Kritiky.cz > Pro ženy > Dekorace, které vás nebudou nic stát

Dekorace, které vás nebudou nic stát

img a294435 w1731 t1506370742

Za designo­vé deko­ra­ce do vaše­ho bytu nemu­sí­te utra­tit maj­lant. Stačí odkou­kat nápa­dy a začít vyrá­bět. Ideální jako akti­vi­ta s dět­mi za dlou­hých zim­ních veče­rů nebo deš­ti­vých dní.
Krásné deko­ra­ce může­te vytvo­řit ze snad­no dostup­ných mate­ri­á­lů, jako jsou plas­to­vé kelím­ky, kla­cí­ky, šiš­ky, kla­sy obi­lí, pyt­lo­vi­na, kamín­ky, sta­ré kra­bi­ce a skle­ni­ce nebo kous­ky kra­jek.
jarní květináč
Lustr z kelím­ků
Potřebujete jen spous­tu bílých plas­to­vých kelím­ků a taví­cí pis­to­li nebo obou­stran­nou lepi­cí pás­ku. Kelímky sle­pu­je­te stra­na­mi k sobě, aby vytvo­ři­ly stře­do­vý kruh a k němu pak svrchu a zespo­du při­le­pí­te dal­ší kelím­ky, aby vznik­la kou­le. Do ní pak sesho­ra pově­sí­te žárov­ku.
Svícen z vět­vi­ček
Krásný pří­rod­ní sví­cen nebo deko­ra­ci může­te vytvo­řit z drob­ných bře­zo­vých vět­vi­ček, kte­ré nalá­me­te na stej­ně dlou­hé kous­ky a při­le­pí­te je nebo při­vá­že­te kolem skle­ně­né nádob­ky tak, aby nádob­ka neby­la vidět. Do nádob­ky může­te vlo­žit svíč­ku nebo kvů­li bez­peč­nos­ti radě­ji elek­tric­ké světýl­ko.
Sluníčko z kla­sů
Na kon­ci léta vyraz­te s dět­mi na výlet a na poli natrhej­te pár zra­lých kla­sů, napří­klad pše­ni­ce. S těmi si může­te vyhrát pro výro­bu růz­ných deko­ra­cí, napří­klad hez­ké­ho slu­níč­ka. Z papí­ru nebo kar­to­nu vystřih­ně­te koleč­ko, kte­ré­mu nama­lu­je­te vese­lý obli­čej a orá­mu­je­te ho kolem doko­la kla­sy, aby vznik­lo slu­níč­ko.
šišky jako dekorace
Dekorace z šišek
Šišky jsou krás­né samy o sobě, vyraz­te pro­to do lesa a s dět­mi jich nasbí­rej­te co nej­víc. Ozdobit s nimi může­te pod­zim­ní stůl, vánoč­ní věnec, nebo je nasklá­dat do mísy či do skle­ni­ce. Přidat může­te i dal­ší pří­rod­ní mate­ri­á­ly dle libos­ti.

Rohožka z kamín­ků
Z malých plo­chých kamín­ků může­te jed­no­du­še vytvo­řit ori­gi­nál­ní rohož­ku nebo pod­lož­ku. Jako základ posta­čí kus kar­to­nu nebo kober­ce. Kamínky na něj sklá­dej­te co nej­blíž k sobě a při­lep­te je pomo­cí tavi­cí pis­to­le. Vznikne tak krás­ná kamín­ko­vá mozai­ka.
Krajky pro radost
Krajka je jedi­neč­ný mate­ri­ál, kte­rým může­te ozdo­bit jaké­ko­liv kra­bič­ky, skle­nič­ky nebo vázy. Stačí ustřih­nout z kraj­ky dlou­hý prou­žek a nale­pit ho po obvo­du skle­ni­ce či kra­bi­ce. Z kraj­ky může­te také vytvá­řet růz­né orna­men­ty, kte­ré vynik­nou na tma­vém pod­kla­du. Do ozdo­be­ných nádob může­te dávat koře­ní, těs­to­vi­ny, kávu nebo kvě­ti­ny.
staré noviny pro dekoraci
Staré novi­ny
Prý není nic zby­teč­něj­ší­ho než vče­rej­ší novi­ny, ale opak je prav­dou. Noviny mají neza­mě­ni­tel­nou pati­nu a může z nich být krás­ná a sty­lo­vá deko­ra­ce. Vytvořte si z novin oba­ly na kni­hy, polep­te s nimi kra­bi­ce nebo z nich posklá­dej­te ori­ga­mi. Uvidíte, že vdech­ne­te sta­rým novi­nám nový život.

  • Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit!25. července 2019 Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit! Zatímco pro některé ženy je sexy spodní prádlo každodenním chlebem, pro jiné je naopak neprobádaným územím, na které se z nějakého důvodu ostýchají vydat. Pakliže patříte k ženám, které […] Posted in Pro ženy
  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […] Posted in Pro ženy
  • Outfit na podzimní rande: v čem ho zaručeně okouzlíte?25. června 2019 Outfit na podzimní rande: v čem ho zaručeně okouzlíte? Chystáte se na první romantickou schůzku a snažíte se vymyslet perfektní outfit na podzimní rande, ve kterém byste na svého prince na bílém koni udělali ten nejlepší dojem. Je jasné, že my […] Posted in Pro ženy
  • Racionální strava, harmonický životní styl17. října 2019 Racionální strava, harmonický životní styl Běžná strava má v dietním systému číslo 3. Odborně se jí říká racionální strava. Racionální tedy rozumná, účelná. Racionální strava je tedy taková strava, která má vhodné hodnoty […] Posted in Pro ženy
  • Kokedama jako fantastický bytový doplněk25. prosince 2019 Kokedama jako fantastický bytový doplněk Kokedama je z Japonska pocházející způsob pěstování rostlin, který původně vznikl z bonsají. Můžeme jej přeložit jako „mechová koule“.  Rostlina v tomto případě nevyrůstá […] Posted in Pro ženy
  • Využijte slevy na nejnovější kolekce jarního oblečení14. dubna 2020 Využijte slevy na nejnovější kolekce jarního oblečení Jaro je tady. Konečně máme možnost vyrazit ven bez zimních bund a jiného teplého oblečení. A podle informací meteorologů by už teploty nijak výrazně klesat neměly. Co to pro nás znamená? […] Posted in Pro ženy
  • Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!30. srpna 2019 Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na kterém hodláte pořádně oslavit příchod nového roku. Vyrazit si poslední den v roce na nějakou […] Posted in Pro ženy
  • Sexuální přitažlivost ženy25. prosince 2019 Sexuální přitažlivost ženy Pro muže je jeho žena nádherná, i když nesplňuje všeobecná kritéria o kráse. I když i o těch lze polemizovat. Co to vlastně je být krásná? Být štíhlá nebo spíše při těle? Mít velké oči […] Posted in Pro ženy
  • Ořech na tisíc způsobů26. prosince 2019 Ořech na tisíc způsobů Pokud bydlíte v rodinném domě, k němuž náleží také zahrada, případně máte k dispozici zahrádku zvlášť, třeba na ní máte také jeden ze stromů, který produkuje lahodné a velmi […] Posted in Pro ženy
  • Vánoční dekorace levně a zábavně23. září 2019 Vánoční dekorace levně a zábavně Také máte rádi ty přeplněné obchůdky plné těch třpytivých, překrásných a kouzelných vánočních dekorací? Malincí sněhuláci, roztomilí skřítci, ozdobné baňky různých velikostí a lesklých […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...