Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > David Suchet

David Suchet

640px David Suchet

David Suchet (výslov­nost [dej­vid súšej], * 2. květ­na 1946 Londýn) je ang­lic­ký herec.

Vystudoval Londýnskou aka­de­mii hud­by a dra­ma­tic­ké­ho umě­ní (LAMDA). V roce 1973 se stal čle­nem Královské shake­spea­rov­ské spo­leč­nos­ti (Royal Shakespeare Company) a hrál v řadě Shakespearových her (Kupec benát­ský, Romeo a Julie, Jak se vám líbí, Othello, Král Lear atd.).

Nejvíce jej zřej­mě pro­sla­vi­la posta­va Hercula Poirota ve stej­no­jmen­ném tele­viz­ním seri­á­lu na moti­vy detek­tiv­ních pří­bě­hů Agathy Christie.

Rodina
Jeho otec Jack Suchet, porod­ník a gyne­ko­log, se naro­dil roku 1908 v Johannesburgu jako poto­mek litev­ských židov­ských při­stě­ho­val­ců (Suchedowitz, původ­ně Shokhet) do Jižní Afriky, z kte­ré emi­gro­val do Londýna v roce 1932; během 2. svě­to­vé vál­ky spo­lu­pra­co­val s Alexanderem Flemingem na výzku­mu pou­ži­tí peni­ci­lí­nu v léč­bě pohlav­ních cho­rob.


Detaily o článku David Suchet

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23254 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53210 KB. | 28.11.2021 - 06:59:30