Kritiky.cz > Recenze knih > Dárky inspirované přírodou

Dárky inspirované přírodou

Dárky z přírody obálka

Knížek a bro­žu­rek zabý­va­jí­cích se výro­bou deko­ra­cí z pří­rod­ních mate­ri­á­lů stej­ně tak jako kucha­řek věnu­jí­cí se zpra­co­vá­ní byli­nek a ostat­ních jed­lých darů pří­ro­dy je na trhu ohrom­né množ­ství. Tato kníž­ka němec­ké autor­ky Anne Rogge v sobě spo­ju­je obo­jí, mno­ho obsa­že­ných návo­dů je navíc sku­teč­ně neotře­lých.

Je libo ostru­ži­no­vou hoř­či­ci?

Knížka je plná neo­kou­ka­ných recep­tů a návo­dů na to, jak vyu­žít dary, kte­ré nám pří­ro­da celý rok posky­tu­je. Najdete, jak tipy na domá­cí zava­ře­ni­ny či bylin­ko­vé ole­je, pří­pra­vu domá­cí kos­me­ti­ky včet­ně něko­li­ka návo­dů popi­su­jí­cích podrob­ně výro­bu domá­cí­ho mýdla, tak i nápa­dy na deko­ra­ce z pří­rod­nin nasbí­ra­ných v lese nebo na lou­ce. Co mně osob­ně potě­ši­lo, je roz­ma­ni­tost zařa­ze­ných recep­tů a návo­dů. Bábovka z jed­lých kašta­nů, pěni­vé kou­le do kou­pe­le, kvě­to­va­ný ruč­ní papír nebo jitro­ce­lo­vá tink­tu­ra na komá­ří štípnu­tí, žalu­do­vá mou­ka, hou­bo­vé más­lo, mast ze smr­ko­vé prys­ky­ři­ce, poma­zán­ka ze smr­ko­vých výhon­ků nebo voňa­vé bylin­ko­vé smě­si do kou­pe­le … to je všech­no je jen skrom­ný výběr něko­li­ka zají­ma­vých nápa­dů na dár­ky, kte­ré v této kníž­ce najde­te.

Nápady na celý rok

Knížka je roz­čle­ně­ná na čty­ři kapi­tol­ky pod­le jed­not­li­vých roč­ních obdo­bí. Kromě návo­dů najde­te v kaž­dé kapi­tol­ce krát­ké vsuv­ky zamě­ře­né na sběr sezón­ních darů pří­ro­dy a dal­ších tipů na jejich zpra­co­vá­ní. Slovní postup je také ve vět­ši­ně pří­pa­dů dopl­něn názor­ný­mi foto­gra­fie­mi uka­zu­jí­cí­mi podrob­ně­ji postup při prá­ci i ukáz­ko­vý výro­bek.

Anne s pří­pra­vou kni­hy pomá­hal Jan Jankovic, kte­rý s ní v němec­kém Düsseldorfu vede uzná­va­né foto­gra­fic­ké stu­dio Rogge a Jankovic Fotografen, kte­ré se zamě­řu­je pře­de­vším na jíd­lo a zají­ma­vá mís­ta. Jak se jim spo­leč­né dílo daří, může­te posou­dit prá­vě v této kníž­ce.


 • Autor: Anne Rogge
 • Překlad: Andrea Fajkusová
 • Rok vydá­ní: 2014
 • Nakladatelství: Grada
 • Počet stran: 144

Knihu si kup­te na Grada.cz za 349 Kč.

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové27. března 2017 Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové Denisa Bartošová vydala v uplynulých čtyřech letech už dvě knížky. První z nich nese titul Láska prochází kuchyní a je plná tipů na jedlé dárky, které dokážete vlastníma rukama připravit […]
 • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]
 • 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE9. června 2019 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE Všechny tvořivé duše určitě znají velmi oblíbený český časopis věnující se tvoření tj. AMOS, který po dobu 15 let vychází pravidelně čtvrtletně. Tato velmi nápaditá a kreativní kniha […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...