Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Dávejte, co chcete mít ...

Dávejte, co chcete mít ...

láskaa

„Dáváte jen málo, když dává­te ze své­ho majet­ku. tepr­ve, když dává­te ze sebe, oprav­du dává­te. (Kahlil Gibran)

Když mlu­vím o dává­ní, nemlu­vím jen o dává­tí toho, co jste ochot­ni dát, pro­to­že to už nepo­tře­bu­je­te. Doslova mlu­vím o dává­ní toho, co bys­te si sami přá­li mít. Nechcete-li nic, nedá­vej­te nic. Chcete-li lás­ku, pak dávej­te lás­ku.

To, co dob­ro­vol­ně vydá­te, se k vám zase vrá­tí. Vím, že když jed­nám s někým s lás­kou, urči­tě bude mou lás­ku opětovat.Musím nadá­le dávat, abych mohl při­jí­mat. Jak bude­te zachá­zet s dru­hý­mi, tak budou oni zachá­zet s vámi.

Ale jestli­že bude­te měřit, co dává­te, nebu­de­te mít žád­nou záru­ku toho, co se vrá­tí k vám. Když dává­te, co sami chce­te, bez měře­ní kolik nebo co se vám vrá­tí, dává­te dar sobě a po něm budou násle­do­vat dary od dru­hých. Jak smýš­lí­te o lidech, kte­ří vás mají rádi? Dávají vám dary a mate­ri­ál­ní věci bez poža­dav­ků nebo lpě­ní? Nezatěžují vás poci­tem viny ani plá­nem na splá­ce­ní, a tak při­jí­ma­jí na oplát­ku váš dar díků...

A pro­to: „Dávejte to, co chce­te dostat. Stonásobně se vám to vrá­tí v době, kdy to bude­te nejmé­ně oče­ká­vat!“

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

 

 

  • Kniha není dar, dokud není přečtena...19. ledna 2020 Kniha není dar, dokud není přečtena... Kniha není dar, dokud není přečtena.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodině problém, ať fyzický nebo emocionální, a vy víte, že jsou způsoby, jak by si mohl pomoci sám, co uděláte? […] Posted in Ze života
  • Čtyři dohody20. března 2020 Čtyři dohody Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […] Posted in Ze života
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […] Posted in Ze života
  • Zdraví, nejcennější dar!11. března 2020 Zdraví, nejcennější dar! Začíná pomalu podzim a pro mnohé lidi to znamení jediné – nemoc. Všude chodí lidé s kapesníky u nosu, lékárny se plní nemocnými a lékařské ordinace praskají ve švech. Přesto já podzim […] Posted in Ze života
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […] Posted in Ze života
  • Dávejte ze sebe a ze svého srdce bez měření4. června 2020 Dávejte ze sebe a ze svého srdce bez měření Nikdo nikdy nezměřil, ani básníci, kolik se toho vejde do srdce. (Fitzgerald) Jakým způsobem bereme míru osoby a víme, jak je opravdu velká? Je to od špiček prstů na nohou k vrcholu hlavy? […] Posted in Ze života
  • Láska anebo hádka?7. června 2020 Láska anebo hádka? V hádkách jsou podobnosti jako v zamilovaných písních: popisují mnoho, ale nedokazují nic. (Matthew Prior) Máme se hádat, nebo milovat? Někteří věří, že obojí je v něčem prospěšné. […] Posted in Ze života
  • Nepostradatelný kamarád15. března 2020 Nepostradatelný kamarád Držím v ruce mobil a najednou mě napadne, kolikrát za den, ho asi tak vezmu do ruky. Už jen třeba proto, abych se podívala, kolik je hodin. Myslím, že mnohokrát! Vzpomínám si, když jsem si […] Posted in Ze života
  • Otálení14. června 2020 Otálení Je to začátek, který zastaví většinu lidí. (Don Shula) Naše výmluvy jsou nekonečné: Udělám to zítra, jakmile budu mít čas, mám na stole vzkaz, který mi to připomíná, a tak dále a tak dále. […] Posted in Ze života
  • Miluji nakupování25. ledna 2020 Miluji nakupování Miluji nakupování. Myslím, že asi jako spousta žen. Na rozdíl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „shopaholik“! Není nic úžasnějšího přijít do obchodu a probírat se botičkami, šatičkami […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...