Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

DamKlub 1
DamKlub 1

„Náš film je o přá­tel­ství, sexu, stár­nu­tí a o tom, že by se ženy nemě­ly vzdá­vat nadě­je na vztah, smy­sl­nost a milost­ná vzpla­nu­tí,“ říká Jane Fonda. „Naše kul­tu­ra před­po­klá­dá, že v urči­tém oka­mži­ku pros­tě pře­sta­ne­te mít sex. To je důvod, proč jsou děti tak šoko­va­né, když zjis­tí, že jejich rodi­če jsou ve sku­teč­nos­ti nadá­le sexu­ál­ně aktiv­ní. Jedna z mých nej­ob­lí­be­něj­ších věcí ve fil­mu je, jak děti zachá­ze­jí s Diane (Diane Keaton). Jako se sta­rým člo­vě­kem v důcho­du, kte­rý potře­bu­je péči a jsou šoko­vá­ni, když zjis­tí, že ona si nemys­lí, že pat­ří do staré­ho žele­za a je ochot­ná se zami­lo­vat do pilo­ta. Je to rozkol mezi tím, co se oprav­du děje a tím, co si spo­leč­nost a děti mys­lí, že se děje, když je vám víc než 40 let. Mě je 80 let a ze své zku­še­nos­ti vím, že život kon­čí, když se vy roz­hod­ne­te, že skon­čil. Vždy může­te zůstat zvě­da­ví, nechat se inspi­ro­vat, nechat k sobě při­chá­zet nové věci. Všechno by mělo závi­set na vás.“

Fonda popi­su­je Vivian jako potí­žist­ku, kte­rá se do vše­ho hrne. „Je odváž­ná, ale ne zce­la upřím­ná. Pravidlem naše­ho kniž­ní­ho klu­bu je při­nést kniž­ní best­seller, kte­rý byl zfil­mo­ván. Chci, aby moje pří­tel­ky­ně pře­mýš­le­ly o sexu, o kte­rém si žád­ná z nich nedo­vo­li­la pře­mýš­let už pěk­ně dlou­hou dobu. A tak při­ne­su Padesát odstí­nů šedi. Ví, že když to začnou číst, že je to pro­be­re. Jenže Vivian se záro­veň bojí kon­fron­ta­ce, pro­to­že ví, že je už hod­ně let emo­ci­o­nál­ně odlou­če­ná. Žije v hote­lu, kte­rý vlast­ní. Bojí se, když by měla pocit, že ztrá­cí kon­t­ro­lu. Pak se ale obje­ví ten, kte­ré­ho kdy­si milo­va­la a odmí­tá ho kvů­li špat­né zku­še­nos­ti z mlá­dí. Pokud něko­ho milu­ješ, opus­tí tě a pak budeš oprav­du zra­ně­ná a zra­ni­tel­ná.“

A tak jsou to Vivianiny pří­tel­ky­ně, kte­ré jí musí pomo­ci. „V posled­ní době mám pocit, že není nic důle­ži­těj­ší­ho než mé kama­rád­ky,“ pozna­me­ná­vá Fonda. „Inspirují mě. Dělají mě lep­ší. A umě­jí mě roze­smát.“

Jane Fonda dou­fá, že film bude pří­nos­ný nejen pro star­ší, ale i pro mla­dé lidi: „Ráda bych, aby mla­dí pocho­pi­li, že také zestár­nou. A že nikdy není pří­liš poz­dě   a vždy máte dal­ší šan­ci. Nikdo z nás není doko­na­lý, ale všich­ni jsme dost dob­ří. K tomuhle může­te dospět na kon­ci fil­mu. Tak se při­poj­te k naše­mu Dámskému klu­bu.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Dámský klub


  • Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks1. června 2018 Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks Přijmout bláznivou výzvu poprvé režírovat, poprvé být scenáristou a natočit film o ženách, které hrají hollywoodské legendy, které se rozhodly říct, že jejich život neskončil, to vše […] Posted in Speciály
  • Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce1. června 2018 Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce „Carol (Mary Steenburgen) a Bruce (Craig T. Nelson) jsou na životní křižovatce,“ říká Holderman. „Z těch 4 žen je Carol jediná, kdo žije v úspěšném manželství. Pro Carol je důležité naučit […] Posted in Speciály
  • Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon1. června 2018 Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon „Pro mě má Candice Bergen ten nejlepší smysl pro humor na celém světě,“ říká Holderman. „Nežertuju. Je ostrá a rychlá. Její vtipy jsou skvělé. Je okouzlující     a legrační.“ „Co se týká […] Posted in Speciály
  • Dámský klub - O filmu1. června 2018 Dámský klub - O filmu "Ve společnosti, v Hollywoodu, existuje věková diskriminace, přesvědčení, že v určitém okamžiku vaše uplatnění končí. Na to zapomeňte. Věřte, že existuje další kapitola, jedinou […] Posted in Speciály
  • Kmotr III7. dubna 2022 Kmotr III Nyní šedesátiletý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovládá pevnou rukou své obchodní zájmy. Velmi usilovně se však snaží odpoutat od vlastní kriminální minulosti a své obchody legalizovat. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 0 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů - 0 % Hollywood bývával továrnou na sny. Ale to už je dávno. Dnes jsou filmy dost často remaky, rebooty, nebo jinými podobnými vykrádačkami starých hitů. A nejinak tomu je i u  Ghostbusters, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora31. ledna 2022 Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora Podvodník a podvodník se spojí s kočovným karnevalem, aby se naučil novým trikům, které by mohl přenést do velkoměsta ve filmu Ulička přízraků, živé, bohatě propracované aktualizaci […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %27. ledna 2022 Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 % Film Guillerma del Tora Ulička přízraků je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Williama Lindsayho Greshama, podle nějž vznikl snímek Ulička přízraků již v roce 1947. Tento film noir […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84523 s | počet dotazů: 211 | paměť: 55755 KB. | 18.05.2022 - 10:54:57