Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Den poté

Den poté

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation
Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation

Den poté je novým kata­stro­fic­kým fil­mem, ve kte­rém vli­vem glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní a tání ledov­ců dojde k naru­še­ní atlan­tic­ké­ho prou­dě­ní a para­dox­ně na celé sever­ní polo­kou­li k prud­ké­mu ochla­ze­ní, na kte­ré se lid­stvo nemů­že stih­nout při­pra­vit. Zmrznutí polo­vi­ny pla­ne­ty ješ­tě před­chá­zí řada niči­vých mete­o­ro­lo­gic­kých jevů.

Ve fil­mu najde­te všech­ny kla­sic­ké zna­ky toho­to žán­ru: něko­lik růz­ných sig­ná­lů varu­jí­cích, že se něco sta­ne něco neob­vyk­lé­ho; dvě stra­ny, z nichž jed­na varu­je před nad­chá­ze­jí­cí kata­stro­fou a dru­há tomu nevě­ří tak dlou­ho, až je sko­ro poz­dě něco pod­ni­kat; řád­ku tema­tic­ké vědec­ké ter­mi­no­lo­gie dopl­ňo­va­né množ­stvím super­po­čí­ta­čů, mode­lů a gra­fů; něja­ký mile­nec­ký nebo ale­spoň rodin­ný pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se jako­by na poza­dí kata­stro­fy (v Dni poté je zde obo­jí), sna­ha lidí nějak s kata­stro­fou bojo­vat a násled­ná záchra­na ale­spoň něko­li­ka lidí a koneč­ně, hlav­ní trum­fy žán­ru, nesku­teč­né situ­a­ce a ohro­mu­jí­cí zábě­ry.

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation

Pokud jde o zají­ma­vé situ­a­ce a zábě­ry, tak ty se ve Dni poté oprav­du poved­ly. Navíc zde není nou­ze o kom­bi­na­ci hned něko­li­ka pří­rod­ních kata­strof – pada­jí­cí kusy ledu, tor­ná­da, tsuna­mi a nako­nec straš­ná zima, ve kte­ré zmrzne­te během vte­ři­ny. Efektní jsou zábě­ry z vesmír­né lodi, jejíž posád­ka bez­moc­ně sle­du­je jak sílí jed­not­li­vá oka huri­ká­nů (mete­o­ro­lo­go­vé mi snad pro­mi­nou, jest­li nepo­u­ží­vám správ­nou ter­mi­no­lo­gii). Dobře udě­la­né jsou i scé­ny, v nichž do ave­nu­es a streets New Yorku vtrh­ne obrov­ská pří­li­vo­vá vlna. Ta s sebou do ulic také při­že­ne obrov­skou loď (a lékár­nič­ku záro­veň…).

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation

Jako v kaž­dém tako­vém fil­mu, se i v tom­to setká­me s někte­rý­mi oprav­du pozo­ru­hod­ný­mi sku­teč­nost­mi. Při sle­do­vá­ní záchran­né ces­ty otce jed­no­ho z hlav­ních hrdi­nů z Washingtonu do New Yorku, si Američani pros­tě nemoh­li nechat ujít záběr Sochy svo­bo­dy, jíž z ledo­vé masy kou­ká sotva čtvr­ti­na, a to i za cenu, že otec se svým pří­te­lem najed­nou při­chá­ze­jí do New Yorku napros­to jas­ně od moře. Asi v té sně­ho­vé bou­ři zablou­di­li. I o základ­ním fak­tu, na němž je film posta­ven, tedy na náh­lém razant­ním pokle­su tep­lo­ty během cca 6 hodin, by se z vědec­ké­ho hle­dis­ka dalo také jis­tě pole­mi­zo­vat.

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation

Závěr fil­mu pros­tě musel být hap­py end. A tak přes­to, že polo­vi­na pla­ne­ty zůsta­la pod ledem a zemře­lo jis­tě něko­lik mili­o­nů lidí, Američané jsou šťast­ni, že zachrá­ni­li pár lidí z New Yorku. Přesto bych Den poté zařa­di­la v rám­ci žán­ru spí­še mezi díla zda­ři­lá a roz­hod­ně věro­hod­něj­ší než Bruce Willis a jeho záchran­ná mise…. Sice víte, že je to jen film, ale stej­ně vás mož­ná napad­ne: že bych přestal(a) pou­ží­vat spre­je s fre­o­ny?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?30. března 2021 Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho? Kdyby se dělala anketa, jejímž cílem by bylo poodhalit jméno osoby, která nejvíce nenávidí Spojené státy americké, zřejmě bychom se dočkali nečekaného výsledku. Nevyhrál by ji totiž Usama […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminál – příběh muže, který čekal20. listopadu 2022 Terminál – příběh muže, který čekal Když se řekne jméno Steven Spielberg, každému se vybaví filmy jako E.T., Jurský park, Minority Report, případně Indiana Jonesové nebo vojín Ryan.  Po Chyť mě, když to dokážeš je tu Tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %30. března 2022 Příchozí nutí k zamyšlení - 65 % Lidé jsou zvláštní tvorové. Dokážou se vyjadřovat v mnoha jazycích, a přesto jim může chybět porozumění. Bylo by možné se s mimozemšťany domluvit? Jsou komunikační dovednosti přenosné a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příchozí - O TVŮRCÍCH11. listopadu 2016 Příchozí - O TVŮRCÍCH             DENIS VILLENEUVE (režie) je uznávaný francouzsko-kanadský režisér, který na sebe celosvětovou veřejnost upozornil nominací na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film, jež […] Posted in Speciály
  • Příchozí - OBSAH/O FILMU11. listopadu 2016 Příchozí - OBSAH/O FILMU             OBSAH              Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém […] Posted in Speciály
  • Hobit: Neočekávaná cesta14. listopadu 2022 Hobit: Neočekávaná cesta Hobit: Neočekávaná cesta je dobrodružný film z roku 2012, který natočil Peter Jackson podle scénáře Fran Walshové, Philippy Boyensové, Jacksona a Guillerma del Tora na motivy románu Hobit […] Posted in Speciály
  • Krokodýl Dundee 226. září 2022 Krokodýl Dundee 2 Krokodýl Dundee II je akční komedie z roku 1988 a druhý díl filmové série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl následován filmem Krokodýl Dundee v Los Angeles […] Posted in Speciály
  • Nebezpečná rychlost 2: Zásah19. srpna 2022 Nebezpečná rychlost 2: Zásah Režisér Speed 2 se snaží zopakovat relativní úspěch své "jedničky" z roku 1994 o nepravděpodobném pumovém teroristovi a ještě nepravděpodobnější jízdě autobusem a metrem v L.A. "Dvojka" si […] Posted in Retro filmové recenze
  • Poseidon17. srpna 2022 Poseidon Předělávka původního katastrofického filmu ze 70. let o skupince "vyvolených", kteří se snaží ve zdraví dostat z překotivší se velké, dlouhé zaoceánské lodi (o čemž mají snahu vás […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vnitřní vesmír4. července 2022 Vnitřní vesmír Innerspace (Vnitřní vesmír) je americká sci-fi komedie z roku 1987, kterou režíroval Joe Dante a produkoval Michael Finnell. Steven Spielberg působil jako výkonný producent. Film byl […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,40948 s | počet dotazů: 268 | paměť: 61724 KB. | 30.11.2022 - 09:33:30