Kritiky.cz > Recenze her > Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje

Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje

Dark

Od doby, kdy jsem popr­vé dohrál dru­hý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní. Darksiders 1 a 2 před­sta­vi­li zají­ma­vý pří­běh, a ješ­tě zají­ma­věj­ší posta­vy v podo­bě jezd­ců apo­ka­ly­psy – zatím jen Války a Smrti. Jenže pak při­šel konec her­ní­ho stu­dia Vigil Games a s tím vyhas­la i nadě­je na pokra­čo­vá­ní. Naštěstí se znač­ky cho­pi­lo stu­dio Gunfire Games a v roce 2018 vyda­lo pokra­čo­vá­ní v podo­bě Darsiders 3.

Ve tře­tím díle pře­vez­me­te roli Zuřivosti. Ta se s nikým a ničím nemaz­lí a spl­ně­ní úko­lu je pro ni na prv­ním mís­tě. Poté, co její bra­tr Válka údaj­ně spus­til apo­ka­ly­p­su v podo­bě vypuš­tě­ní armád pek­la a nebe na Zemi, kde se mají utkat v posled­ním sou­bo­ji, je na Zemi vyslá­na, aby pochy­ta­la 7 smr­tel­ných hříchů. Úkol to není snad­ný, hlav­ně pro­to že tře­tí Darksiders se sna­ží při­blí­žit hrám jako Dark Souls. Naštěstí to s tím při­bli­žo­vá­ním nepře­há­ní, a tak hra zůstá­vá ve vět­ši­ně aspek­tů věr­ná svým před­chůd­cům.

Zuřivost Darksiders slu­ší

Nejdříve se zasta­vím u hlav­ní pro­ta­go­nist­ky. I když jsem měl ze začát­ku pocit, že tady se to moc nepo­ved­lo, Zuřivost mís­ty půso­bi­la až otrav­ně, tak nako­nec musím říct, že tahle jezd­ky­ně je zatím nej­lep­ší hlav­ní posta­vou ze série. Ano, pře­ko­na­la i per­fekt­ní­ho smr­ťá­ka, a to už je co říct. Progres posta­vy je uvě­ři­tel­ný a mě pros­tě bavi­lo sle­do­vat, jak se Zuřivost v prů­bě­hu hry mění z nemys­lí­cí zbra­ně na mys­lí­cí bytost, kte­ré zále­ží na osu­du ostat­ních. Vedlejší posta­vy v podo­bě někte­rých stá­lic jako obchod­ník s duše­mi Vulgrim atmo­sfé­ru dále pří­jem­ně dopl­ňu­jí a hráč se tak necí­tí v nepřá­tel­ském pro­stře­dí zce­la opuš­těn.

Lehce prů­měr­ně půso­bí zpra­co­vá­no sed­mi hříchů. Některé hří­chy jsou vylo­že­ně nud­né (Chtíč!), otrav­né (Závist), ane­bo gene­ric­ké, až to bije do očí (Vztek). Ale Lenost v podo­bě obří­ho brou­ka se auto­rům pova­dla. Souboje s nimi jsou veli­ce pro­měn­li­vé kva­li­ty a obtíž­nos­ti. V někte­rých pří­pa­dech byl sou­boj tak obtíž­ný, že jsem, po 30 neú­spěš­ných poku­sech, sáh­nul po sní­že­ní obtíž­nos­ti (Chamtivost) a jin­de jsem pořád­ně ani neza­zna­me­nal, že něja­ký sou­boj s bos­sem pro­bě­hl (Pýcha…). Kdo nám zbý­vá? A ano, Obžerství. Tenhle boss­fi­ght byl vylo­že­né nefér a po něko­li­ka poku­sech násle­do­va­lo Zuřivé Alt-F4.

Darksoulriders?

Největší pro­blém u téhle hry mám s její obtíž­nos­tí. Zuřivost na začát­ku vydr­ží asi 3 rány od jaké­ho­ko­liv nepří­te­le a jedi­ný způ­sob obra­ny je úskok. To zna­me­ná, že když boju­je­te s více nepřá­te­li máte pro­blém. Tady není čas na hrdin­ství a, ač jsem obě před­cho­zí hry dohrál na nej­vyš­ší obtíž­nost, tak tady jsem skon­čil na nor­mál­ní obtíž­nos­ti, a i přes­to jsem se občas doce­la zapo­til. Na hře mě dostal sys­tém tzv. Hollows, kte­ré před­sta­vu­jí růz­né for­my Zuřivosti, ta pod­le pou­ži­té hollow záro­veň mění vzhled a vypa­dá to parád­ně. Zároveň celý sys­tém je dob­ře vytvo­ře­ný a imple­men­to­va­ný, pou­ži­tou for­mou se lehce mění styl boje a záro­veň to umož­ňu­je řešit růz­né puzz­ly.

Prostředí je dob­ře zpra­co­va­né, doko­na­le mě uchvá­ti­ly pod­vod­ní loka­ce, nebo loka­ce v podo­bě obří­ho hmy­zí­ho hníz­da v býva­lém met­ru. Oproti tomu posled­ní zpří­stup­ně­ná loka­ce na mě, jak vzhle­dem, tak hra­tel­nos­tí, půso­bi­la jako něco navíc, co auto­ři při­da­li jen, aby natáh­li her­ní dobu (pro mě 29 hodin a udě­lal jsem vše co šlo). Grafika půso­bí zasta­ra­le, ono to teda vypa­dá dob­ře, ale ani­ma­ce obli­čejů jsou na rok 2018 vylo­že­ně špat­né. Abych to posu­nul zase na klad­nou stra­nu tak dabing a soun­d­track jsou prvotříd­ní a např. pod­kres hra­jí­cí v Havenu je per­fekt­ní.

Celkově se tedy jed­ná o kva­lit­ní pokra­čo­vá­ní série, kte­ré zachra­ňu­je hlav­ně sama Zuřivost, bez kte­ré bych měl po dohrá­ní hry asi hor­ší pocit. Hraje se to jinak než před­cho­zí díly, je to těž­ší než před­cho­zí díly, ale je to stej­ně dob­ré jako před­cho­zí díly. Tak teď už jenom čekat až se v Gunfire Games pochla­pí a koneč­ně udě­la­jí to čtyř­člen­né coop pokra­čo­vá­ní. No nic, čeká­ní bude muset zkrá­tit Darksiders: Genesis.

70 %

Foto: Gunfire Games

  • Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice17. května 2021 Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice Sakra, sedám k počítači, že konečně napíšu recenzi na poslední Mass Effect před vydáním legendární edice, no a ona je už venku – vyšla v pátek 14.5 (z nějakého důvodu jsem to čekal až dnes […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice5. května 2021 Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice Před týdnem jsem s chutí napsal recenzi na první Mass Effect, a tak teď nastal čas se zaměřit na jeho slavnější pokračování. Mass Effect 2 je dle mnohých tím nejlepším co trilogie přináší. […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice27. dubna 2021 Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice Konečně se blíží vydání vytoužené legendární edice trilogie Mass Effect (vyjde 17.5.2021). Tato skutečnost svádí k ohlédnutí se za původní trilogií, a zjistit, zda skutečně stojí za […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • Family Man7. června 2021 Family Man Asi žádná jiná hra ve mně v poslední době nevyvolala tolik emocí, jako právě tahle. A to prosím nikoliv nějak emočně vypjatým příběhem, ale svojí mechanikou. Pojďme si to ale odvyprávět […] Posted in Recenze her
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
  • Doom - Kultovní 3d hra!24. května 2021 Doom - Kultovní 3d hra! V době, když vznikala Česká republika, v době, kdy si většina lidí mohla o počítači jenom zdát, v době, kdy počítač byl za cenu auta, byl Doom první opravdovou 3D střílečkou pro hráče […] Posted in Retro games
  • Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem.15. května 2021 Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem. Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,38877 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53078 KB. | 21.06.2021 - 09:22:12