Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Dannyho parťáci 3

Dannyho parťáci 3

Dannyho par­ťá­ci 3
5.5.2007

recen­ze

Přečteno: 160 krát

Jinými slo­vy: vykrást vaši víken­do­vou cha­tu by je neu­spo­ko­ji­lo ani v nejmen­ším. Pokud je pro vás tře­tí pokra­čo­vá­ní vůbec prv­ním sezná­me­ním s tou­to sérií, neboj­te se, neboť do sviž­ně roz­je­té­ho vla­ku potrh­lé zába­vy bez pro­blé­mů nasko­čí­te.
Na začát­ku si jen ujas­ně­me, že krást se vskut­ku nemá. Přesto tyhle zlo­dě­jíč­ky klid­ně může­me při­jmout za své, neboť šéf kla­nu Danny nemá svou men­ta­li­tou dale­ko k šle­chet­né­mu krédu Jánošíka – boha­tým brát a chudým občas něco nechat. Navíc nos­nou myš­len­kou jeho nej­no­věj­ší­ho poči­nu v kate­go­rii zlo­čin roku je chvá­li­hod­né tahá­ní za jeden přá­tel­ský pro­vaz.

Nad jakou akcí se to tedy sešel počet­ný tým ten­to­krát? Starého důvě­řiv­ce Rubena (Elliott Gould) pod­ra­zil pro­hni­lý spo­leč­ník Willy Bank (Al Pacino), kte­rý si tak při­vlast­nil nové vel­ko­le­pé kasi­no v Las Vegas. Do měs­ta, v jehož vzduch se mísí vůně peněž­ní­ho inkous­tu s kap­ka­mi potu hazard­ních hrá­čů, při­jíž­dí Dannyho par­ta povzbu­dit ubo­hé­ho pří­te­le. K nápa­du, jak Rubena nej­ví­ce potě­šit, sta­čí sta­rým zná­mým jedi­ný pohled na Bankovo kasi­no. Padouch Al Pacino to má pře­dem spo­čí­ta­né, neboť do mozai­ky týmo­vé­ho úspě­chu začně při­spí­vat naráz tři­náct odbor­ní­ků přes krá­de­že. Postav je tu jak na orlo­ji, a tak nás čeká mara­tón v sou­stře­dě­ní, abychom to vše vůbec pobra­li.

V hvězd­ně nabi­té herec­ké sesta­vě uvi­dí­me ved­le Clooneyho také Brada Pitta či Matta Damona. Nesetkáme se však již s Julií Robertsovou a Cathrine Zeta-Jonesovou, kte­ré účin­ko­va­ly ve dru­hém díle. Jakousi náhra­dou nám může být skvě­lá Ellen Barkin v roli Bankovy asi­s­tent­ky. Co se týče nej­slab­ší­ho mís­teč­ka podob­ných fil­mů – uvě­ři­tel­nos­ti, pomá­há Dannyho par­ťá­kům 3 rea­li­za­ce pomsty for­mou pro­myš­le­né týmo­vé akce a niko­liv osa­mo­ce­né­ho nábě­hu nabu­še­né­ho hrdi­ny se samo­pa­lem v rukou a hrst­mi mora­lit v ústech. Tahle par­ta si nao­pak pomstu spo­leč­ně s pub­li­kem náram­ně uži­je a dává tak tušit dal­ší pokra­čo­vá­ní.

Verdikt: Snímek dis­po­nu­je ceně­nou schop­nos­tí zaujmout sou­čas­ně pány i dámy. Mužům nabíd­ne atrak­tiv­ní záplet­ku s množ­stvím tech­nic­kých vychy­tá­vek, ženám zase blýs­ka­vé úsměvy tra­dič­ních holly­wo­od­ských kra­sav­ců. Oběma pak sviž­nou zába­vu, u kte­ré těch něko­lik trap­ných oka­mži­ků nepře­bi­je cel­ko­vě dob­rý dojem.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 1x)

Ivo Petržílek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

  • Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe6. června 2020 Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe Tato kniha se ke mně dostala v podobě narozeninového daru, překvapivého a milého. Robin Ujfaluši je koordinátorem občanského sdružení Inex-SDA, jež se zabývá využitím fotbalu ke zlepšení […] Posted in Recenze knih
  • Pixies - Beneath the Eyrie31. prosince 2019 Pixies - Beneath the Eyrie Legendární Pixies vydávájí třetí album po svém reunionu. Deska Beneath the Eyrie mi ze všech těch nových alb přijde jako nejlepší i s vědomím toho, že hodnotit hudební návrat […] Posted in Hudební recenze
  • Red Dead Redemption 2 / část 17 / Jack Smrádek na lovu ryb / 1080 HD / 60 FPS15. listopadu 2020 Red Dead Redemption 2 / část 17 / Jack Smrádek na lovu ryb / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • Vera Drake - žena dvou tváří19. ledna 2005 Vera Drake - žena dvou tváří Projekt 100 slibuje pro rok 2005 několik zajímavých filmových setkání. Jde o historicky cenné chuťovky (sci-fi Metropolis z roku 1927 nebo Charlieho Chaplina ve filmu Moderní doba), filmy […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k The Magicians S05E10 - Purgatory17. března 2020 Titulky k The Magicians S05E10 - Purgatory Pomalu se blížíme ke konci... Julie s Eliotem posedí ve vězení, Kady s Alice budou pomáhat Margo, nový Penny a Plum se budou dostávat z únikové místnosti a Josh se dostane až za starým […] Posted in Titulky
  • Nová fotka ze Spirála strachu: Saw pokračuje.9. března 2021 Nová fotka ze Spirála strachu: Saw pokračuje. Nová fotka ze Spirála strachu: Saw pokračuje. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Bestie Karla14. července 2006 Bestie Karla Laura Preponová a Misha Collins v rolích psychopatických sériových vrahů v dramatu podle skutečné události. Loni v létě byla po dvanácti letech vězení propuštěna sériová vražedkyně, […] Posted in Filmové recenze
  • Válka světů - A opět ti proklatí ufouni!12. května 2021 Válka světů - A opět ti proklatí ufouni! „Lidstvo v ohrožení“ je pro hollywoodské tvůrce vděčným námětem. A zvláště v dnešní době vyspělých počítačových triků. Není tedy divu, že v něm filmaři nalézají zalíbení a že jsou naše […] Posted in Retro filmové recenze
  • LEGO Marvel Avengers10. prosince 2020 LEGO Marvel Avengers Kdo by nechtěl vidět všechny nejlepší komiksové hrdiny světa ve hře jako je lego. Na dlouho očekávánou hru LEGO Marvel Avengers jsme se dlouho těšili. Hra navazuje, jak jinak než filmový […] Posted in Retro games
  • Survivor18. ledna 2022 Survivor Survivor je americká verze mezinárodní televizní reality show Survivor, která je odvozena od švédského televizního seriálu Expedice Robinson, jehož autorem je Charlie Parsons a který měl […] Posted in Speciály

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46862 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53654 KB. | 25.01.2022 - 15:10:37