Kritiky.cz > Pro domov > Dekorace ve stylu Provence

Dekorace ve stylu Provence

img a291990 w1993 t1504203450

Máte pocit, že potře­bu­je­te změ­nu? Že bys­te se chtě­li doma cítit mno­hem lépe? Že chce­te váš domov něja­kým způ­so­bem oži­vit? Zkuste byt ladit do sty­lu Provence. Provence je styl, kte­rý je vhod­ný pro roman­tic­ké duše. Vyznačuje se mini­ma­lis­mem, pří­rod­ní­mi mate­ri­á­ly, kvě­ti­no­vý­mi vzo­ry a jed­no­du­chos­tí. Oprýskaný náby­tek je napros­to typic­ký. Tento styl se vyža­du­je nedo­ko­na­los­tí, kte­rá je přes­to tak doko­na­lá. Samozřejmě nemu­sí­te hned měnit celý byt, pokud na to nemá­te pení­ze. Zkuste byt ale­spoň nala­dit do sty­lu Provence pomo­cí deko­ra­cí.
dřevěný stojan na víno
Vyměňte hodi­ny, mís­to plas­to­vých hodin si do obý­vá­ku či do lož­ni­ce kup­te kovo­vé nebo dře­vě­né. Hodiny mohou být růz­ně zdo­be­né kvě­ti­na­mi, nápi­sy... Velké hodi­ny se vám na zdi budou krás­ně vyjí­mat, tak­že se jich urči­tě nemu­sí­te bát.

Proutěné koší­ky či kovo­vé mísy.Opět vhod­né prv­ky, kte­ré může­te zakom­po­no­vat do své­ho poko­je. Do prou­tě­né­ho koší­ku si nasklá­dej­te čajo­vé svíč­ky, jed­nak je bude­te mít neu­stá­le po ruce, jed­nak vám pokoj krás­ně pro­vo­ní. Kovová mísa je vhod­ná napří­klad na ovo­ce.

Záclony, závěsy, pře­ho­zy, ubru­sy.Ke sty­lu Provence tex­ti­lie pros­tě pat­ří a jsou pro něj napros­to typic­ké. Na židle si pro­to kup­te pro­ší­va­né pod­se­dá­ky, na pohov­ku nasklá­dej­te spous­tu pol­štá­řů s kvě­ti­no­vý­mi vzo­ry, na okna dej­te leh­ké a vzduš­né záclo­ny. Na sto­le nemu­sí být pří­mo ubrus, sta­čí ale­spoň běhoun nebo pro­stí­rá­ní, kte­ré bude také vypa­dat veli­ce hez­ky, doprostřed dej­te zmi­ňo­va­nou kovo­vou mísu s ovo­cem a bude to vypa­dat jis­tě kou­zel­ně.
plnění levandulových sáčků
Levandule.Bez levan­du­le nikdy Provence sty­lu nedo­sáh­ne­te. Levandule je totiž pro tuto oblast nej­ty­pič­těj­ší, tak­že ji urči­tě musí­te zakom­po­no­vat. Nádherné jsou levan­du­le v kvě­ti­ná­čích, na kvě­ti­náč si kup­te kera­mic­ký kryt tře­ba ve fial­ko­vé bar­vě nebo v tako­vé, aby se vám to hodi­lo do celé­ho poko­je. Levandule ale může být natiš­tě­ná i na tex­ti­li­ích, kuchyň­ské chňap­ky, útěr­ky, povla­ky na pol­štá­ře…
Máte rádi víno? Pořiďte si kovo­vý nebo dře­vě­ný sto­jan na víno, kte­rý vysta­ví­te v poko­ji. Víno je typic­ké pro celou Francii a kov i dře­vo jsou cha­rak­te­ris­tic­kým prv­kem toho­to ven­kov­ské­ho sty­lu.

Nebojte se dře­va, pře­de­vším bílé­ho a dubo­vé­ho, kovu, suše­ných kvě­tin, kvě­ti­no­vých vzo­rů, orna­men­tů, pří­rod­ních barev spí­še jem­něj­ších. Určitě se do toho­to sty­lu zami­lu­je­te a bude­te se doma koneč­ně cítit jako v pohád­ce. Navíc postu­pem času může­te byt pře­kom­po­no­vat celý.

  • Bydlení ve stylu Provence12. května 2020 Bydlení ve stylu Provence Ačkoliv se traduje tento styl více používat ve venkovských staveních, kde má svůj původ, nebojte se ho použít i v městských bytech. Vždyť je to místo, kam se budete vracet po […] Posted in Pro domov
  • S moderními žárovkami budete spokojení i vy5. března 2020 S moderními žárovkami budete spokojení i vy Chcete se i vy obrátit na někoho, kdo vám dává vysoce kvalitní a moderní žárovky? Pokud je tomu tak, měli byste se vždy spolehnout na specialisty, kteří mají jak zkušenosti, tak i […] Posted in Pro domov
  • Pohodový námořnický styl v interiéru6. května 2020 Pohodový námořnický styl v interiéru Námořnický styl a téma moře nás snad nikdy neomrzí. Vyvolává v nás příjemnou melancholii a vzpomínky na letní dovolené a slunečné nezapomenutelné dny strávené u moře. Navíc se perfektně […] Posted in Pro domov
  • Moderní architektura5. dubna 2020 Moderní architektura Funkcionalismusje moderní architektonický styl. Koncept funkcionalismu definoval Luis Sullivan v roce 1893, nicméně k rozmachu tohoto slohu dochází až ve dvacátých letech dvacátého […] Posted in Pro domov
  • Krajky mají stále své kouzlo4. února 2020 Krajky mají stále své kouzlo Možná máte v paměti uložen obrázek, na kterém je obývací pokoj vaší babičky. Na stole je bílý ubrus, na něm ručně háčkovaná krajková dečka a váza s květinami. Na poličkách […] Posted in Pro domov
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […] Posted in Pro domov
  • Hodnotu pH vody je potřeba sledovat8. června 2020 Hodnotu pH vody je potřeba sledovat Udržet vodu v bazénu v optimální kvalitě, to není jen tak. Stojí to nejen peníze na nákup bazénové chemie, bez které se v žádném případě neobejdete, a stejně tak i mnoho práce, se kterou […] Posted in Pro domov
  • Sauna jako součást domova27. května 2020 Sauna jako součást domova Saunu by si doma přál mít každý. A dnes je to i docela možné a dokonce až téměř snadné. Finská sauna je čím dál tím modernější a na trhu jsou i zavedené firmy, které jsou schopné saunu […] Posted in Pro domov
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […] Posted in Pro domov
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com