Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > DEAN DEBLOIS

DEAN DEBLOIS

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

DEAN DEBLOIS (spi­so­va­tel, reži­sér, výkon­ný pro­du­cent) se naro­dil v Kanadě. Během své kari­é­ry půso­bil ve svě­tě celo­ve­čer­ních hra­ných fil­mů stej­ně jako ani­mo­va­ných. Když se jeho film o dra­cích stal celo­svě­to­vým hitem, byl již uzná­va­ným ani­má­to­rem a scé­náris­tou. Před úspě­chem sním­ku o dra­ích se nej­ví­ce pro­sla­vil svou pra­cí scé­náris­ty a reži­sé­ra (spo­lu s Chrisem Sandersem) na fil­mu Lilo & Stitch pro Walt Disney Animation Studios. DeBlois se poz­dě­ji posta­vil za kame­ru, aby reží­ro­val celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní nezá­vis­lý sní­mek Heima, kte­rý skli­dil chvá­lu kri­ti­ků. Film doku­men­tu­je sérii bez­plat­ných, neo­hlá­še­ných kon­cer­tů alternativní/post-rockové kape­ly Sigur Rós na jejich rod­ném Islandu. Ještě před­tím půso­bil jako vedou­cí dra­ma­turg na hitu Studia Disney Legenda o Mulan.

DeBlois se opět sešel a spo­lu­pra­co­val s Chrisem Sandersem při psa­ní a reží­ro­vá­ní 3D ani­mo­va­né fan­tas­tic­ké dob­ro­druž­né kome­die Jak vycvi­čit draka pro DreamWorks Animation. DeBlois se chys­tá na psa­ní scé­ná­ře, pro­du­ko­vá­ní a režii celo­ve­čer­ní hra­né kome­die The Banshee and Fin Magee. Zároveň v roli scé­náris­ty, reži­sé­ra a pro­du­cen­ta vyví­jí něko­lik hra­ných pro­jek­tů pro Universal Studios a Walt Disney Studio.

DeBlois začal svou kari­é­ru v Hinton Animation Studios a pra­co­val jako ani­má­tor na tele­viz­ním seri­á­lu Medvídci mýva­lo­vé. Poté se při­dal k Sullivan Bluth Studios Dona Bluthe v Irsku, kde pra­co­val na ani­mo­va­ných celo­ve­čer­ních fil­mech O MalenceSkřítek v Central Parku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,88549 s | počet dotazů: 261 | paměť: 59864 KB. | 17.08.2022 - 20:53:14