Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Deborah Harknessová: Syn času

Deborah Harknessová: Syn času

IMG 20211110 114823

Čas čaro­děj­nic zno­vu oží­vá a pokud zná­te před­cho­zí kni­hy (nebo seri­ál), zbystře­te, pro­to­že v tom­to kniž­ním vydá­ní se vydá­vá­me do svě­ta de Clermontových už potře­tí. První kapi­to­lou začí­ná­me u zásad­ní­ho život­ní­ho roz­hod­nu­tí Phoebe Taylorové a dá se říci, že toto pohne kři­žo­vat­kou osu­du všech a začí­na­jí se roz­ví­jet nové, pro­myš­le­né, tem­né i váš­ni­vé linie plné emo­cí. A také morál­ky. Ne, neboj­te se, nic z tře­tí­ho dílu nepro­zra­dím, pro­to­že vím, že dru­há série Času čaro­děj­nic se bude vysí­lat v pro­sin­ci a to by byla ško­da.

Snad jen tedy pro toho, kdo uva­žu­je, že si poří­dí tře­tí díl?

Ačkoliv je celý ten  upír­ský svět těž­ce moder­ní, prá­vě to, jak se občas dostá­vá­me zce­la samo­zřej­mě do sta­rých zvy­ků, oby­čejů, nebo i do ces­to­vá­ní časem (viz před­cho­zí díly), nám při­ná­ší kýže­né tajem­ství, chuť se celé­ho toho času nadech­nout a chví­li v něm zůstat.

I tady jsem měla občas chuť opus­tit pří­běh Matthewa de Clermonta, Marcule MacNeila a vůbec všech a na chví­li se vydat v jejich svě­tě po vlast­ní ces­tě. Co bych zaži­la? Koho bych potka­la? Načež v tom­to ces­to­vá­ní zase dojde­te do sou­čas­nos­ti a mož­ná se před spa­ním začne­te zao­bí­rat myš­len­kou, jest­li ve sku­teč­nos­ti také nefun­gu­jí kouz­la a jest­li ONI neži­jí mezi námi. A pokud ano, jaký je život s nimi?
Ano, tak suges­tiv­ní je autor­ka Deborah Harknessová… a ničím se tak neod­li­šu­je i od mimo­řád­ně poda­ře­né­ho seri­á­lu.

Výtečně jsou tu popsa­né všed­ní dny, kdy máte chuť pro­žít kaž­dič­ký z nich a to i v pří­pa­dě, že by se ten den vůbec nic pro děj důle­ži­té­ho nesta­lo. Číst si jejich novi­ny. Žít. Najednou pak i vy sami v kou­pel­ně ucí­tí­te mýdlo v ruce tak, jak jste to nedáv­no čet­li v Synovi času. Cítíte poci­ty v těle, chu­tě, vůně… tou­ží­te žít ve sta­rých used­los­tech, pro­to­že… ale to zále­ží na tom, čím vás ten­to pří­běh  jako tako­vý chyt­ne za srd­ce.

IMG 20211110 114823

A co mohu budou­cím čte­ná­řům vzká­zat?

Pozorně vní­mej­te posta­vy – ty sta­ré, zná­mé z před­cho­zích dílů, i ty nové – dej­te si čas. Dejte si pau­zu, vní­mej­te i roz­díl mezi seri­á­lem a kni­hou. Oboje voní a vyza­řu­je troš­ku jinak, ale mys­lím si, že pokud si máte Syna času užít (a asi i Čas čaro­děj­nic obec­ně), je tře­ba číst i sle­do­vat poma­lu. Pozorně. A mož­ná se klid­ně i vra­cet.

Ano, toto je jeden z romá­nů, kte­ré si může­te za rok pře­číst zno­vu -  a pořád to bude záži­tek! Tak plný je!

Udělejte si atmo­sfé­ru, čas… zapal­te si svíč­ku, udě­lej­te si vanu s pěnou. Cokoliv. Tohle si zaslou­ží  miho­ta­vé svět­lo a úpl­né ticho. Čest, morál­ka, his­to­rie, tra­di­ce, novo­do­bé zvy­ky – to vše se v člo­vě­ku začí­ná dmout. A jste sou­čás­tí pří­bě­hu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Euromedia, 2021 https://www.euromedia.cz/svet-carodejnic-syn-casu/kniha/12546/


Foto: Euromedia Group - Knižní klub & Renata Petříčková

  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 %1. prosince 2021 Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 % V důsledku pandemie a protahovaného dokončování filmových projektů došlo k tomu, že ani ne dva měsíce poté, co nás čtyřiaosmdesátiletý režisér Ridley Scott oblažil výborným historickým […] Posted in Filmové recenze
  • Rambo: Do pekla a zpět1. prosince 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo: Do pekla a zpět (může mi někdo vysvětlit, co distributorovi vadilo na originálním názvu John Rambo?) se však od Rockyho Balboy dost liší. Zatímco šestý díl boxerského příběhu byl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tváří v tvář30. listopadu 2021 Tváří v tvář Člen protiteroristické jednotky FBI Sean Archer (John Travolta) a psychopatický zločinec Castor Troy (Nicolas Cage) jsou nepřátelé, přičemž Troy zabil Archerova syna Michaela. V zájmu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ran - Slavný film Akiry Kurosawy30. listopadu 2021 Ran - Slavný film Akiry Kurosawy Zámožný pan Hidetora (Tatsuya Nakadai) se na oslavě svých 70. narozenin rozhodne rozdělit panství mezi tři syny. Nejmladší Saburo (Daisuke Ryu) se ho pokouší odradit od ukvapeného […] Posted in Retro filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh30. listopadu 2021 Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh Hledáte krásný a laskavý adventní příběh pro vaše děti či vnoučata? Máte rádi pohádky Otfrieda Preußlera? Tak právě vám je určena novinka nakladatelství Portál, kterou pro vás přeložila […] Posted in Recenze knih
  • Sám doma 2: Ztracen v New Yorku30. listopadu 2021 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Jsou Vánoce a rodina McCallisterů se chystá na Floridu. Ráno zaspí, nastane zmatek, ale na letiště odjedou všichni. Přes letištní halu musejí běžet, aby letadlo stihli, a tak se stane, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • Hobit: Šmakova dračí poušť28. listopadu 2021 Hobit: Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. […] Posted in Retro filmové recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61108 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53311 KB. | 03.12.2021 - 15:41:42