Dekorace ve stylu Provence

img a291990 w1993 t1504203450

Máte pocit, že potře­bu­je­te změ­nu? Že bys­te se chtě­li doma cítit mno­hem lépe? Že chce­te váš domov něja­kým způ­so­bem oži­vit? Zkuste byt ladit do sty­lu Provence. Provence je styl, kte­rý je vhod­ný pro roman­tic­ké duše. Vyznačuje se mini­ma­lis­mem, pří­rod­ní­mi mate­ri­á­ly, kvě­ti­no­vý­mi vzo­ry a jed­no­du­chos­tí. Oprýskaný náby­tek je napros­to typic­ký. Tento styl se vyža­du­je nedo­ko­na­los­tí, kte­rá je přes­to tak doko­na­lá. Samozřejmě nemu­sí­te hned měnit celý byt, pokud na to nemá­te pení­ze. Zkuste byt ale­spoň nala­dit do sty­lu Provence pomo­cí deko­ra­cí.
dřevěný stojan na víno
Vyměňte hodi­ny, mís­to plas­to­vých hodin si do obý­vá­ku či do lož­ni­ce kup­te kovo­vé nebo dře­vě­né. Hodiny mohou být růz­ně zdo­be­né kvě­ti­na­mi, nápi­sy... Velké hodi­ny se vám na zdi budou krás­ně vyjí­mat, tak­že se jich urči­tě nemu­sí­te bát.

Proutěné koší­ky či kovo­vé mísy.Opět vhod­né prv­ky, kte­ré může­te zakom­po­no­vat do své­ho poko­je. Do prou­tě­né­ho koší­ku si nasklá­dej­te čajo­vé svíč­ky, jed­nak je bude­te mít neu­stá­le po ruce, jed­nak vám pokoj krás­ně pro­vo­ní. Kovová mísa je vhod­ná napří­klad na ovo­ce.

Záclony, závěsy, pře­ho­zy, ubru­sy.Ke sty­lu Provence tex­ti­lie pros­tě pat­ří a jsou pro něj napros­to typic­ké. Na židle si pro­to kup­te pro­ší­va­né pod­se­dá­ky, na pohov­ku nasklá­dej­te spous­tu pol­štá­řů s kvě­ti­no­vý­mi vzo­ry, na okna dej­te leh­ké a vzduš­né záclo­ny. Na sto­le nemu­sí být pří­mo ubrus, sta­čí ale­spoň běhoun nebo pro­stí­rá­ní, kte­ré bude také vypa­dat veli­ce hez­ky, doprostřed dej­te zmi­ňo­va­nou kovo­vou mísu s ovo­cem a bude to vypa­dat jis­tě kou­zel­ně.
plnění levandulových sáčků
Levandule.Bez levan­du­le nikdy Provence sty­lu nedo­sáh­ne­te. Levandule je totiž pro tuto oblast nej­ty­pič­těj­ší, tak­že ji urči­tě musí­te zakom­po­no­vat. Nádherné jsou levan­du­le v kvě­ti­ná­čích, na kvě­ti­náč si kup­te kera­mic­ký kryt tře­ba ve fial­ko­vé bar­vě nebo v tako­vé, aby se vám to hodi­lo do celé­ho poko­je. Levandule ale může být natiš­tě­ná i na tex­ti­li­ích, kuchyň­ské chňap­ky, útěr­ky, povla­ky na pol­štá­ře…
Máte rádi víno? Pořiďte si kovo­vý nebo dře­vě­ný sto­jan na víno, kte­rý vysta­ví­te v poko­ji. Víno je typic­ké pro celou Francii a kov i dře­vo jsou cha­rak­te­ris­tic­kým prv­kem toho­to ven­kov­ské­ho sty­lu.

Nebojte se dře­va, pře­de­vším bílé­ho a dubo­vé­ho, kovu, suše­ných kvě­tin, kvě­ti­no­vých vzo­rů, orna­men­tů, pří­rod­ních barev spí­še jem­něj­ších. Určitě se do toho­to sty­lu zami­lu­je­te a bude­te se doma koneč­ně cítit jako v pohád­ce. Navíc postu­pem času může­te byt pře­kom­po­no­vat celý.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Krajky mají stále své kouzlo4. února 2020 Krajky mají stále své kouzlo Možná máte v paměti uložen obrázek, na kterém je obývací pokoj vaší babičky. Na stole je bílý ubrus, na něm ručně háčkovaná krajková dečka a váza s květinami. Na poličkách […]
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Skandinávský styl bydlení24. února 2020 Skandinávský styl bydlení Aktuálním trendům bydlení vévodí skandinávský, nebo také severský styl. Mezi jeho největší přednosti patří jednoduchost, vzdušnost a důraz na funkčnost interiéru. Zároveň je i […]
  • Vlastnoruční modrotisk27. února 2020 Vlastnoruční modrotisk Modrotisk je tradiční neumírající klasikou. Jestliže pro modrotisk máte slabost, zkuste si jeho výrobu také doma sami. Budete mít do vašeho interiéru originální a neotřelé doplňky. Na […]
  • Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky20. ledna 2020 Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky Kanceláře, úřady, ordinace lékařů, zde všude můžeme vidět různé druhy kartoték. Díky nim máme vždy pořádek ve všech potřebných dokumentech, takže se nám nikdy nemůže stát, že bychom […]
  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […]