Kritiky.cz > Recenze knih > Další dávka Agathy Christie

Další dávka Agathy Christie

Agatha CHristie manželka

V dal­ším poči­nu nakla­da­tel­ství Garamond se opět setká­me se tře­mi detek­tiv­ní­mi pří­pa­dy tří detek­ti­vů vytvo­ře­ných ve fan­ta­zii Agathy Christie.

Excentričtí detektivové

V prv­ním pří­pa­du se setká­me s panem Parkerem Pynem a jeho podiv­nou živ­nos­tí. Ne, není nájem­ný vrah ani nepod­ni­ká načer­no. Poskytuje kon­zul­ta­ce a pomoc těm, kte­ří nejsou v živo­tě šťast­ní. Do psy­chi­at­ra nebo psy­cho­lo­ga má ovšem tahle posta­vič­ka pěk­ně dale­ko. A když ho vyhle­dá­vá Maria Packingtonová, nešťast­ná z toho, že její man­žel si našel mla­dou milen­ku, sezná­mí­me se s tím, jak vyna­lé­za­vě Parker Pyne řeší tyto pří­pa­dy. Těm z vás, kte­ří kla­sic­kým detek­tiv­kám zrov­na dva­krát nehol­du­jí, mohu slí­bit, že zde oprav­du žád­ná mrt­vo­la nebu­de.

V dru­hé povíd­ce pak viká­řo­va žena najde v kos­te­le umí­ra­jí­cí­ho postře­le­né­ho muže. Ani jeho údaj­ní pří­buz­ní, kte­ří  při­je­dou iden­ti­fi­ko­vat tělo, do pří­pa­du nevne­sou pří­liš svět­la, spí­še vypa­da­jí jako by ho ve sku­teč­nos­ti vůbec nezna­li. Celou záha­du vyře­ší její kmo­t­ra roz­to­mi­lá a na prv­ní pohled tro­chu poma­te­ná sleč­na Marplová, kte­ré to ale mys­lí lépe než celé­mu poli­cej­ní­mu sbo­ru dohro­ma­dy.

A v posled­ní povíd­ce pak slo­vut­ný bel­gic­ký detek­tiv Hercule Poirot řeší vraž­du mla­dé­ho lor­da Cronshawa na Vítězném ple­se a násled­né pře­dáv­ko­vá­ní koka­i­nem lor­do­vi pří­tel­ky­ně prv­ní pohled vypa­da­jí­cí jako sebe­vraž­da. Tato povíd­ka byla dokon­ce i zfil­mo­vá­na pod tro­chu pozmě­ně­ným názvem Vražda na maš­kar­ním ple­se.

Povídky jsou krát­ké, vyda­né v bilin­gv­ní ver­zi a dob­ře se na nich pro­cvi­ču­je ang­lič­ti­na. Český text je navíc vůbec prv­ním vydá­ním těch­to poví­dek v naší mateř­šti­ně.

Případ manželky ve středních letech

Autor: Agatha Christie

Překlad: Jarka Stuhlíková, Jiřina Zachová a Lukáč Houdek

Nakladatelství: Garamond

Rok vydá­ní: 2007

Počet stran: 177

  • Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla3. listopadu 2016 Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla Postava belgického detektiva Hercula Poirota, kterou v roce 1920 vytvořila Agatha Christie se nyní opět objevila na pultech českých knihkupectví. Případ nazvaný Zavřená truhla, napsala i […] Posted in Recenze knih
  • Agatha Christie třikrát jinak9. června 2017 Agatha Christie třikrát jinak Mohla bych vám vyjmenovat slušnou řádku důvodů, proč mi knížky a filmy podle předloh Agathy Christie někdy lezou na nervy. Zaprvé, nechuť ke kriminálkám, které se objevují všude, ať už […] Posted in Recenze knih
  • Tři případy tří detektivů27. července 2017 Tři případy tří detektivů V povídkovém souboru Expres do Plymouthu se skrývají ti detektivní povídky Agathy Christie. V každé z nich se setkáme s jiným detektivem. V první povídce, která propůjčila jméno celé knize […] Posted in Recenze knih
  • Literární poklesky pana profesora24. července 2017 Literární poklesky pana profesora Kanadský humorista Stephen Leacock patří ke klasikům světového humoru, bohužel u nás tolik známý není, a ve světě je možná mnohem známější jako politolog a ekonom, než jako autor humorných […] Posted in Recenze knih
  • TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times19. července 2019 TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times Na knihu Temnota jsem se moc těšila, neboť byla vyhlášená jako jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times. A opravdu nezklamala, naopak příjemně překvapila velmi zajímavým, ač […] Posted in Recenze knih
  • Zemřeš v další kapitole27. července 2019 Zemřeš v další kapitole Mělo to být rutinní vyšetřování vraždy. Policistka Eva Dallasová, která je vyšetřováním pověřena, ale obdrží tip z nečekaného zdroje - od autorky thrillerů, která zločin poznává ze stránek […] Posted in Recenze knih
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […] Posted in Recenze knih
  • Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona23. června 2019 Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona Třetí díl série s tajuplnými a „divnými“ vraždami, kde je potřeba vidět i skrze fakta to, co není na místě činu přítomno. Při běžném rybaření na horském jezeře byla náhodně vylovena […] Posted in Recenze knih
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […] Posted in Recenze knih
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...