Kritiky.cz > Pro domov > Dekorace do dětského pokoje můžou být zábavou

Dekorace do dětského pokoje můžou být zábavou

img a291987 w1994 t1504202466

Za chví­li je tady pod­zim, při­jdou deš­ti­vé dny, kdy nebu­de­me moct s dět­mi trá­vit tolik času ven­ku. Co takhle je pro­to zaba­vit doma něja­kou kre­a­tiv­ní čin­nos­tí. Zkuste spo­leč­ně vyro­bit deko­ra­ce do dět­ské­ho poko­je. Jednak děti zaba­ví­te, jed­nak pokoj krás­ně ozdo­bí­te.
malba květin
Vyrobte si nástěn­ku. Pokud ji nemá­te kde vyro­bit, což by mohl být pro­blém, dá se dnes kou­pit za lev­né pení­ze tako­vá kor­ko­vá nástěn­ka. S dět­mi ji potom pou­ze nazdo­bí­te. Ať nakres­lí obráz­ky na různá téma­ta, kte­ré zde bude­te vysta­vo­vat. Tato čin­nost může být opa­ko­va­tel­ná, vždy ji nazdob­te pod­le aktu­ál­ní­ho obdo­bí, nechej­te tře­ba měsíc a poté zase pře­dě­lej­te. Děti tak zaba­ví­te něko­li­krát. Blíží se začá­tek škol­ní­ho roku, což může být vaše prv­ní téma. Na pod­zim může­te ven­ku nasbí­rat i lis­ty, kte­ré naa­ran­žu­je­te oko­lo obráz­ků, v zimě ji vyzdo­bí­te vánoč­ně.  Stačí jen troš­ku fan­ta­zie a kre­a­ti­vi­ty.
nástěnka a špendlíky
Pokreslete zeď.Ač se vám to může zdát jako nesmy­sl, vaše děti to jis­tě bude bavit a bude se jim to moc líbit. Najděte v poko­ji vol­ný kou­sek zdi. Vy nakres­le­te tře­ba jeden vel­ký čtve­rec, do kte­ré­ho vaše děti něko­li­krát obtisk­nou svou dlaň v růz­ných bar­vách. Nebo mohou dlaň obtisk­nout vždy jed­nou a vy ji potom obkres­lí­te čtver­cem kaž­dou zvlášť. Když to troš­ku pro­mys­lí­te, může­te mít pěk­ný obra­zec.

Vystřihujte.Mají vaše děti rády dino­sau­ry, hvězdy, ryby, zví­řát­ka nebo něco podob­né­ho? Najděte si na inter­ne­tu něja­ké obráz­ky, nakres­le­te šab­lo­ny, děti potom dosta­nou za úkol tyto šab­lo­ny obkres­lo­vat, vystři­ho­vat, vybar­vo­vat. Vy je potom pově­sí­te na šňů­ru a vytvo­ří­te něco jako gir­lan­du. Ty mohou být svis­lé, kte­ré zavě­sí­te na gar­nyž nebo vodo­rov­né, kte­ré pově­sí­te do pro­sto­ru poko­je.
dekorace na oslavu
Modelujte.Kupte si mode­lář­skou hmo­tu, a vyrá­běj­te s dět­mi růz­né tva­ry. Může se opět jed­nat o různá zví­řát­ka, kvě­ti­ny, lis­ty… Výrobky potom vypal­te v trou­bě a nechej­te je děti i poma­lo­vat. Jakmile bude vše hoto­vé, polož­te je na polič­ku nebo na para­pet na výstav­ku.

Barvičky na sklo.Skvěle vaše děti zaba­ví a také pro­tré­nu­jí jejich sou­stře­dě­ní. Aby byl obrá­zek pěk­ný, je nut­né být trpě­li­vý. S bar­vič­ka­mi může­te nakou­pit mno­ho růz­ných dru­hů šab­lon, tak­že vaše děti mohou nakres­lit téměř coko­liv. Až obráz­ky uschnou, dej­te je spo­leč­ně na okno.
Dekorací může­te vyro­bit vel­kou spous­tu. Stačí jen troš­ku fan­ta­zie, kre­a­ti­vi­ty a chu­ti do prá­ce. Užijete si s dět­mi spous­tu legra­ce, zaba­ví­te je mnoh­dy i na del­ší dobu a ješ­tě bude­te mít nád­her­ný dět­ský poko­jí­ček.
Zdroj fotek: Pixabay

  • Doma je i tam, kde nejsme každý den2. března 2020 Doma je i tam, kde nejsme každý den Jo, chataři a chalupáři. Pro ně je chata nebo chalupa takovým druhým domovem. Tráví tam sice mnohem méně času, než ve svém opravdovém domově, ale protože si tam jezdí odpočinout, těší se […] Posted in Pro domov
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […] Posted in Pro domov
  • Financování nové kuchyně24. března 2020 Financování nové kuchyně V dnešní době je mnoho různých druhů kuchyň. Pokud si člověk zařizuje nový byt, tak chce mít co nejhezčí nábytek. Samozřejmě také prostornou a praktickou kuchyň kde může pohodlně vařit. Je […] Posted in Pro domov
  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […] Posted in Pro domov
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […] Posted in Pro domov
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […] Posted in Pro domov
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […] Posted in Články, Pro domov
  • Interiér je potřeba sladit.26. ledna 2020 Interiér je potřeba sladit. Chaos v domácnosti naznačuje také chaos v životě. Pokud to u vás doma vypadá chaoticky, nemáte sladěný nábytek, podlahy, barvy, dekorace… Pravděpodobně se zde nebudete […] Posted in Pro domov
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […] Posted in Pro domov
  • Česká architektura16. prosince 2019 Česká architektura Češi si získali ve světě velký věhlas v mnoha odvětvích lidské činnosti. Český člověk je totiž velmi pracovitý. Dokáže spojit manuální zručnost, preciznost informací i tvůrčí […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...