Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Další sandálový žebříček

Další sandálový žebříček

FreidaPintoinimmortals Jason
FreidaPintoinimmortals Jason
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Pokračuji v nasto­le­ném san­dá­lo­vém tren­du, ten­to­krát potě­ším feministky/feministy (ano, i tako­ví lidé exis­tu­jí a tím­to je srdeč­ně zdra­vím), neb se vrhám na sesta­ve­ní žeb­říč­ku těch nej­lep­ších smr­tel­nic, kte­ré se v antic­kých fil­mech obje­vi­ly. Tentokráte spo­jím his­to­ric­ký san­dál s mýtic­kým, pro­to­že kdy­bych měl tyto dvě kate­go­rie roz­dě­lo­vat, asi těž­ko bych dal deset dob­rých žen dohro­ma­dy :D.
No, a po del­ším pře­mýš­le­ní jsem došel k tomu­to pořa­dí...
10. Freida Pinto
role: Faidra
film: Válka Bohů (2011)
Jo, samo­zřej­mě podob­nost Freidy Pinto s Řekyněmi je napros­to nulo­vá. Role Faidry se však do fil­mu hodí, pro­to­že hlav­ní hrdi­na se jme­nu­je Théseus, a man­žel­ka toho­to muže se oprav­du v mýtech jme­nu­je Faidra. Je to jeden z mála pří­pa­dů, kdy tvůr­ci dodr­ži­li „mýtic­ký pořá­dek“. Freida je navíc ve Válce Bohů oprav­du pře­moudře­lá. 😀
9. Sian Phillips
role: Kassiopeia
film: Souboj Titánů (1981)
„Pohleďte na mou dce­ru. což není krás­něj­ší než samot­ná Thétis?“
Hloupá a pyš­ná krá­lov­na měs­ta Joppa, Kassiopeia, je v Clashi zpra­co­vá­na stej­ně jako v legen­dár­ní báji. I zde sama při­vo­lá na svou zemi neštěs­tí jen díky svo­jí blbos­ti. Škoda, že ve fil­mu nemá víc scén, jinak moh­la být v žeb­říč­ku výš...
8. Nancy Kovack
role: Médeia
film: Jáson a Argonauti (1963)
Dcera krá­le Aiéta, jež vydat­ně pomá­há Jásonovi v jeho ques­tu za zis­kem Zlatého rou­na, je moc­nou čaro­děj­kou a Argonauti by bez ní nikdy neu­spě­li. Jen ško­da, že tvůr­ci nedo­kon­či­li film přes­ně pod­le báje, kte­rá kon­čí vel­mi, VELMI špat­ně.
7. Sophia Loren
role: Lucilla
film: Pád říše řím­ské (1964)
Sophia Loren si v kul­tov­ním sním­ku Pád říše řím­ské zahrá­la Lucillu, sluš­nou Římanku, jež si skvě­le žije, má pod­po­ru Marca Aurelia, a chys­tá sňa­tek s Liviem. Po smr­ti moc­né­ho césa­ra však Lucilla zaží­vá muka a útlak, neb zlot­ři­lý Commodus stí­há útra­pa­mi ji i její­ho snou­ben­ce. Loren v této roli exce­lu­je, pro mne je toto její nej­lep­ší herec­ké před­sta­ve­ní.
6. Renée O’Connor
role: Gabrielle
seri­ál a film: Xena (1995-2001), Herkules a Xena: Bitva o Olymp (1998)
Xenina lesbic­ká pří­tel­ky­ně za svůj život pomá­ha­la zni­čit řec­ké bohy, bojo­va­la s ďáblem či se milo­va­la s Vergiliem. Hmm, z his­to­ric­ké­ho a mýtic­ké­ho hle­dis­ka zají­ma­vé.
5. Ingrid Bolso Berdal
role: Atalanta
film: Herkules (2014)
Lučištnice, kte­rá dopro­vá­zí Herkula (The Rock) na jeho žol­dác­kých výpra­vách se dosta­la do mého žeb­říč­ku hlav­ně díky bojo­vé scé­ně pro­ti Rhésovým mužům. Zkrátka bojov­ni­ce kaž­dým cou­lem.
4. Rose Byrne
role: Bríseovna
film: Trója (2004)
Film Trója roz­hod­ně nebyl pře­lo­mo­vým san­dá­lem, ale nabí­dl jeden dob­rý žen­ský herec­ký výkon. Překvapivě nejde o Helenu (Diane Kruger), ale o Achilleovu milen­ku Bríseovnu. Rose Byrne, kte­rá totu­to rolí defi­ni­tiv­ně pro­ra­zi­la do Hollywoodu, zde podá­vá fan­tas­tic­ký výkon, její role je vel­mi pro­měn­li­vá a téměř kaž­dé­mu se musí zdát sym­pa­tic­ká.
3. Rosamund Pike
role: Andromeda
film: Hněv Titánů (2012)
Nápad udě­lat z Andromedy váleč­nic­kou krá­lov­nu byl skvě­lý, Hněvu Titánů pomohl a Rosamund Pike udě­la­la díky této roli dal­ší krok do svě­ta vět­ších fil­mů. Zkrátka, tato posta­va si zaslou­ží bronz.
2. Hudson Leick
role: Kallistó
seri­ál: Xena (1995-2001)
Xenina neme­sis, kte­rá se na čas sta­la i bohy­ní, se nako­nec změ­ní na andě­la a při­ná­ší na náš svět víru Boha Hospodina. Postava Kallistó je ve Xeně jed­no­znač­ně nej­lep­ší zápo­rač­kou a byla by se dosta­la na prv­ní mís­to....
1. Lucy Lawless
role: Xena
seri­á­ly a film: Herkules (1995-1999), Xena (1995-2001), Herkules a Xena: Bitva o Olymp
Kallistó by prv­ní mís­to doby­la jen v pří­pa­dě, že by zabi­la prin­cez­nu bojov­ni­ci. Byť se o to sna­ži­la asi tři série, nikdy nedo­sáh­la úspě­chu. Proto je Xena naší vítězkou. Vždyť se vyspa­la s Caesarem, Augustem, Caligulou a Áreem. Vždyť poza­bí­je­la sko­ro všech­ny Olympany. Vždyť zachrá­ni­la Japonsko před démo­ny. Vždyť našla Prsten Nibelungů. Dokázala toho zkrát­ka tolik, že str­čí ostat­ní antic­ké hrdi­ny a hrdin­ky hra­vě do kapsy. První mís­to drží opráv­ně­ně.
Nu, tím jsem došel na konec. Žebříčkům bych se klid­ně dál věno­val dál, ale na čas nej­spí­še opus­tím san­dá­lo­vý žánr.
zdroj obráz­ků: mentalfloss.com, danasrhd.top, tumblr.firstshowing.net, thefword.org.uk, movieweb.com, wikipedia.org, pinterest.com, cscotrollins.blogspot.com, aveleyman.com, wesharepics.info

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Agatha Christie třikrát jinak9. června 2017 Agatha Christie třikrát jinak Mohla bych vám vyjmenovat slušnou řádku důvodů, proč mi knížky a filmy podle předloh Agathy Christie někdy lezou na nervy. Zaprvé, nechuť ke kriminálkám, které se objevují všude, ať už […] Posted in Recenze knih
  • Predátor - kniha9. června 2017 Predátor - kniha Hector Cross se znenadání probudil a měl pocit, že něco se děje, prostě že není všechno, jak má být. Uviděl něco, co se blížilo k němu do ložnice. Mělo to šupiny a byla to vlastně příšera. […] Posted in Recenze knih
  • James Bond nezemřel14. listopadu 2003 James Bond nezemřel Když jsem nedávno prohlásil, že jsem ještě neviděl ani jednoho Bonda, podívali se na mě všichni přítomní s dost nevěřícným výrazem ve tváři. Řekl jsem si tedy, že bych na tom asi měl něco […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ceny české filmové kritiky rozdány8. února 2017 Ceny české filmové kritiky rozdány Rodinný film režiséra Olma Omerzua zvítězil na 7. ročníku Cen české filmové kritiky. Cenu za nejlepší snímek roku předala Iva Janžurová. Čtyři ceny dostal portrét vražedkyně ze 70. let, […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Photos from Mahriz Gaming's post17. května 2021 Photos from Mahriz Gaming's post Sega si pohrává s myšlenkou, která její herní klasika si zaslouží remake, remaster nebo reboot. Předělávky, omlazení nebo restartu by se mohli dočkat legendární značky jako Crazy Taxi, […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Lví král - oscarový film roku 199514. října 2020 Lví král - oscarový film roku 1995 Zdivočelé stádo hnané na Scarův příkaz potměšilými hyenami by bezbranného Simbu určitě zadupalo do země, kdyby jej nezachránil jeho otec Mufasa. Při zoufalé záchraně však zahyne. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ilustrátorská mateřská - 414. června 2021 Ilustrátorská mateřská - 4 Posted in Komiks
  • ...26. června 2020 ... Nová fotka z natáčení Avatara 2 Posted in Krátké aktuality
  • Komiks 14428. září 2019 Komiks 144 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,47387 s | počet dotazů: 250 | paměť: 61758 KB. | 28.09.2023 - 03:38:28