Kritiky.cz > Festivaly > „Das Filmfest“ v Praze a v Brně

„Das Filmfest“ v Praze a v Brně

DDF

Filmovou tvor­bu němec­kých, švý­car­ských a rakous­kých reži­sé­rů, při­blí­ží „Das Filmfest“, kte­rý pro­běh­ne v Praze od 16. do 20. říj­na v kinech Lucerna a Atlas, v Brně pak 23. do 27. říj­na v kině Art.

Slavnostní zahá­je­ní fes­ti­va­lu v kině Lucerna ve stře­du 16. říj­na bude pat­řit fil­mo­vý­mi cena­mi ověn­če­né­mu sním­ku Hannah Arendt. Příběh němec­ké filo­so­f­ky, kte­rá vstou­pi­la do pově­do­mí svě­to­vé veřej­nos­ti kon­tro­verz­ní sérií repor­tá­ží o pro­ce­su s nacis­tic­kým pohla­vá­rem, kte­rá poz­dě­ji vyšla kniž­ně pod názvem Eichmann v Jeruzalémě, při­je­de divá­kům osob­ně před­sta­vit reži­sér­ka Margarethe von Trotta.

Festival nabíd­ne ve čtyřech sek­cích (Generace Y, Das Filmfest Spezial, Die Doku, DEFA, 300´Shorts) cel­kem 28 sním­ků.

Hlavní fes­ti­va­lo­vá sek­ce, Generace Y, při­ne­se obraz gene­ra­ce lidí naro­ze­ných v 80. a 90. letech. Mezi uvá­dě­né fil­my pat­ří např. Volný pád, Noční křik, Za všech­no můžou ostat­ní.

Sekce Das Filmfest Spezial před­sta­ví vel­ko­fil­my a nezá­viské sním­ky, kte­ré tema­tic­ky či este­tic­ky vyni­ka­jí. Jedná se např. o fil­my Ludvík II. Bavorský, Silvi, Dva živo­ty.

Sekce fil­mů z archi­vu výcho­do­ně­mec­ké­ho stu­dia DEFA uve­de fil­my, kte­ré se věnu­jí fil­mo­vým adap­ta­cím zná­mých lite­rár­ních děl. Jedná se o fil­my Till Enšpígl, Goya a Jakub Lhář. Hlavní roli v tom­to fil­mu ztvár­nil Vlastimil Brodský, kte­rý byl oce­něn Stříbrným med­vě­dem na Berlinare.

Série krát­kých fil­mů, 300′ Shorts, pak ve třech blo­cích po 100 minu­tách před­sta­ví to nej­lep­ší z krát­ko­me­tráž­ní pro­duk­ce. Diváci, kte­ří budou mít zájem shléd­nout všech­ny tři blo­ky, mají mož­nost vyu­žít spe­ci­ál­ní ceny 200 Kč pro celou sek­ci 300′ Shorts.

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu najde­te na www.dasfilmfest.cz nebo na www.facebook.com/dasfilmfest. Festival spo­lupo­řá­da­jí Goethe-Institut, Rakouské kul­tur­ní fórum v Praze a Velvyslanectví Švýcarské kon­fe­de­ra­ce v Praze. 

  • Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni23. září 2015 Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni Přehlídka indické kinematografie je opět tady - Festival bollywoodského filmu! Ve svém 13. ročníku tentokrát expanduje v rámci České republiky také mimo Prahu, na filmy z Indie se totiž […] Posted in Festivaly
  • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […] Posted in Festivaly
  • Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník27. dubna 2017 Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník V pátek 28. dubna skončí ve Zlíně Regionální ozvěny Febiofestu. Letošní ozvěny 24. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest se konaly postupně ve třinácti městech napříč […] Posted in Festivaly
  • Pražské vinice19. února 2019 Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a požitkárská. Byla taková v těch šťastnějších časech v minulosti a je takovoi i dnes. Jednou z věcí, […] Posted in Recenze knih
  • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […] Posted in Recenze knih
  • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […] Posted in Zajímavosti
  • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […] Posted in Filmová místa
  • Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY22. května 2018 Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY Olivier Herran světově proslulý dabér, který propůjčil svůj nezaměnitelný hlas luxusní italské značce Versace pro parfém „Eros Pour femme", míří se svým projektem do Prahy. Olivier je […] Posted in Hudba
  • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Vzácná návštěva - Clemens Kuby25. března 2017 Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spisovatel Clemens Kuby. Kdo by ho přece jen neznal, tak vězte, že se věnuje hlavně lidskému tělu a mysli. […] Posted in Novinky v nakladatelstvích

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...