Kritiky.cz > Festivaly > „Das Filmfest“ v Praze a v Brně

„Das Filmfest“ v Praze a v Brně

DDF

Filmovou tvor­bu němec­kých, švý­car­ských a rakous­kých reži­sé­rů, při­blí­ží „Das Filmfest“, kte­rý pro­běh­ne v Praze od 16. do 20. říj­na v kinech Lucerna a Atlas, v Brně pak 23. do 27. říj­na v kině Art.

Slavnostní zahá­je­ní fes­ti­va­lu v kině Lucerna ve stře­du 16. říj­na bude pat­řit fil­mo­vý­mi cena­mi ověn­če­né­mu sním­ku Hannah Arendt. Příběh němec­ké filo­so­f­ky, kte­rá vstou­pi­la do pově­do­mí svě­to­vé veřej­nos­ti kon­tro­verz­ní sérií repor­tá­ží o pro­ce­su s nacis­tic­kým pohla­vá­rem, kte­rá poz­dě­ji vyšla kniž­ně pod názvem Eichmann v Jeruzalémě, při­je­de divá­kům osob­ně před­sta­vit reži­sér­ka Margarethe von Trotta.

Festival nabíd­ne ve čtyřech sek­cích (Generace Y, Das Filmfest Spezial, Die Doku, DEFA, 300´Shorts) cel­kem 28 sním­ků.

Hlavní fes­ti­va­lo­vá sek­ce, Generace Y, při­ne­se obraz gene­ra­ce lidí naro­ze­ných v 80. a 90. letech. Mezi uvá­dě­né fil­my pat­ří např. Volný pád, Noční křik, Za všech­no můžou ostat­ní.

Sekce Das Filmfest Spezial před­sta­ví vel­ko­fil­my a nezá­viské sním­ky, kte­ré tema­tic­ky či este­tic­ky vyni­ka­jí. Jedná se např. o fil­my Ludvík II. Bavorský, Silvi, Dva živo­ty.

Sekce fil­mů z archi­vu výcho­do­ně­mec­ké­ho stu­dia DEFA uve­de fil­my, kte­ré se věnu­jí fil­mo­vým adap­ta­cím zná­mých lite­rár­ních děl. Jedná se o fil­my Till Enšpígl, Goya a Jakub Lhář. Hlavní roli v tom­to fil­mu ztvár­nil Vlastimil Brodský, kte­rý byl oce­něn Stříbrným med­vě­dem na Berlinare.

Série krát­kých fil­mů, 300′ Shorts, pak ve třech blo­cích po 100 minu­tách před­sta­ví to nej­lep­ší z krát­ko­me­tráž­ní pro­duk­ce. Diváci, kte­ří budou mít zájem shléd­nout všech­ny tři blo­ky, mají mož­nost vyu­žít spe­ci­ál­ní ceny 200 Kč pro celou sek­ci 300′ Shorts.

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu najde­te na www.dasfilmfest.cz nebo na www.facebook.com/dasfilmfest. Festival spo­lupo­řá­da­jí Goethe-Institut, Rakouské kul­tur­ní fórum v Praze a Velvyslanectví Švýcarské kon­fe­de­ra­ce v Praze. 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni23. září 2015 Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni Přehlídka indické kinematografie je opět tady - Festival bollywoodského filmu! Ve svém 13. ročníku tentokrát expanduje v rámci České republiky také mimo Prahu, na filmy z Indie se totiž […]
  • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […]
  • Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník27. dubna 2017 Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník V pátek 28. dubna skončí ve Zlíně Regionální ozvěny Febiofestu. Letošní ozvěny 24. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest se konaly postupně ve třinácti městech napříč […]
  • Pražské vinice19. února 2019 Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a požitkárská. Byla taková v těch šťastnějších časech v minulosti a je takovoi i dnes. Jednou z věcí, […]
  • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […]
  • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […]
  • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […]
  • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […]
  • Vzácná návštěva - Clemens Kuby25. března 2017 Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spisovatel Clemens Kuby. Kdo by ho přece jen neznal, tak vězte, že se věnuje hlavně lidskému tělu a mysli. […]
  • HC Slavia Praha19. července 2018 HC Slavia Praha Kategorie addonu: Dresy Datum vydání: 2013-11-03 22:32:59 Stahujte z Stahujte z webu NHL.Simca.name