Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Dědečkové - kniha - recenze - 100 %

Dědečkové - kniha - recenze - 100 %

Dedeckove

Tenhle počin je doce­la uni­kát­ní. Tak za prvé – kni­hu autor Pavel Čech věno­val těm­to rodin­ným pří­sluš­ní­kům. Je zde devět pohá­dek – Hvězdář, Hruška, Knoflík, Biograf, Moře, Naposled Psím bojov­ní­kem, Hvězda, Ještě něco, Přání. Nenajdete zde ovšem žád­né pís­me­na k jed­not­li­vým pří­bě­hům. Nelekejte se, pohád­ky mají ilu­stra­ce. Stručně řeče­no – všech­no je nakres­le­né bez slov. Ale není to vůbec na ško­du. Malůvky jsou oprav­du pove­de­né, Pavel Čech je i ilu­strá­to­rem. Navíc to má ješ­tě jed­nu rovi­nu.

Můžete si domys­let, jak asi pohád­ky ply­nou, jaký mají děj. Z obráz­ků se to dá vel­mi dob­ře vyde­du­ko­vat. Pavel Čech sám tvr­dí, že neví, co ho to najed­nou popadlo a v posled­ních letech kres­lí všech­ny mož­né dědeč­ky, jaké si jen kdo může před­sta­vit. Možná je to tak tro­chu i kvů­li tomu, že ani jed­no­ho vlast­ní­ho nepo­znal. Hodnocení této pohád­ko­vé kni­hy bude opět klad­né z mého pohle­du.

Líbí se mi obal, už zven­ku to člo­vě­ka ponou­ká, aby si ji ote­vřel. Je to svým způ­so­bem i kniž­ní komiks, a to tako­vý, jaké tvo­ří jen Pavel Čech. Doporučuje zce­la jis­tě dětem i dospě­lým, urči­tě se to kaž­dé­mu kni­ho­mo­lo­vi vypla­tí. Kniha obsa­hu­je 72 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

  • Autor: Pavel Čech
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2011
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,07403 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53655 KB. | 24.01.2022 - 04:04:49