Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Dámské kabelky - užitečné rady

Dámské kabelky - užitečné rady

hobo

Vždycky vás fascinovali kouzelníci schopní vytáhnout z klobouku králíka nebo pugét papírových růží? Dámská kabelka je na tom ještě lépe. Obvykle pojme polovinu bytu, dvě třetiny skříně, nákup a nezbytnosti pro vaše dítě. Na pustém ostrově byste byla schopna patrně přežít výhradně s její pomocí. Dámských kabelek není nikdy dost. Které typy by vám neměly chybět? Zpravidla existují dvě varianty, a to kabelky do ruky a kabelky přes rameno.

Psaníčko

Můžete tro­chu uvol­nit otě­že té kýčař­ce ve vás. Psaníčko je povo­le­no zdob­něj­ší, smí­te i na něm dopřát i kamín­ky nebo fli­t­ry. Vaše vel­ká kabe­la se na spo­le­čen­ské udá­los­ti neno­sí, vždy se na ně pat­ří prá­vě tato. Do mini­a­tur­ní ver­ze se vejde peně­žen­ka a tele­fon.

Aktovka

Inspirovala se vzhle­dem stej­no­jmen­ných for­mál­ních tašek z oblas­ti byz­nys sty­lu, kte­ré uscho­va­jí vše potřeb­né, ať se jed­ná o note­book nebo štos doku­men­tů. Je pev­něj­ší a zaví­rá se na tzv. klopnu (to je ta část kabel­ky, kte­rá se pře­h­ne, tedy pře­klo­pí). Seženete ji i ve ver­zi crossbo­dy, to zna­me­ná s popru­hem přes rame­no. S tou­to kabel­kou bude­te půso­bit uhla­ze­ně.

Hobo

Kabelka se vyzna­ču­je cha­rak­te­ris­tic­kým tva­rem půl­mě­sí­ce. Je měk­ká, což může být poně­kud nevý­hod­né, když se vám taš­ka pro­mě­ní v beze­dný pytel, v němž je obtíž­né najít klí­če nebo zvo­ní­cí tele­fon. Lze ji poří­dit ve ver­zi do ruky i s dlou­hým popru­hem. Svůj název zís­ka­la od slo­va hobo, tedy tulák. Připomíná tulác­ké pyt­le.

Baguette

Původně se tak jme­no­val pří­mo typ kabel­ky, se kte­rou při­šla na trh znač­ka Fendi. Typický tvar se ale stal nesmír­ně popu­lár­ním a osvo­ji­la si ho i řada dal­ších zna­ček. Jedná se o malou kabel­ku. Její jmé­no je sku­teč­ně odvo­ze­no od oblí­be­né­ho peči­va. Jednoduše se díky krát­ké­mu popru­hu nosí v pod­pa­ží stej­ně jako bage­ty.

Messenger

Má původ v taš­kách, kte­ré vyu­ží­va­jí kurý­ři z prak­tic­kých důvo­dů. Tento pří­jem­ný bene­fit jim zůstal zacho­ván, nosí se opět přes rame­no, tak­že máte díky ní vol­né ruce, navíc se do ní vejde řada nezbyt­nos­tí. Vyrábějí se z růz­ných mate­ri­á­lů, kůže i tex­ti­lu. Většinou jsou také měk­ké, půso­bí tedy poně­kud nedba­le­ji a dola­dí spí­še nefor­mál­ní vzhled. Některé ver­ze rov­něž mají klopnu, jiné se zapí­na­jí na zip.

Tote

Jedná se o vel­kou a pro­stor­nou kabe­lu se dvě­ma uchy, do kte­ré zpra­vi­dla ulo­ží­te oprav­du hod­ně. O její klí­čo­vé funk­ci, jíž je pojmout a pře­nést toho co nej­ví­ce, vypo­ví­dá také její název (tote - ang. nosit). Typicky bývá poně­kud neprak­tic­ky ote­vře­ná, ale může­te se setkat i s ver­ze­mi, kte­ré mají zapí­ná­ní v podo­bě zipu.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

  • Amélie z Montmartru28. září 2005 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […] Posted in Filmové recenze
  • Hux a Poe ve filmu Ex Machina3. března 2016 Hux a Poe ve filmu Ex Machina Komorní sci-fi film Ex Machina jsem viděl již třikrát a stále se jej nemohu nabažit. Jedná se totiž o jeden z nejlepších snímků, které kdy vznikly. A navíc si hlavní role zahráli generál […] Posted in Kritický Klub
  • Intermission14. května 2004 Intermission Irský film, který je velmi těžké nějak popsat, aby se nic neprozradilo. Je to komedie nebo thriller? Kam byste zařadili třeba Trainspotting? Nevím proč, ale právě atmosféru […] Posted in Filmové recenze
  • Most přes řeku Kwai26. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Pro fanoušky českého dabingu jsem připravil video s porovnáním dvou existujících dabingu. https://www.youtube.com/watch?v=FTNahEVT8FE 1.DABING: ( Nova, DVD, ČT, Markíza ) V českém […] Posted in Zajímavosti
  • Strýček Bosko - kniha15. května 2017 Strýček Bosko - kniha Malý chlapec zvaný Ferda, vypráví v celé knize o strýčkovi jménem Bosko. Nebyl to jeho pokrevní strýc, jenom mu tak všichni říkali, protože provozoval kouzla. Vlastně to byl nejlepší […] Posted in Recenze knih
  • Michel Galabru4. ledna 2016 Michel Galabru Michel Louis Edmond Galabru (* 27. října 1922 Sáfí, Maroko, † 4. ledna 2016 Paříž, Francie) byl francouzský divadelní a filmový herec, držitel Césara. Život a kariéra Původně se chtěl […] Posted in Profily osob
  • Birdman29. února 2016 Birdman Tak dnes získal po roce znova Oscara. Nemyslím Leonarda, ale myslím režiséra (Alejandro González Iñárritu), který oscarový film vytvořil. REVENANT: Zmrtvýchvstání je oscarový film roku […] Posted in Filmové recenze
  • Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 424. července 2017 Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 4 Soutěž trvá ode dneška do 30. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz. Posted in Soutěže
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […] Posted in Recenze knih
  • SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY22. února 2016 SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY Oba autoři, JUDr. Svatopluk Galočík a Ing. Oto Paikert, pracovali dlouhá léta na Ministerstvu financí České republiky. Podíleli se na tvorbě zákona o DPH a v současnosti pořádají rozsáhlou […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...