Kritiky.cz > Speciály > Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE

Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE

D2

            Na Cenu Akademie nomi­no­va­ný herec Josh Brolin zazá­řil v hro­ma­dě fil­mů, od „Tahle země není pro sta­rý“ a „Sicario: Nájemný vrah“ až po „Rošťáky“. V „Deadpool 2“ hra­je Brolin jed­nu z nej­ví­ce oče­ká­va­ných fil­mo­vých postav v nedáv­né his­to­rii: bojov­ní­ka naka­že­né­ho techno-organickým virem, kte­rý ho uči­nil kyber­ne­tic­kým – časem ces­tu­jí­cí­ho Cablea.

„Jednou z věcí, díky kte­ré je „Deadpool“ tak oblí­be­ný, je to, že i když je praš­tě­ný a neu­cti­vý, má i srd­ce, má své stra­chy a poci­ty“, říká Reese. „Wade Wilson je člo­věk, kte­rý vede dost kruš­ný život a žije na okra­ji spo­leč­nos­ti. To jsme také chtě­li do „Deadpool 2“ vnést. Deadpool toho moc se svým živo­tem neu­dě­lal a sna­ží se pře­žít – to vždy [divá­ka] oslo­ví. Také posta­va Cablea toho hod­ně ztra­ti­la. Rukou šílen­ce při­šel o svou ženu a dce­ru, a udě­lá coko­liv, co bude v jeho silách, včet­ně ces­to­vá­ní v čase, aby to napra­vil a zís­kal je zpát­ky. V tom se ukrý­vá hloub­ka sku­teč­ných citů a pro­ti­vá­ha humo­ru. Není to jen fraš­ka nebo něja­ké blb­nu­tí.“

„Cable je stou­pen­cem X-Force“, říká Wernick. „Deadpool je bra­nou do svě­ta X-Force. I když jsou oba roz­díl­ní, spo­ju­je je to, že jsou oba na dně. Oba něco ztra­ti­li a oba něco hle­da­jí. A nako­nec najdou jeden dru­hé­ho.“

„Josh je neu­vě­ři­tel­ný“, říká Sood. „Ztělesňuje posta­vu, jejímž fanouš­kem jsem už léta. Měli jsme mož­nos­ti sle­do­vat úžas­né pří­běhy Cablea a Deadpoola, sna­ži­li se z nich dostat to pod­stat­né a pak to pře­vést na plát­no. Jsou to neu­vě­ři­tel­ně hou­žev­na­té osob­nos­ti. Jeden vidí svět čer­no­bí­le a bere to vel­mi váž­ně, a ten dru­hý ho vidí v bar­vách fuch­si­o­vé, tech­ni­co­lor a všech odstí­nech šedi. Mezi těmi dvě­ma to jis­kří. Není to film o kámo­ších, ale vidí­te zde začát­ky part­ner­ství, kte­ré v budouc­nu může při­ná­šet mno­hem víc.“

            Brolin usi­lov­ně pra­co­val celé měsí­ce na tom, aby se z něj stal bojo­vý stroj Cable. Byl nesmír­ně dis­ci­pli­no­va­ný i co se týče nut­né die­ty. Byl pyš­ný na to, že je – jak to nazý­val – „v nej­lep­ší for­mě ve svém živo­tě“.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO18. května 2018 Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO             Stejně jako Deadpoola a Cablea vyvořil Rob Liefeld postavu Domino, která se objevila v New Mutants #98, v témže vydání, kde se poprvé objevil i Deadpool. „Během 10 stránek […]
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […]
  • Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK18. května 2018 Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK             Ani během produkce „Deadpool 2“ nepřestali Reynolds, Reese a Wernick psát. „Neskončilo to s finální verzí“, říká Reese s tím, že během postprodukce prvního „Deadpoola“ došlo k […]
  • Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…18. května 2018 Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…             „Film „Deadpool“ nebere vážně ani žánr, ani sám sebe“, říká Reese. „Ve filmu si Ryan Reynolds dělá legraci sám ze sebe. Dělá si legraci ze scénáře. Dělá si legraci z Foxu. Dělá […]
  • Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA18. května 2018 Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA             „Deadpool“ je komedie, ale je i o citech. Tajnou přísadou „Deadpoola“ jsou emoce. Je to chlápek, který schytal pár kopanců, padnul na kolena, život se s ním opravdu nemazlil, […]
  • Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL18. května 2018 Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL             Eddie Marsan hraje ředitele Ústavu pro rehabilitaci mutantů v Essexu který je považován za „genetického fundamentalistu“, který říká „Škola se snaží naučit zmutované děti […]
  • Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!18. května 2018 Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!             „Jsem umělec, který chtěl psát, aby měl pod kontrolou obsah“, říká tvůrce „Deadpoola“ Rob Liefeld, který je fanouškem filmové postavy. „Ryan vytvořil „Deadpoola“ trošku […]
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […]
  • Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD18. května 2018 Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD             Brianna Hildebrand se znovu objeví v roli NTW. „Negasonic od předchozího filmu vyrostla a dozrála“, říká Hildebrand. „Poznala lépe sebe samu. Předtím byla velmi rebelská a […]
  • Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL18. května 2018 Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL             „Miluju tu postavu, je úplně jiná než já. Na všechno kašle, říká, co si myslí a ráda hází F-bomby. Člověk by si myslel, že když je slepá, bude tichá a nevýrazná. A ona je pravý […]