Kritiky.cz > Profily osob > DAVID VIGNER (35 LET)

DAVID VIGNER (35 LET)

Vigner

David Vigner je rodá­kem z Havířova, kde už v dět­ství začal vytvá­řet své fil­my. Je absol­ven­tem obo­ru fil­mo­vá režie na praž­ské FAMU. V roce 2014 na sebe upo­zor­nil absol­vent­ským fil­mem z poli­tic­ké­ho pro­stře­dí s názvem Občanská nadě­je (2014), v hlav­ních rolích s Janem Potměšilem a Martinem Dejdarem.

Prostřednictvím stře­do­me­tráž­ních fil­mů Mezi stě­na­mi (2007), Mezi nimi (2010), Sami (2012), Na hra­ně (2015) a Jakub (2016) reflek­tu­je aktu­ál­ní námě­ty z pro­stře­dí mla­dých lidí. V roce 2011 zís­kal na fes­ti­va­lu Noc fil­mo­vých nadě­jí, kte­rou pořá­dá TV NOVA, s fil­mem Božena (2010) 1. mís­to za divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší film.

Vignerovy fil­my jsou uvá­dě­ny na tuzem­ských i zahra­nič­ních fil­mo­vých pře­hlíd­kách a fes­ti­va­lech.

V roce 2019 dokon­ču­je svůj celo­ve­čer­ní film Abstinent a celo­ve­čer­ní doku­ment Tahem štět­ce.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,30446 s | počet dotazů: 209 | paměť: 53292 KB. | 15.04.2021 - 05:00:13
X