síla: je to pří­ro­da sama.
„Je to výprav­ný pří­běh o pře­ži­tí a hrdin­ství s neu­stá­lou akcí a výbor­ný­mi vizu­ál­ní­mi efek­ty. Rozhodně má tu ráz­nost, kte­rou obe­cen­stvo od Rolanda Emmericha oče­ká­vá,“ říká pro­du­cent Mark Gordon. Filmu nechy­bí ani lid­ský prvek. „Je to stá­le lid­ské dra­ma bez ohle­du na efek­ty,“ říká Emmerich. Postavy otce a syna jsou zra­ni­tel­né, roz­por­né a milu­jí­cí a to dělá jejich boj pro­ti nesmír­né síle pří­ro­dy tak vzru­šu­jí­cí. Jde o obec­ný boj Člověka pro­ti Přírodě. Odolnost a nako­nec vítěz­ství lid­ské­ho ducha.

  • Jake Gyllenhaal23. července 2015 Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal, vlastním jménem Jacob Benjamin Gyllenhaal, (* 19. prosince 1980 Los Angeles, Kalifornie, USA) je americký filmový herec. Mezi jeho největší úspěchy patří filmy Den Poté […]
  • Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin10. listopadu 2016 Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé. Tom Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi […]
  • Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho2. března 2017 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho Romantické drama o finském boxerovi zaujal loni na festivalu v Cannes, kde jako vůbec první finský film zvítězil v sekci Un Certain Regard a poté se představil na 51. MFF v Karlových […]
  • Premiéra „MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT“30. října 2009 Premiéra „MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT“ Světová premiéra filmu proběhla v úterý 27. října v 18.00 hodin místního času v Los Angeles v Nokia Theatre L.A. LIVE. Tato slavnostní akce byla současně zahajovacím aktem pro více než 25 […]
  • Filmové premiéry 5.4.20125. dubna 2012 Filmové premiéry 5.4.2012 Zatímco spíš César pracuje jako vrátný v bytovém domě v Barceloně. S úsměvem otevírá dveře nájemníkům a vyřizuje jejich stížnosti. Není to sice ta nejlepší práce na světě, ale on o […]
  • Bolero13. března 2004 Bolero Byla znásilněna!A jelikož nechtěla mlčet, musela zemřít!Český film inspirovaný skutečnou událostí !Bolero O filmu: Scénář napsala Markéta Zinnerová, kterou při psaní asi ani ve snu […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com