Kritiky.cz > Speciály > Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

DamKlub 1

„V minu­los­ti jsem měla štěs­tí hrát čas­to nejis­té ženy. A posta­va Diane je nejis­tá,“ vysvět­lu­je Keaton. „Právě ztra­ti­la své­ho man­že­la a má dvě dce­ry, kte­ré ji drží nad vodou. Snaží se ji změ­nit. Diane je tro­chu ztra­ce­ná, neví přes­ně, co má dělat. Přestože má pod­po­ru přá­tel, její nej­sil­něj­ší strán­kou je se vzdá­vat. Pak se setká s jed­ním mužem, a to změ­ní všech­no. Ihned se do něj zami­lu­je.“

Tím mužem je Mitchell, kte­ré­ho si zahrál Andy Garcia.

„Ve fil­mu je oprav­du skvě­lý. Ale jejich vztah se zkom­pli­ku­je a to je mís­to, kde je pro Diane důle­ži­tá pod­po­ra přá­tel, „vysvět­lu­je Keaton. „Ve fil­mu jsme pří­tel­ky­ně­mi asi 15 let. Její kama­rád­ky zůsta­ly, přes­to­že mno­ho lidí z její­ho živo­ta zmi­ze­lo. Je mi 72 let a hra­ju stej­ně sta­rou posta­vu a vím, jak je těž­ké ztra­tit své milo­va­né. Odpovědnost za vás začí­na­jí pře­bí­rat vaše děti. A to je oprav­du nepří­jem­né. Tohle byla moje role. A iden­ti­fi­ko­va­la jsem se s ní vel­mi snad­no. Najednou se ocit­ne­te v úzkých a dosta­ne­te strach.“

Dianini přá­te­lé jsou ti, kte­ří jí ote­vřou oči a uká­žou nové mož­nos­ti. A tou mož­nos­tí je Mitchell (Andy Garcia). Pro Diane Keaton a Andy Garciu je to dru­hé herec­ké setká­ní. Předtím se spo­lu na plát­ně setka­li jako teta a syno­vec ve tře­tí čás­ti Kmotra. Ale Keaton se s Jane Fonda, Candice Bergen a Mary Steenburgen před kame­rou dosud nepo­tka­li.

„Kdyby neby­lo Dámského klu­bu, mys­lím, že bychom se nikdy nepo­zna­ly. Každá posta­va ve fil­mu je napros­to odliš­ná. Mají roz­díl­né živo­ty. A tak jedi­ná věc, kte­rá nás spo­ji­la, bylo čte­ní. Díky tomuhle fil­mu jsem dosta­la mož­nost poznat oprav­du skvě­lé ženy (Fonda, Bergen a Steenburgen) ve sku­teč­ném živo­tě,“ uza­ví­rá Keaton.

  • Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks1. června 2018 Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks Přijmout bláznivou výzvu poprvé režírovat, poprvé být scenáristou a natočit film o ženách, které hrají hollywoodské legendy, které se rozhodly říct, že jejich život neskončil, to vše […] Posted in Speciály
  • Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon1. června 2018 Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon „Pro mě má Candice Bergen ten nejlepší smysl pro humor na celém světě,“ říká Holderman. „Nežertuju. Je ostrá a rychlá. Její vtipy jsou skvělé. Je okouzlující     a legrační.“ „Co se týká […] Posted in Speciály
  • Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce1. června 2018 Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce „Carol (Mary Steenburgen) a Bruce (Craig T. Nelson) jsou na životní křižovatce,“ říká Holderman. „Z těch 4 žen je Carol jediná, kdo žije v úspěšném manželství. Pro Carol je důležité naučit […] Posted in Speciály
  • Dámský klub - O filmu1. června 2018 Dámský klub - O filmu "Ve společnosti, v Hollywoodu, existuje věková diskriminace, přesvědčení, že v určitém okamžiku vaše uplatnění končí. Na to zapomeňte. Věřte, že existuje další kapitola, jedinou […] Posted in Speciály
  • Lepší teď než nikdy9. září 2014 Lepší teď než nikdy Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea (Michael Douglas), a to je přesně to, co se mu líbí. Na každého, kdo mu zkříží cestu, je úmyslně nepříjemný, a […] Posted in Články
  • Pasažéři - Obsah/O filmu30. prosince 2016 Pasažéři - Obsah/O filmu OBSAH              Jennifer Lawrence (Aurora) a Chris Pratt (Jim) jsou hlavními představiteli napínavého akčního thrilleru o dvou členech posádky kosmické lodi na 120 let dlouhé cestě k […] Posted in Speciály
  • Pasažéři - O TVŮRCÍCH30. prosince 2016 Pasažéři - O TVŮRCÍCH             JENNIFER LAWRENCE (Aurora) je talentovaná herečka s působivým projevem a nepopiratelnou dávkou energie a držitelka Oscara, která je jednou z nejnadanějších hereček v současném […] Posted in Speciály
  • Lepší pozdě nežli později - Keanu Reeves & Nicholson = Diane Keaton5. února 2020 Lepší pozdě nežli později - Keanu Reeves & Nicholson = Diane Keaton Přemýšlím, jestli je dobré tento fillm vidět dříve nebo později. Mno, není to špatná komedie o peripetiích lásky, lásky v různém věku. Jestli se Vám bude film líbit, může záviset i na tom, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lepší teď než nikdy - O ROMANCI9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O ROMANCI Mezi těmi dvěma lidmi dochází k těm nejnevinnějším schůzkám, i když Orenův neobratný pokus o námluvy („Když jsem měl naposled sex, vyhodil jsem si koleno”) nakonec ty dva spolu do postele […] Posted in Články
  • Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE Leah a Oren se více sblížili příchodem nového člena Orenovy rodiny, o jehož existenci ovšem Oren netušil: jeho vnučky Sarah, kterou hraje desetiletá Sterling Jerins. „Zrovna hrála ve […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Dámský klubTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...