Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Další film scénáristy a režiséra Dana Girloye (Slídil,...

Další film scénáristy a režiséra Dana Girloye (Slídil,...

Další film scé­náris­ty a reži­sé­ra Dana Girloye (Slídil, Roman J. Israel, Esq.) bude dra­ma Faster, Cheaper, Better
Film bude sle­do­vat celou řadu postav, včet­ně odbo­ro­vé­ho mis­tra, mla­dé­ho pod­ni­ka­te­le, inter­ní­ho mana­žé­ra far­my a tech­no­lo­gic­ké­ho mili­ar­dá­ře. Všechny jejich živo­ty jsou pře­vrá­ce­ny naru­by, když auto­ma­ti­za­ce a umě­lá inte­li­gen­ce trans­for­mu­jí svět, jak jej zná­me, a nutí je kon­fron­to­vat, co to zna­me­ná být člo­vě­kem. Děj fil­mu by měl být vyprá­věn napříč 20 lety.....
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,98747 s | počet dotazů: 208 | paměť: 53626 KB. | 21.01.2022 - 10:02:31