Kritiky.cz > Pro domov > Dekorace ve stylu Provence

Dekorace ve stylu Provence

img a291990 w1993 t1504203450

Máte pocit, že potře­bu­je­te změ­nu? Že bys­te se chtě­li doma cítit mno­hem lépe? Že chce­te váš domov něja­kým způ­so­bem oži­vit? Zkuste byt ladit do sty­lu Provence. Provence je styl, kte­rý je vhod­ný pro roman­tic­ké duše. Vyznačuje se mini­ma­lis­mem, pří­rod­ní­mi mate­ri­á­ly, kvě­ti­no­vý­mi vzo­ry a jed­no­du­chos­tí. Oprýskaný náby­tek je napros­to typic­ký. Tento styl se vyža­du­je nedo­ko­na­los­tí, kte­rá je přes­to tak doko­na­lá. Samozřejmě nemu­sí­te hned měnit celý byt, pokud na to nemá­te pení­ze. Zkuste byt ale­spoň nala­dit do sty­lu Provence pomo­cí deko­ra­cí.
dřevěný stojan na víno
Vyměňte hodi­ny, mís­to plas­to­vých hodin si do obý­vá­ku či do lož­ni­ce kup­te kovo­vé nebo dře­vě­né. Hodiny mohou být růz­ně zdo­be­né kvě­ti­na­mi, nápi­sy... Velké hodi­ny se vám na zdi budou krás­ně vyjí­mat, tak­že se jich urči­tě nemu­sí­te bát.

Proutěné koší­ky či kovo­vé mísy.Opět vhod­né prv­ky, kte­ré může­te zakom­po­no­vat do své­ho poko­je. Do prou­tě­né­ho koší­ku si nasklá­dej­te čajo­vé svíč­ky, jed­nak je bude­te mít neu­stá­le po ruce, jed­nak vám pokoj krás­ně pro­vo­ní. Kovová mísa je vhod­ná napří­klad na ovo­ce.

Záclony, závěsy, pře­ho­zy, ubru­sy.Ke sty­lu Provence tex­ti­lie pros­tě pat­ří a jsou pro něj napros­to typic­ké. Na židle si pro­to kup­te pro­ší­va­né pod­se­dá­ky, na pohov­ku nasklá­dej­te spous­tu pol­štá­řů s kvě­ti­no­vý­mi vzo­ry, na okna dej­te leh­ké a vzduš­né záclo­ny. Na sto­le nemu­sí být pří­mo ubrus, sta­čí ale­spoň běhoun nebo pro­stí­rá­ní, kte­ré bude také vypa­dat veli­ce hez­ky, doprostřed dej­te zmi­ňo­va­nou kovo­vou mísu s ovo­cem a bude to vypa­dat jis­tě kou­zel­ně.
plnění levandulových sáčků
Levandule.Bez levan­du­le nikdy Provence sty­lu nedo­sáh­ne­te. Levandule je totiž pro tuto oblast nej­ty­pič­těj­ší, tak­že ji urči­tě musí­te zakom­po­no­vat. Nádherné jsou levan­du­le v kvě­ti­ná­čích, na kvě­ti­náč si kup­te kera­mic­ký kryt tře­ba ve fial­ko­vé bar­vě nebo v tako­vé, aby se vám to hodi­lo do celé­ho poko­je. Levandule ale může být natiš­tě­ná i na tex­ti­li­ích, kuchyň­ské chňap­ky, útěr­ky, povla­ky na pol­štá­ře…
Máte rádi víno? Pořiďte si kovo­vý nebo dře­vě­ný sto­jan na víno, kte­rý vysta­ví­te v poko­ji. Víno je typic­ké pro celou Francii a kov i dře­vo jsou cha­rak­te­ris­tic­kým prv­kem toho­to ven­kov­ské­ho sty­lu.

Nebojte se dře­va, pře­de­vším bílé­ho a dubo­vé­ho, kovu, suše­ných kvě­tin, kvě­ti­no­vých vzo­rů, orna­men­tů, pří­rod­ních barev spí­še jem­něj­ších. Určitě se do toho­to sty­lu zami­lu­je­te a bude­te se doma koneč­ně cítit jako v pohád­ce. Navíc postu­pem času může­te byt pře­kom­po­no­vat celý.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […]
  • Zkuste živé dekorace a závěsy21. listopadu 2019 Zkuste živé dekorace a závěsy Zdá se Vám, že je Váš byt „jakoby prázdný“? Přesto, že ho máte moderně a vkusně zařízený, přesto mu něco prostě chybí, a na nějaké malé sošky ve vitríně si nepotrpíte? Vyzkoušet můžete […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Textilní dekorace30. listopadu 2019 Textilní dekorace Pokud vám všechny tyto věci připadají zbytečné, věřte, že tomu tak není. Jestliže si chceme zútulnit náš domov, tyto věci k tomu prostě patří. Slovem záclony nejsou myšleny takové ty […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]