Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Další světově známou hvězdou velkofilmu Jan Žižka bude Til Schweiger

Další světově známou hvězdou velkofilmu Jan Žižka bude Til Schweiger

Til Schweiger C Barefoot Living GmbH.

Po ame­ric­kém her­ci Benu Fosterovi a osca­ro­vé hvězdě Michaelu Cainovi odtaj­nil reži­sér Petr Jákl dal­ší svě­tozná­mé jmé­no, kte­ré se obje­ví v his­to­ric­kém vel­ko­fil­mu Jan Žižka. Postavu Rožmberka bude hrát němec­ký herec Til Schweiger, zná­mý napří­klad ze sním­ků Atomic Blonde, Hanebný par­chan­ti, Vikingové, Král Artuš nebo Lara Croft.

Til Schweiger pat­ří mezi nej­u­zná­va­něj­ší a nej­ob­lí­be­něj­ší němec­ké her­ce sou­čas­nos­ti. Před fil­mo­vý­mi kame­ra­mi se pohy­bu­je od počát­ku 90. let, prv­ní mezi­ná­rod­ní film, ve kte­rém si zahrál, byl Jidášův poli­bek (1998) a od té doby nato­čil nespo­čet kasov­ních trhá­ků včet­ně fil­mů s Bradem Pittem nebo
Angelinou Jolie. Posledních 20 let je také vel­mi úspěš­ným reži­sé­rem a význam­ným pro­du­cen­tem.

„Vždycky se sna­žím vybí­rat kon­krét­ní her­ce nejen pod­le toho, jak jsou zná­mí, ale hlav­ně pod­le toho, jak se mi hodí do fil­mu. Til je skvě­lý herec a doká­že doko­na­le ztvár­nit cha­rak­ter, kte­rý od této role oče­ká­vám. Výborně jsme si rozu­mě­li už po tele­fo­nu a já jsem se tak jenom ujis­til v tom, že to chá­pe úpl­ně stej­ně jako já. A to je pro mě to nej­dů­le­ži­těj­ší,“ řekl reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl.

Berlínskému rodá­ko­vi se role vel­mi líbí a ve čtvr­tek 13. září se také zúčast­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k fil­mu Jan Žižka, kde bude odpo­ví­dat na otáz­ky novi­ná­řů.

Tím však Petr Jákl v odta­j­ňo­vá­ní zají­ma­vých jmen v obsa­ze­ní fil­mu nekon­čí. Již brzy pro­zra­dí či rov­nou před­sta­ví dal­ší zahra­nič­ní her­ce v hlav­ních rolích včet­ně něko­li­ka čes­kých. Natáčení začne v pon­dě­lí 17. září 2018.

Jan Žižka vzni­ká za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Nadačního fon­du Praha ve fil­mu Prague Film Fund, Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního měs­ta Prahy, Středočeského kra­je, minis­t­ra kul­tu­ry České repub­li­ky či před­se­dy sená­tu Parlamentu České repub­li­ky. Do čes­kých a svě­to­vých kin by se měl film dostat v roce 2020, u nás jej bude dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost BIOSCOP.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Petr Jákl získal do svého filmu držitele dvou Oscarů Michaela Caina7. září 2018 Petr Jákl získal do svého filmu držitele dvou Oscarů Michaela Caina Po americké hvězdě Benu Fosterovi odhalil režisér Petr Jákl další herecké eso, které se objeví v jeho historickém velkofilmu Jan Žižka. Pro svůj film získal jednu z největších osobností […]
  • Jan Žižka představí i německé hvězdy17. října 2018 Jan Žižka představí i německé hvězdy Už čtvrtý týden pokračuje režisér a producent Petr Jákl v natáčení historického velkofilmu Jan Žižka. Vedle hvězdných herců Michaela Caina či Bena Fostera odhalil již několik dalších […]
  • Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode4. prosince 2018 Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode Ve velkofilmu Jan Žižka se to doslova hemží světově uznávanými hereckými osobnostmi. Producent a režisér Petr Jákl prozradil, komu byla svěřena role krále Zikmunda, přezdívaného „liška […]
  • Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka13. září 2018 Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka Na dnešní tiskové konferenci představil režisér Petr Jákl zahraniční hvězdy historického filmu, který bude dalším pohledem na postavu známého vojevůdce. Ačkoliv v zahraniční není tato […]
  • Ben Foster se stane hvězdou českého filmu Jan Žižka24. srpna 2018 Ben Foster se stane hvězdou českého filmu Jan Žižka Za měsíc začne natáčení českého historického filmu Jan Žižka v režii Petra Jákla.  Hvězdou plánovaného snímku s premiérou v roce 2019 bude Ben Foster, který se proslavil ve snímcích X-Men: […]
  • Petr Jákl obsadil druhou hereckou hvězdu do svého filmu Jan Žižka6. září 2018 Petr Jákl obsadil druhou hereckou hvězdu do svého filmu Jan Žižka Petru Jáklovi se podařilo obsadit další hereckou hvězdu z Hollywoodu. Hvězdou, která ještě zvýší herecký lesk filmu, je Michael Caine, který se proslavil jako sluha Batmana ve filmu Temný […]
  • Jan Žižka13. září 2018 Jan Žižka Videa z novinářské konference 13.9.2018 https://youtu.be/0Z_hRKqKSdk https://youtu.be/m4kcZ1VEQVY https://youtu.be/fL-0QyfLpJA
  • Zlatý podraz hraje s diváky férově19. října 2018 Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hlavní hrdina musí popasovat s velkou sportovní výhrou i zásadními životními prohrami. Příběh se odvíjí […]
  • Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule17. července 2019 Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule Překvapivě na Občanské plovárně v Praze začalo natáčení volného pokračování letní komedie 3Bobule z prostředí prosluněných moravských vinic. Scénou vyhlašování vinařských cen se před […]
  • Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show6. září 2018 Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show Pepeho zdravá kuchyně je nová kuchařská show televizní stanice TV Paprika, díky které milovníci zdravé stravy zjistí, že jídlo pro udržení štíhlé linie může být i lahodné. Relací provází […]