Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)

Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)

vendome
vendome

Heloise je dce­rou maji­te­le pro­slu­lé­ho new yor­ské­ho Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahr­nu­je svo­jí lás­kou, stej­ně jako per­so­nál, oblí­be­ná je i mezi hos­ty. Jediné, co jí chy­bí, je mat­či­na náruč – ta se zno­vu pro­vda­la a o děv­če z prv­ní­ho man­žel­ství neje­ví zájem.

Z Heloise vyrůs­tá v hote­lu šikov­né a bys­tré děv­če. Nikdo nepo­chy­bu­je, že hotel jed­nou po otci pře­vez­me. Ten po odcho­du Heloisiny mat­ky nena­vá­zal váž­ný vztah, poda­ří se mu to až v době, kdy Heloise odjíž­dí na stu­dia. Zamiluje se do návr­hář­ky Natálie, jejíž pozi­cí se ale Heloise cítí zpr­vu ohro­že­ná. Když Natálie otě­hot­ní, má z toho dědič­ka hote­lu pra­ma­lou radost. Natálii se ale časem poda­ří zís­kat si dospí­va­jí­cí dív­ku na svo­ji stra­nu. Rodina se roz­ros­te o dvoj­ča­ta a Heloise se vdá­vá za své­ho prin­ce a stá­vá se po otci ředi­tel­kou hote­lu.

Do toho­to romá­nu jako­by Danielle Steel vlo­ži­la část své­ho dět­ství bez mat­ky, kdy vyrůs­ta­la pou­ze s otcem. Za mat­kou jez­di­la do Evropy namát­ko­vě, což jejich vztah pozna­me­na­lo, stej­ně tak jako vztah Heloise s její mat­kou. Hlavním námě­tem je v tom­to díle idy­lic­ky vyví­je­jí­cí se vztah otce a dce­ry a to až do oka­mži­ku, než je „naru­šen“ pří­cho­dem nové ženy. Pomyslná mrač­na se poda­ří ode­hnat díky Natáliině upřím­nos­ti – také ona měla se svou mat­kou pro­ble­ma­tic­ký vztah. Natáliino těho­ten­ství, porod a péče o dvoj­ča­ta pak půso­bí poně­kud jako pří­le­pek, stej­ně jako Heloisina svat­ba – román je ukon­čen hap­py endem, ale poně­kud „násil­ným“ a rych­lým.

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85221 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56742 KB. | 02.07.2022 - 08:04:16