Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dan Brown: Počátek

Dan Brown: Počátek

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konstrukčně asi nej­či­tel­něj­ší a nej­lid­štěj­ší Brown. Čitelností mys­lím to, že indi­cie a nápo­vě­dy dáva­jí smy­sl a kdo za věc­mi sto­jí, se dá určit vel­mi snad­no už někde v prv­ní čtvr­ti­ně.

Současně jde v mno­ha ohle­dech o Browna nej­nud­něj­ší­ho a totál­ně selhá­va­jí­cí­ho ve své úlo­ze „Langdonovky“.

Prvním pro­blé­mem je totiž Langdon sám, pro­to­že napros­to chy­bí ono „lan­g­do­no­vá­ní“. První šíf­ru nebo hádan­ku roz­lousk­ne pro­fe­sor asi 150 strá­nek před kon­cem kni­hy a to je všech­no. Nekoná se žád­né slo­ži­té sle­do­vá­ní vodí­tek a jino­ta­jů jako v Andělech, Šifře nebo Infernu. Od začát­ku nám dvo­ji­ce Langdona a Langdongirl jen zdr­há před pro­ná­sle­do­va­te­li a je totál­ně vede­na za ručič­ku.

Profesor je totiž dešifrant kla­si­ky, tak­že v moder­ním pro­stře­dí se prak­tic­ky vůbec nechy­tá a to jedi­né vodít­ko, kte­ré mu za celou dobu při­jde pod ruku, musí tedy pochá­zet z dob mno­hem dří­věj­ších.

Z té moder­ni­ty svaz­ku pochá­zí i dru­hý pro­blém. Je tu sice spous­ta obsáh­lých a podrob­ných popi­sů sta­veb, děl a čert­ví­če­ho ješ­tě, ale v pří­bě­hu nehra­jí prak­tic­ky žád­nou roli (jedi­ný obraz roze­bí­rá Langdon na začát­ku) a vět­ši­nu z nich by bylo mož­né s kli­dem vypus­tit a kni­ha by nijak neu­tr­pě­la, pou­ze by měla polo­vič­ní roz­sah.

Už v Infernu najel Brown na meto­du „při­šli jsme na náměs­tí a popí­šem si šutr za šutrem“, díky čemuž je mož­né v kni­ze číst prak­tic­ky jen dia­lo­gy a čte­nář o nic nepři­chá­zí.

Poselství kni­hy (tedy odpo­vě­di na otáz­ky) není samo o sobě nijak objev­né a Brown pou­žil struk­tu­ru zná­mou poměr­ně dob­ře asi kaž­dé­mu s jen tro­chu hlub­ším zájmem o vesmír, ast­ro­fy­zi­ku a obo­ry pří­buz­né.

Plusem budiž vel­mi lid­ské vyzně­ní kon­ce, kte­ré bylo jed­nou z tří mož­nos­tí, kte­ré nut­ně muse­ly nastat, a zřej­mě tou lep­ší. Jedna za vyzně­ní a dru­há za za pár per­fekt­ních hlá­šek v kon­ver­za­ci.

Note: There is a rating embed­ded within this post, ple­a­se visit this post to rate it.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin22. září 2022 To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin Snad nejkontroverznější film letošního roku konečně přišel do kin. Olivia Wilde si opět sedla na režisérské křeslo a po svém debutu Šprtky to chtěj taky z roku 2019 přichází se svým druhým […] Posted in Filmové recenze
  • 1001 her s knížkou – jak udělat z dítěte skutečného čtenáře10. září 2022 1001 her s knížkou – jak udělat z dítěte skutečného čtenáře Dnešní děti mají raději technické věci a knihy trochu za mobily a tablety zaostávají. Myslím si, že je to škoda. Kniha nám dává pocit jistoty, bezpečí, máte možnost prožít příběh společně […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • The Gray Man – utržený ze řetězu1. srpna 2022 The Gray Man – utržený ze řetězu Netflix dal bratrům Russoovým (režiséři řady úspěšných Marvelovek) 200 milionů amerických dolarů, aby mu natočili vlastní variaci superagenta ve stylu Jasona Bournea, Jamese Bonda nebo […] Posted in Filmové recenze
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,24564 s | počet dotazů: 270 | paměť: 60893 KB. | 04.10.2022 - 03:23:06